BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraśnicka Teresa (University of Economics in Katowice, Poland), Głód Wojciech (University of Economics in Katowice, Poland), Wronka-Pośpiech Martyna (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Management Innovation and Its Measurement
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 2, s. 95-122, tab., bibliogr. s. 115-120
Tytuł własny numeru
Innovation in Services or Industry and Entrepreneurial Intention
Słowa kluczowe
Innowacje, Pomiary, Zarządzanie innowacyjne
Innovations, Measurement, Innovative management
Uwagi
streszcz., summ., The paper is a result of a research project financed by the National Science Centre: "The impact of management innovation on technological innovation and business performance" (Wpływ innowacji zarządczych na innowacyjność technologiczną i wyniki przedsiębiorstw), NCN nr 2012/07/B/HS4/00314.
Abstrakt
Celem artykułu było wyjaśnienie istoty innowacji zarządczych i zaproponowanie narzędzia ich pomiaru. W artykule dokonano przeglądu kluczowych pozycji czasopism naukowych z ostatnich 20 lat, dotyczących tematyki innowacji zarządczych. Krytycznej ocenie poddano zwłaszcza definicje, proponowane wymiary innowacji zarządczych, oraz stosowane skale ich pomiaru. Na tej podstawie zaproponowano wielowymiarowy konstrukt innowacji zarządczych i stworzono autorskie narzędzie służące do badania/mierzenia innowacji zarządczych. Uwzględniono w nim następujące wymiary: strategiczny, strukturalny, wymiar motywowania i rozwoju pracowników, wymiar więzi międzyorganizacyjnych oraz wymiar ICT. Narzędzie zostało poddane weryfikacji statystycznej z wykorzystaniem analizy zgodności wewnętrznej (test alfa Cronbacha) oraz analizy czynnikowej - w oparciu o badania przeprowadzone w 301 polskich przedsiębiorstwach. Uzyskano zadawalające wyniki, pozwalające na podjęcie badań tego typu innowacji. Przeprowadzone studia przyczyniły się do rozwoju wiedzy na temat natury innowacji zarządczych. Ponadto w artykule przedstawiono konkretne implikacje teoretyczne i praktyczne, w szczególności podkreślając, że zaproponowany pięciowymiarowy model innowacji zarządczych może być wykorzystany do pomiaru natężenia tych innowacji oraz w dalszych badaniach związków pomiędzy innowacjami zarządczymi a wynikami przedsiębiorstw czy ich innowacyjnością technologiczną. Przeprowadzone badania pozwoliły także na wskazanie dalszych kierunków badań, dostarczając zainteresowanym tą problematyką bogatej wiedzy o innowacjach zarządczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to explain the nature of management innovation, as well as to propose its measurement instrument. The paper offers a review of key publications on management innovation published in research journals within the last two decades. The critical analysis - primarily focused on definitions, the proposed dimensions of management innovation and the scales used for their measurement - has allowed for the development of an original tool for measuring management innovation (MI). Five dimensions of management innovation are proposed, namely, strategic dimension, structural dimension, employee motivation and development dimension, interorganisational relations and partnership dimension, and ICT dimension. Using survey data of 301 employees from different companies in Poland, the validation of the management innovation measurement instrument was conducted. Internal consistency analysis (Cronbach's alpha) and factor analysis, used to test the statistical reliability of the tool, yielded satisfactory results. The findings of this study contribute to advancing innovation research, particularly the state of knowledge on management innovation. Implications for both research and managerial practice are also presented. The proposed five-dimension management innovation model can be used to measure the scope of management innovation in further research and develop the knowledge about links between MI and an organisation's performance or its impact on technological innovativeness. In addition this study uncovers a wide range of information on management innovation issues for interested parties and for future research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams, R., Bessant, J., & Phelps, R. (2006). Innovation management measurement: A review. International Journal of Management Reviews, 8(1), 21-47.
 2. Ahn-Sook, H. (2004). Integrating Technology, Marketing, and Management Innovation. Research- Technology Management, 47(4), 23-35.
 3. Akman, G., & Cengiz, Y. (2008). Innovative Capability. Innovation Strategy and Market Orientation: An empirical Analysis in Turkish Software Industry. International Journal of Innovation management, 12(1), 77-78.
 4. Amagoh, F. (2008). Perspectives on Organizational Change: Systems and Complexity Theories. Public Sector Innovation Journal, 13(3), 1-14.
 5. Bantel, K. A., & Jackson, S. E. (1989). Top management and innovations in banking - does the composition of the top team make a difference?. Strategic Management Journal, 10(1), 107-124.
 6. Beaver, G., & Prince, G. (2002). Innovation, entrepreneurship and competitive advantage in the entrepreneurial venture. Journal of Small Business and Enterprise Development, 9(1), 28- 37.
 7. Birkinshaw, J. (2010). Reinventing management. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
 8. Birkinshaw, J., & Goddard, J. (2009). What is your Management Model?. Sloan Management Review, 50(2), 81-90.
 9. Birkinshaw, J., & Mol, M. M. (2006). How Management Innovation Happens, MIT Sloan Management Review, 47(4), 81-88.
 10. Birkinshaw, J., Hamel, G., & Mol, M. M. (2005). Management innovation. Advanced Institute of Management Research. Retrieved from http:// www.managingpeoplebook.com/userimages/aim_management_ innovation.pdf
 11. Birkinshaw, J., Hamel, G., & Mol, M. M. (2008). Management innovation. Academy of Management Review, 33(4), 825-845.
 12. Brem, A. (2011). Linking innovation and entrepreneurship - literature overview and introduction of a process-oriented framework. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 14(1), 6-35.
 13. Camison, C., & Villar-Lopez, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research, 67, 2891-2902.
 14. Cavagnoli, D. (2011). A conceptual framework for innovation: an application to human resource management policies in Australia. InnovationManagement Policy & Practice, 13(1), 111-125.
 15. Chandler, A.D. (1962). Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise. MIT, Press, Cambridge.
 16. Cho, H. J., & Pucik, V. (2005). Relationship between innovativeness, quality, growth, profitability, and market value. Strategic Management Journal, 26(6), 555-575.
 17. Choudhary, A. (2014). Four critical traits of innovative organizations. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 18(2), 45-58.
 18. Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature. Journal of Management Studies, 47(6), 1154- 1191.
 19. Damanpour, F., & Evan, W. M. (1984). Organizational innovation and performance: The problem of organizational lag. Administrative Science Quarterly, 29(3), 392- 409.
 20. Damanpour, F. (1996). Organizational complexity and innovation: Developing and testing multiple contingency models. Management Science, 42(5), 693-713.
 21. Damanpour, F., & Aravind, D. (2011). Managerial Innovation: Conceptions, Processes, and Antecedents. Management and Organization Review, 8(2), 423-454.
 22. Danneels, E., Kleinschmidt, E. J., & Cooper, R. G. (2000). Product innovativeness from the firm's perspective: Its dimensions and their impact on project selection and performance, (Rev 1/2000), Institute for the Study of Business Markets, The Pennsylvania State University, ISBM Report 42000.
 23. DG Enterprise and Industry. (2009). Innobarometer. European Commission, Brussels.
 24. Dobni, B.C. (2008). Measuring innovation culture in Organizations. The development of a generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis. European Journal of Innovation Management, 11(4), 539- 559.
 25. Dobni, B.C. (2010). The Relationship Between an Innovation Orientation and Competitive Strategy. International Journal of Innovation Management, 14(2), 331-357.
 26. Edquist, Ch., Hommen, L., & McKelvey, M. (2001). Innovation and employment: Process versus product innovation. Cheltenham: Edward Elgar.
 27. Eisenhardt, K., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they?. Strategic Management Journal, 21(10/11), 1105-1121.
 28. Elenkov, D. S., & Manev, I. M. (2005). Top Management Leadership and Influence on Innovation: The Role of Sociocultural Context. Journal of Management, 31(3), 381-402.
 29. Gallego, J., Rubalcaba, L., & Hipp Ch. (2012). Organizational innovation in small European firms: A multidimensional approach. International Small Business Journal, 2, 1-17.
 30. Garcia, R., & Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review. The Journal of Product Innovation Management, 19, 110-132.
 31. Gholamreza, R., Damirchi, G. V., & Seyyedi, M.H. (2011). Management Behavior and Organizational Innovation. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(3), 78-95.
 32. Gosselin, M. (1997). The effect of strategy and organizational structure on the adoption of Activity- Based Costing Accounting. Organizations and Society, 22(2), 105-122.
 33. Hamel, G. (2006). The Why, What, And how of Management Innovation. Harvard Business Review, 84(2), 72-83.
 34. Hecker, A., & Ganter, A. (2013). The Influence of Product Market Competition on Technological and Management Innovation: Firm-Level Evidence from a Large-Scale Survey. European Management Review, 10(1), 1733.
 35. Hilmi, M. F., Ramayah, T., Mustapha, Y., & Pawanchik, S. (2010). Product and process innovativeness: Evidence from Malaysian SMEs. European Journal of Social Science, 16(4), 556- 565.
 36. Hollen, R. M. A., Van Den Bosch, F. A. J., & Volberda, H. W. (2013). The role of management innovation in enabling technological process innovation: an inter-organizational perspective. European Management Review, 10, 35- 50.
 37. Horn, Ch., & Brem, A. (2012). Strategic directions on innovation management - a conceptual framework. Management Research Review, 36(10), 939954.
 38. Kraśnicka, T., Głód, W., & Wronka, M. (2014). Pojecie, determinanty i znaczenie innowacji zarzadczych (management innovation) - stan badań nad zjawiskiem. In J. Brzoska, J. Pyka (Eds.). Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej, Organizacja i Zarzadzanie, z. 73, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice, 333-349.
 39. Kraus, S., Pohjola, M., & Koponen, A. (2012). Innovation in family firms: an empirical analysis linking organizational and managerial innovation to corporate success. Review of Managerial Science, 6, 265- 286.
 40. Lam, A. (2004). Organizational innovation. In J. Fagerberg, D.C. Mowery and R. R. Nelson (Eds.). The Oxford handbook of innovation, Oxford University Press, New York.
 41. Lee, J. (2008). Effects of leadership and leader-member exchange on Innovativeness. Journal of Managerial Psychology, 23(6), 670-687.
 42. Lee, L., & Kam, W. P. (2009). Firms Innovative Performance: The mediating Role of Innovative Collaborations. American Academy of Management Conference, Chicago.
 43. Lundvall, B.Á., & Nielsen, P. (2007). Knowledge management and innovation performance. International Journal of Manpower, 28(3/4), 22-37.
 44. Martins, E., & Terblanche, F. (2009). Building organizational culture that stimulates creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, 6(1), 64-74.
 45. Mayle, D. (2002). Managing innovation and change. London, UK: Sage.
 46. Meuer, J. (2013). Archetypes of Inter-firm Relations in the Implementation of Management Innovation: A Set-theoretic Study in China's Biopharmaceutical Industry. Organization Studies, 35(1), 121-145.
 47. Mol, M. J., & Birkinshaw, J. (2009). The sources of management innovation: When firms introduce new management practices. Journal of Business Research, 62(12), 1269-1280.
 48. Mol, M. J., & Birkinshaw, J. (2012). Relating management innovation to product and process innovation: Private rents versus public gains. In T. S. Pitsis, A.Simpson and E. Dehlin (Eds.). Handbook of organizational and managerial innovation. Cheltenham, Edward Elgar.
 49. Mothe, C., & Thi, T. U. N. (2010). The link between non-technological innovations and technological innovation. European Journal of Innovation Management, 13(3), 313-332.
 50. Nelson, R. R., & Sampat, B. N. (2001). Making Sense of Institutions as a Factor Shaping Economic Performance. Journal of Economic Behavior & Organization, 44(1), 31-54.
 51. Nowacki, R. (Ed.). (2010). Innowacyjnosc w zarzadzaniu a konkurencyjnosc przedsiebiorstwa. Difin, Warszawa.
 52. Nunnally, J.C. (1978). Psychometric Theory (2nd ed.). McGraw-Hill Book Company, New York, NY.
 53. OECD and Eurostat. (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation.
 54. Perello-Marin, M. R., Marin-Garcia, J. A., & Marcos-Cuevas J. (2013). Towards a path dependence approach to study management innovation. Management Decision, 51(5), 1037-1046.
 55. Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjnosci organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 56. Podsakoff, P. M., Mackenzie, S.B., Bachrach, D.G., & Podsakoff, N.P. (2005). The influence of management journals in the 1980s and 1990s. Strategic Management Journal, 26(5), 473-488.
 57. Prahalad, C. K., & Krishnan, M.S. (2008). The New Age Of Innovation: Driving Co-Created Value Through Global Networks, McGraw-Hill.
 58. Rahimi, G., Damirchi, Q. V., & Seyyedi, M. H. (2011). Management Behavior and Organizational Innovation. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(6), 874- 889.
 59. Ravichandran ,T. (2000). Swiftness and intensity of administrative innovation adoption: An empirical study of TQM in information system. Decision Sciences, 31(3), 691-724.
 60. Salavou, H. (2004). The concept of innovativeness: should we need to focus?. European Journal of Innovation Management, 7(1), 33-44.
 61. Sanidas, E. (2005). Organizational innovations and economic growth: Organosis and growth of firms, sectors, and countries, Cheltenham: Edward Elgar.
 62. Santos-Vijande, M. L., & Álvarez-González, L. I. (2007). Innovativeness and organizational innovation in total quality oriented firms: The moderating role of market turbulence. Technovation, 27(9), 514- 532.
 63. Selltiz, C., Wrightsman, L.S., & Cook, S.W. (1976). Research Methods in Social Relations. (3rd ed.). Holt, Rinehart, and Winston, New York, NY.
 64. Shieh, Ch.-J., & Wang, I-M. (2010). A study of relationships between corporate core competence, management innovation and corporate culture. International Journal of Organizational Innovation, 2(3), 390-411.
 65. Sundbo, J., Gallina, A. Serin, G., & Davis, J. (Eds.). (2006). Contemporary Management of Innovation. Palgrave MacMillan, Great Britain.
 66. Tanninen, K., Jantunen, A., & Saksa, J. M. (2008). Adoption of administrative innovation within organization- An empirical study of TQM metamorphosis. International Journal of Innovation and Technology Management, 5(3), 321-340.
 67. Terziovski, M. (2010). Innovation practice and its performance implications in small and medium enterprises (SMEs) in manufacturing sector: a resources-based view. Strategic Management Journal, 31, 892-902.
 68. Timmerman, J. C. (2009). A Systematic Approach for Making Innovation a Core Competency. The Journal for Quality and Participation, 31(4), 4-11.
 69. Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence- informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207-222.
 70. Vaccaro, I. G., Jansen, J. J.P, Van Den Bosch F. A. J., & Volberda, H.W. (2012). Management Innovation and Leadership: The Moderating Role of Organizational Size. Journal of Management Studies, 49(1), 28-51.
 71. Volberda, H. W., Van Den Bosch F. A. J., & Heij C. V. (2013). Management Innovation: Management as Fertile Ground for Innovation. European Management Review, 10(1), 1-15.
 72. Walker, R. M., Damanpour, F., & Devece, C. A. (2011). Management Innovation and Organizational Performance: The Mediating Effect of Performance Management. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(2), 367-386.
 73. Wang, C. L., & Ahmed, P.K. (2004). The development and validation of the organizational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. European Journal of Innovation Management, 7(4), 303-313.
 74. Wickham, P. A. (2006). Strategic Entrepreneurship (4th ed.). Prentice Hall Harlow, England.
 75. Williamson, O. E. (1975). Markets and hierarchies. New York, The Free Press.
 76. Wood, R. C. (2007). How strategic innovation really gets started. Strategy & Leadership, 35(1), 21-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20161225
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu