BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deszczyński Przemysław, Gawrzyał Agenor
Tytuł
Stosunki polityczne państw niemieckich z krajami rozwijającymi się w latach 1969-1982
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1988, nr 157, s. 136-148
Tytuł własny numeru
Studia z nauk politycznych
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Stosunki międzynarodowe, Stosunki polityczne, Nowy ład międzynarodowy, Konflikty zbrojne, Kraje rozwijające się, Regulacje prawne
Foreign policy, International relations, Political relations, New international order, Armed conflicts, Developing countries, Legal regulations
Kraj/Region
Republika Federalna Niemiec (RFN), Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), Kraje Trzeciego Świata
Federal Republic of Germany (FRG), German Democratic Republic (GDR), Third World's countries
Abstrakt
Problematyka krajów rozwijających się stanowi ważki i trwały element analiz stosunków międzynarodowych. Jednym z powodów tego zainteresowania, jest fakt, że państwa te są zarówno aktywnym uczestnikiem (podmiotem) jak i obiektem (przedmiotem) rywalizacji dwóch systemów społeczno-politycznych: kapitalizmu i socjalizmu. Zadaniem niniejszego opracowania jest przedstawienie w syntetycznej formie wybranych zagadnień z zakresu stosunków politycznych państw niemieckich z krajami "Trzeciego Świata" w latach 1969-1982. Omówiono więc cele polityki NRD i RFN wobec krajów rozwijających się, traktatowe podstawy rozwoju stosunków, stanowisko państw niemieckich wobec najważniejszych społeczno-politycznych problemów "Trzeciego Świata". Dla pełniejszego zaprezentowania źródeł polityki realizowanej głównie w latach siedemdziesiątych odwołano się do wydarzeń sprzed 1969 r. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aussenpolitische Korrespondenz 1980, nr 37.
 2. Ausspenpolitik der DDR. Sozialistische deutsche Friedenspolitik, Berlin 1982.
 3. Bericht uber die Versorgung der BRD mit mineralischen Rohstoffen. Studien - Reihe 30, Bonn 1980.
 4. Biuletyn Ekonomiczny PAP, nr 996, 31.05.1976.
 5. Bulletin des Presse - und Informationsamt der Bundesregierung 121/1977.
 6. Bulletin des Presse - und Informationsamt der Bundesregierung 143/1975.
 7. Bulletin des Presse - und Informationsamt der Bundesregierung 1955/1969.
 8. Bundesanzeiger nr 63 z 31 marca 1983.
 9. Deutsch - arabische Beziehungen. Bestimmungsfaktoren und Probleme einer Neuorientierung, Munchen-Wien 1981.
 10. Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, Dresden 1974.
 11. Dokumente zur Aussenpolitik der Regierung der DDR, Berlin 1961.
 12. H. Kragenau, Internationale Direktivinvestionen 1950-1973, Hamburg 1975.
 13. Imperialistischer Kapitalexport in die Entwicklungslander, IPW Porschungsheft 1981, nr 4.
 14. IX Parteitag der SED. Bericht des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands an den IX Parteitag der SED. Berichterstatter: E. Honecker, Berlin 1976.
 15. K. Esser, J. Wiemann, Schwerpunktlander in der Dritten Welt, Konsequenzen fur die Sudbeziehungen der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1981.
 16. Mieżdunarodnaja Politika nr 763 z 20.01.1982.
 17. Offergeld, Entwicklungshilfe - Abenteuer oder Politik, Bonn 1980.
 18. Parteitag der SED. Bericht des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands an den X Parteitag der SED. Berichterstatter E. Honecker, Berlin 1981.
 19. Partie socjaldemokratyczne Europy, KiW, Warszawa 1982.
 20. Regierungspolitik 1977-1980. Erlauterungen zur Regierungserklarung von 16 Dezember 1976, Presse - und Informationsamt der Bundesregierung.
 21. Statistisches Jahrbuch fur die BRD 1973.
 22. Statistisches Jahrbuch fur die BRD 1977.
 23. Statistisches Jahrbuch fur die BRD 1980.
 24. Statistisches Jahrbuch fur die BRD 1983.
 25. Statistisches Jahrbuch fur die BRD 1983.
 26. W. Ochel, Die Entwicklungslander in der Weltwirtschaft, Koln 1982.
 27. W. Scheel, Heue Wege Deutscher Entwicklungspolitik. Sonderdruck im Auftrag des BMZ, Bonn 1966.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu