BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysztofik Janusz (Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie)
Tytuł
Praca intelektualna. Przyczynek do rozważań o pracy
With and on a Scientific Text. A Contribution to the Discussion about Work
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 30, s. 223-232, bibliogr. 11 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Praca a tożsamość
Słowa kluczowe
Praca, Analiza tekstu, Źródła informacji
Labour, Text analysis, Information source
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publikacja omawia wybrane zagadnienia stylu naukowego oraz aspekty tworzenia tekstu naukowego. Szczególną uwagę zwrócono na ruch referencyjny wewnątrz tekstu i odniesienia do zewnętrznych źródeł wiedzy. Omówiono również tematy szczegółowe, takie jak pragmatykę kurtuazji i znaczenie kwerendy bibliotecznej dla procesu tworzenia tekstu. Praca nad tekstem naukowym jest wysiłkiem kreowania narracji naukowej zespolonej z ruchem referencyjnym treści i idei będących dorobkiem innych pracowników nauki. (abstrakt oryginalny)

The publication discusses selected issues concerning scientific style as well as the aspects of creating a scientific text. Particular attention was paid to the reference movement within the text and references to external sources of knowledge. The paper also discusses specific topics such as the pragmatics of courtesy and the significance of a preliminary survey of the library holdings for the process of creating texts. Work on a scientific text involves an effort to create a scientific narrative united with the movement of the reference contents and ideas which constitute the achievements of other scientists. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biniewicz J., Starzec A., Styl naukowy, w: Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Uniwersytet Opolski, Opole 1995.
 2. Cytowska B., Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie adaptacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 3. Kant I., Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, PWN, Warszawa 1933.
 4. Majewicz P., Psychospołeczna adaptacja osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie dorastania, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012.
 5. Marciszewski W., Metody analizy tekstu naukowego, PWN, Warszawa 1977.
 6. Piechota M., Status ontologiczny tytułu wobec dzieła, w: Tekstologia, cz. II, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 7. Soulages F., Estetyka fotografii. Strata i zysk, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.
 8. Vater H., Wstęp do lingwistyki tekstu. Struktura i rozumienie tekstów, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009.
 9. Witczak W., Zdolność do ciężkiej pracy umysłowej, Teka Kom. Praw. - OL PAN, 2008. (dostęp: 04.05.2015).
 10. Wyrwas K., Sujkowska-Sobisz K., Mały słownik terminów teorii tekstu, Oficyna Wydawnicza RYTM, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Warszawa 2005.
 11. Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu