BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drabik Krzysztof (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Tytuł
Alberta Schweitzera refleksja o bezpieczeństwie
Albert Schweitzer's Reflection about the Security
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2009, nr 6, s. 7-16, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Etyka, Poglądy filozoficzne
Security, Ethics, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Schweitzer Albert
Abstrakt
Refleksja nad dobrem i złem, pokojem i wojną u Alberta Schweitzera wypływa z namysłu nad mos vita, etyką czci dla życia, istnienia wszystkiego, co pragnie być. Dobro, pokój i bezpieczeństwo to paradygmaty etyki duchowej nadziei, to przeciwstawienie się smutnej i traumatycznej realności świata. Etyka nakierowana na prolongowanie życia wypływa z ducha woli istnienia, niezależnego wobec mechanizmów rzeczywistości tanatycznej, nawet w rozumieniu dialektycznej harmonizacji życia i śmierci. Śmierć w żaden sposób nie może uzasadniać potrzeby bycia. Wola istnienia, przetrwanie i prolongowanie trwania, jako warunki definitio pojęcia bezpieczeństwa, stanowią naczelne zasady etyki czci dla życia.(fragment tekstu)

The author in this article tried to showed the thesis, that in Albert Schweitzer's works there are thoughts about the nature of the security. The reflection about the right and wrong, peace and war in A. Schweitzer's thought is connected with the reverence of life, the existence of all what wants to be. The right, peace and safety are the factors of the ethics of hope which is opposite the upset reality of the world. The death do not explain the need of being. The will of the existence and surviving as the conditions definitio of the safety concept are the elementary rules for the life.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Schweitzer, Życie, tłum. J. Piechowski, Warszawa 1974, s. 26.
  2. R. Rosa, Kant a zagadnienie bezpieczeństwa, "Wojsko i Wychowanie" 1994, nr 9, s. 26.
  3. E. Fromm, Mieć czy być, tłum. J. Karłowski, Poznań 2003, s. 44.
  4. T. Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Kraków 1954, s. 116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu