BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przedsiębiorczość seniorów jako komponent przedsiębiorczości inkluzywnej: wstępna synteza
Senior Entrepreneurship as a Component of Inclusive Entrepreneurship: a Preliminary Synthesis
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 32, s. 99-112, rys., bibliogr. 30 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Starość
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw
Entrepreneurship, Elderly people, Ageing of the population
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł stanowi część projektu badawczego nr 054/WE-KPI/02/2015/S/5054 pt. "Przedsiębiorczość inkluzywna: współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie przedsiębiorczości seniorów jako domeny badawczej, uporządkowanie terminologiczne związane z tą domeną, a także ukazanie głównych wyników badań prowadzonych w tym zakresie. Przedsiębiorczość seniorów staje się jednym z ważniejszych obszarów badań w krajach rozwiniętych, zwłaszcza w obliczu starzenia się społeczeństw tych krajów. Prowadzone badania w zakresie przedsiębiorczości seniorów zajmują się osobami w wieku 50+. Dotychczasowe badania wykazały, że osoby starsze są znacznie mniej skłonne do podejmowania działalności gospodarczej niż osoby młodsze. Artykuł jest bardzo wstępnym i syntetycznym ujęciem analizowanego problemu. (abstrakt oryginalny)

This article aims to discuss the senior entrepreneurship as the research domain, as well as to organize the terminology associated with that domain, and to present the main findings of research conducted in this area. Senior entrepreneurship is becoming one of the most important areas of research in developed countries, especially in the face of population aging in these countries. Various research in the field of senior entrepreneurship deal with those aged 50+. Prior studies have shown that older people in their third age are less inclined to take up economic activities and have lower entrepreneurial intentions than younger people in their prime age. The article is the very preliminary and synthetic recognition of the analysed problem. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I., Attitudes, personality, and behavior, Dorsey Press, Chicago 1988.
 2. Ajzen I., The theory of planned behavior, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 1991, 50(2), s. 179-211, doi: 10.1016/0749-5978(91)90020.
 3. Akanni M.T., Čepar Ž., Impact of Population Ageing on Unemployment and Entrepreneurial Activity: the Case of Slovenia, "Organizacija" 2015, 48(4), s. 232-245.
 4. Baron R.A., Ensley M.D., Opportunity Recognition as the Detection of Meaningful Patterns: Evidence from Comparisons of Novice and Experienced Entrepreneurs, "Management Science" 2006, 52(9), s. 1331-1344.
 5. Chaganti R., Greene P.G., Who are ethnic entrepreneurs? A study of entrepreneurs' ethnic involvement and business characteristics, "Journal of Small Business Management" 2002, 40(2), s. 126.
 6. Curran J., Blackburn R., Older people and the enterprise society: age and self-employment propensities, "Work, Employment and Society" 2001, 15(4), s. 889-902.
 7. Geldhof G.J., Porter T., Weiner M.B. i in., Fostering youth entrepreneurship: Preliminary findings from the young entrepreneurs study, "Journal of Research on Adolescence" 2014, 24(3), s. 431-446.
 8. Glinka B., Brzozowska A., Immigrant Entrepreneurs: in Search of Identity, "Entrepreneurial Business and Economics Review" 2015, 3(4), s. 53-78, doi: 10.15678/EBER.2015.030304.
 9. Hart M., Anyadike-Danes M., Blackburn R.A., Entrepreneurship and age in the UK: comparing Third Age and Prime Age new venture creation across the regions, Paper presented at the RENT XVIII Conference, Copenhagen 2004, November 25-26.
 10. Henley A., Entrepreneurial aspiration and transition into self-employment: Evidence from British longitudinal data, "Entrepreneurship and Regional Development" 2007, 19(3), s. 253-280, doi: DOI 10.1016/j.ibusrev.2004.04.004.
 11. Jennings J.E., Brush C.G., Research on Women Entrepreneurs: Challenges to (and from) the Broader Entrepreneurship Literature?, "The Academy of Management Annals" 2013, 7(1), s. 661-713.
 12. Jiménez Moreno J.J., Wach K., The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Course: Pilot Study Results, "Horyzonty Wychowania" 2014, 13(26), s. 121-144.
 13. Kautonen T., Senior Entrepreneurship, OECD, Paris 2013.
 14. Kautonen T., Understanding the older entrepreneur: Comparing third age and prime age entrepreneurs in Finland, "International Journal of Business Science and Applied Management" 2008, 3(3), s. 3-13.
 15. Kautonen T., Down S., Minniti M., Ageing and entrepreneurial preferences, "Small Business Economics" 2014, 42(3), s. 579-594, doi: 10.1007/s11187-013-9489-5.
 16. Kautonen T., Down S., South L., Enterprise support for older entrepreneurs: The case of PRIME in the UK, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research" 2008, 14(2), s. 85-101, doi: 10.1108/13552550810863071.
 17. Kautonen T., Tornikoski E.T., Kibler E., Entrepreneurial intentions in the third age: The impact of perceived age norms, "Small Business Economics" 2011, 37(2), s. 219-234, doi: 10.1007/s11187-009-9238-y.
 18. Kurek S., Rachwał T., Development of entrepreneurship in ageing populations of The European Union, "Procedia. Social and Behavioral Sciences" 2011, 19, s. 397-405.
 19. Lévesque M., Minniti M., 2006, The effect of aging on entrepreneurial behavior, "Journal of Business Venturing" 2006, 21(2), s. 177-194, doi: 10.1016/j.jbusvent.2005.04.003.
 20. Liang J., Wang H., Lazear E.P., Demographics and Entrepreneurship, Working Paper No. 20506, The National Bureau of Economic Research (NBER), NBER Programs: Industrial Organization (IO); Labor Studies (LS) 2014, doi: 10.3386/w20506.
 21. Mączyńska E., Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny, "Mazowsze: Studia Regionalne" 2014, 15, s. 13-28.
 22. Osuch W., Dwojak A., Wspieranie przedsiębiorczości przez przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej grup nieprzystosowanych do konkurencji w gospodarce rynkowej jako dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego (na przykładzie mniejszości romskiej), "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2009, 5, s. 244-253.
 23. Parker S.C., The economics of entrepreneurship, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 24. Pilkova A., Holienka M., Rehak J., Senior Entrepreneurship in the Perspective of European Entrepreneurial Environment, "Procedia Economics and Finance" 2014, 12, s. 523-532, doi: 10.1016/ S2212-5671(14)00375-X.
 25. Singh G., DeNoble A., Early retirees as the next generation of entrepreneurs, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2003, 3(3), s. 207-226.
 26. Świętek A., Osuch W., Rachwał T., Kurek S., Projekt "Common Goals - Common Ways" jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2015, 11, s. 415-429.
 27. Thurik A.R., Carree M.A., Van Stel A., Audretsch D.B., Does self-employment reduce unemployment?, "Journal of Business Venturing" 2008, 23(6), s. 673-686.
 28. Wach K., Impact of Cultural and Social Norms on Entrepreneurship in the EU: Cross-Country Evidence based on GEM Survey Results, "Zarządzanie w Kulturze" 2015, 16(1), s. 15-29, doi: 10.4467/20843976ZK.15.002.3037.
 29. Wach K., International Entrepreneurship and the Third Age: The Effect of the Entrereneur's Age on Internationalisation of Polish Businesses, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2014, XV(11[1]), s. 65-80.
 30. Wach K., Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2015, XVI(7[III]), s. 25-40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2015.143205
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu