BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczor Agnieszka (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Aksjologiczny wymiar pracy w procesie wychowania. Szkoła miejscem wychowania do pracy i przez pracę
Work as a Value in the Process of Education. School as the Place of Education through Work and to Work
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 32, s. 171-182, bibliogr. 11 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Starość
Słowa kluczowe
Wychowanie, Praca, Edukacja, Dzieci szkolne, Nauczyciele
Parenting, Labour, Education, School children, Teachers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęcie nowej roli społecznej, jaką bez wątpienia jest dla dziecka w wieku sześciu/siedmiu lat rola ucznia, wiąże się z szeregiem zmian w jego życiu. Wejście w nowe, szkolne środowisko skutkuje nie tylko doświadczaniem innego rodzaju wpływów społecznych, lecz wiąże się także z podejmowaniem aktywności sterowanej przez obowiązki i normy społeczne. Znaczące miejsce w budżecie czasu dziecka zaczyna odgrywać praca. Postrzegana w kategoriach dobra, praca staje się wartością wychowawczą, stąd też wspierający dziecko w procesie jego rozwoju nauczyciel prowadzi je drogą wychowania do pracy i przez pracę. (abstrakt oryginalny)

Taking on a new social role of a pupil at the age of six or seven is connected with a number of changes in each child's life. Entering a new - school - environment results not only in being exposed to new kinds of social influence but is also connected with performing activities governed by responsibilities and social norms. Work begins to play a significant role in the child's life. Perceived in the terms of goodness, work becomes an educational value, thus a teacher, who supports children in the process of their development, leads them along the path of education through work and to work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jamiński A., Wychowanie przez pracę. Z doświadczeń "Szkoły Dziesiątej" w Lublinie, WSiP, Lublin 1974.
 2. Komar W., Wychowanie przez pracę w szkole ogólnokształcącej, WSiP, Warszawa 1986.
 3. Kozak W., Wychowanie do pracy przez pracę w szkolnictwie podstawowym, w: Kształcenie i wychowanie do pracy przez pracę uczniów szkół ogólnokształcących, red. M. Rataj, Instytut Programów Szkolnych MEN, Warszawa 1988.
 4. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1997.
 5. Marszałek L., Wychowanie do pracy procesem integrującym prawa i obowiązki dziecka przedszkolnego, "Seminare" 2010, nr 28.
 6. Nalaskowski A., Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki, WSiP, Warszawa 1998.
 7. Oborski P., Z psychologii szkolnego lenistwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1948.
 8. Psychologia rozwojowa, red. P. Bryant, A.M. Colman, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995.
 9. Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, PWN, Warszawa 2011.
 10. Stefańska-Klar R., Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, w: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 11. Witkowski L., Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Wydawnictwo Wit-Graf, Toruń 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2015.143209
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu