BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górski Piotr (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Kulturowe i polityczne uwarunkowania wzorów osobowych urzędnika państwowego w Polsce międzywojennej i ich implikacje dla zarządzania w administracji państwowej
Cultural and Political Factors of Patterns of Personality of Civil Servants in Interwar Poland and Their Implications for Management in Public Administration
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2016, vol. 4, nr 8, s. 5-15, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Urzędnik państwowy, Administracja publiczna, Zarządzanie, Zarządzanie administracyjne, Kultura polityczna
Public officials, Public administration, Management, Administrative management, Culture of politics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor ukazuje kulturowe i polityczne uwarunkowania wzorów osobowych urzędnika państwowego w Polsce międzywojennej. Uzasadnieniem badania wzorów osobowych w zarządzaniu jest ich funkcja w procesach socjalizacji, powiązania z kulturą organizacyjną oraz procesami zmian organizacyjnych. Podstawą empiryczną była analiza dwóch czasopism - Gazety Administracji Państwowej oraz Życia Urzędniczego. Analiza wzorów osobowych międzywojennych urzędników ukazuje zarówno uwarunkowania tych wzorów, jak i ich wpływ na relacje między kierownictwem resortu a urzędnikami w tym okresie. (abstrakt oryginalny)

This paper indicates the cultural and political factors of patterns of personality of civil servants in interwar Poland. The reason for research into patterns of personality in management is their role in the socialization process, their relationship with organizational culture, and organizational changes. The sources of empirical data was two magazines, Gazeta Administracji Państwowej (State Administration Newspaper) and Clerical Life Życie Urzędnicze. The analysis of two patterns of personality of civil servants in interwar periods in Poland shows the conditions of these patterns, as well as their influences for the relationship between civil servants and authorities of the Ministry of Internal Affairs in this period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck, U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. Bell, D., 1994, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Górski, P., 2009, Między urzędnikiem a menedżerem. Środowisko naukowej organizacji wobec problemów administracji publicznej w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Górski, P., 2011, Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918-1939. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Hauswald, E., 1930, Ustrój studiów administracyjnych, Gazeta Administracji i Policji Państwowej, nr 15.
 6. Leszniewski, T., Wasilewski, K., 2013, Socjologia wychowania w Polsce - pytania o wymiar tożsamościowy subdyscypliny, Studia Socjologiczne, nr 2 (209).
 7. Ossowska, M., 1986, Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa.
 8. Rennison, B., 2007, Historical Discourses of Public Management in Denmark: Past Emergence and Present Challenge, Management and Organizational History, vol. 2 (1), s. 5-26, DOI 10.1177/1744935907076347.
 9. Sennett, R., 2009. Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 10. Sennett, R., 2010, Kultura nowego kapitalizmu, tłum. G. Brzozowski i K. Osłowski, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 11. Składkowski, S. (b.d.w), Kwiatuszki administracyjne i inne, Wydawnictwo LTW, Warszawa.
 12. Stosyk, S., 1929, Współczesny system biurowy w niemieckiej administracji publicznej, Gazeta Administracji i Policji Państwowej, nr 12.
 13. Swedberg, R. (ed.), 1996, Economic Sociology, Edward Elgar Publishing Comp, Cheltenham.
 14. Szacki, J., 2002, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Valtonen, H., 2007, Do Cultural Differences Matter? Entrepreneurial Attitudes in 20th-Century Business Leaders Autobiographies in Finland and the United States, Business and Economic History, online, nr 5.
 16. Włodarek, J., 1992, Socjologia wychowania w Polsce: rozwój problematyki badań w latach 1928-1988, Wydawnictwo UAM, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.8.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu