BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warwas Izabela (Uniwersytet Łodzki)
Tytuł
Zarządzanie wiekiem w sektorze publicznym - strategia nauki międzypokoleniowej
Age Management in the Public Sector - Intergenerational Learning Strategy
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2016, vol. 4, nr 8, s. 85-104, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiekiem, Zarządzanie, Administracja publiczna, Sektor publiczny, Nauka
Age management, Management, Public administration, Public sector, Science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyka ważnego dla współczesnych organizacji zagadnienia - zarządzania dojrzałymi pracownikami. W tekście dokonano charakterystyki najważniejszych zmian w zarządzaniu zachodzących w sektorze publicznym w Polsce. Opis ten poprzedzony został rozważaniami teoretycznymi na temat zarządzania wiekiem. Zasadnicza część artykułu stanowi prezentację wyników badań na temat zarządzania wiekiem w sektorze publicznym i niepublicznym w Polsce, które odbyły się w latach 2011-2015. Były one oparte na triangulacji metod badawczych i źródeł pozyskiwania danych. Najważniejsze rezultaty trójfazowej eksploracji dotyczą: stosowanych narzędzi zarządzania wiekiem, metod zatrzymywania wiedzy w organizacjach, procesu szkoleń, przydzielania zadań i pracy w międzygeneracyjnych zespołach. Wnioskowanie zostało podparte dyskusją z innymi rezultatami badań krajowych i zagranicznych. Generalna konstatacja wypływająca z badań mówi, że zarządzanie wiekiem w polskim sektorze publicznym nie różni się istotnie od uprawianego w sektorze niepublicznym. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the management of older workers, a critical issue in present-day organisations. A theoretical discussion of age management practices is followed by a description of the major changes in management practices taking place in the public sector in Poland. The main part of the article presents the results of a study in age management in the public and non-public sectors in Poland, which was conducted from 2011 to 2015 using the triangulation of research methods and data sources. The most important findings of the three-step research process concern the use of age management tools, the knowledge-retention methods applied in organisations, the training process, and the assignment of tasks and work within intergenerational teams. The inference process is enhanced by the results of other domestic and international studies. The general conclusion derived from the study is that the public sector and non-public sector is not significantly different in terms of the age management practices they use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong-Stassen, M., 2008, Organisational Practices and the Postretirement Employment Experience of Older Workers, Human Resource Management Journal, vol. 18, no. 1, DOI: 10.1111/j.1748-8583.2007.00057.x.
 2. Bartkowiak, P., 2008, Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Furunesa, T., Mykletuna, R.J., Solemb, P.E., 2011, Age Management in the Public Sector in Norway: Exploring Managers' Decision Latitude, The International Journal of Human Resource Management, vol. 22, no. 6, March, DOI:10.1080/09585192.2011.559096.
 4. Gralak, K., 2008, Wykorzystanie instrumentów zarządzania publicznego w doskonaleniu potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej w Polsce, Acta Scientiarum Polonorum. Acta Oeconomia, nr 7(4).
 5. Ilmarinen, J., 2005, Towards a Longer Worklife! Ageing and the Quality of Worklife in the European Union, Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki.
 6. Kieżun, W., 2005, Koncepcje i teorie zarządzania publicznego, w: Kożuch, B., Markowski, T. (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 7. Kołodziejczyk-Olczak, I., 2012, Postulowane kierunki zmian organizacyjnych w urzędzie miasta i gminy w Z. jako szansa na zwiększenie zaangażowania pracowniczego, w: Bohdziewicz, P. (red.), Pracownicy jako uczestnicy zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź.
 8. Kołodziejczyk-Olczak, I., 2014a, Zarządzanie pracownikami dojrzałymi. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Kołodziejczyk-Olczak, I., 2014b, Reactive and Proactive Age Management Strategies in Polish Companies - Research Results, Cracow Review of Economics and Management, no. 9(933), DOI: 10.15678/ZNUEK.2014.0933.091 0.
 10. Kołodziejczyk-Olczak, I., 2015, Wpływ zarządzania wiekiem na zatrudnialność dojrzałych pracowników, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 35.
 11. Kooij, D., Guest, D.E., Clinton, M., Knight, T., Jansen, P.G. W., Dikkers, J.S.E., 2013, How the Impact of HR Practices on Employee Wellbeing and Performance Changes with Age, Human Resource Management Journal, vol 23, no 1, DOI: 10.1111/1748-8583.12000.
 12. Kunze, F., Boehm, S., Bruch, H., 2013, Organizational Performance Consequences of Age Diversity: Inspecting the Role of Diversity-Friendly HR Policies and Top Managers' Negative Age Stereotypes, Journal of Management Studies, no. 50, s. 3, May, DOI: 10.1111/joms.12016.
 13. Managing the Ageing Workforce. An Introductory Guide to Age Management for HR Professional, 2007, TAEN - The Age and Employment Network.
 14. Mazur, S. (red.), 2004, Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 15. Naegele, G., Walker, A., 2006, A Guide to Good Practice in Age Management, Office for Official Publications of the European Communities.
 16. Przywojska, J., 2012, Samorząd terytorialny w Polsce - podstawy ustrojowe, w: Bohdziewicz, P. (red.), Pracownicy jako uczestnicy zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź.
 17. Rusanova, N.E., 2014, The Concept of Age in Demography and Today's Older Generation, Sociological Research, vol. 53, no. 4, July - August, DOI: 10.2753/SOR1061-0154530404.
 18. Walker, A., 1997, Combating Age Barriers in Employment - a European Research Report, European Foundation, Dublin.
 19. Walker, A., 2005, The Emergence of Age Management in Europe, International Journal of Organisational Behaviour, vol. 10 (1).
 20. Wallin, M., Hussi, T., 2011, Best Practices in Age Management - Evaluation of Organisation Cases. Final Report, Finnish Work Environment Fund.
 21. Zaleski, A., 2006, Teoretyczne podstawy zarządzania gminą, w: Sochacka-Krysiak, H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.8.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu