BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bacior Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Projekty innowacyjne w przedsiębiorstwach jako potencjalne źródło ryzyka finansowego
Innovative projects in a company as a potential source of financial risk
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 2, s. 49-64, rys., wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Procesy innowacyjne, Ryzyko finansowe, Wartość przedsiębiorstwa
Innovation processes, Financial risk, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z ważniejszych celów, które powinny stawiać sobie menedżerowie, jest podnoszenie wartości przedsiębiorstwa. Innowacyjność oraz zdolność do przyciągania utalentowanych ludzi znajdują się na czołowych miejscach wśród czynników przesądzających o tej wartości. Innowacje wdrażane w obrębie strategicznych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa powodują zmniejszenie istniejącej luki technicznej, technologicznej i organizacyjnej, przyczyniając się do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Oddziaływanie innowacji dotyczy rozległych sfer, a efekty innowacji powstają w różnych obszarach, poza przedsiębiorstwem, także w czasie wykraczającym poza czas eksploatacji pojedynczej innowacji. Kreowanie innowacji musi być związane z efektywnym wykorzystaniem dostępnych zasobów, własnych i/lub pozyskanych w celu realizacji zadań przedsiębiorstwa. Jednak nieodłącznym atrybutem procesów innowacyjnych jest ryzyko niepowodzenia. Dotyczy to zwłaszcza innowacji o dużym stopniu oryginalności, których tworzenie i wprowadzanie na rynek odbywa się poza granicami wiedzy oraz doświadczenia projektowego, wytwórczego i marketingowego. (fragment tekstu)

Increase in the value of a company is related to implementation of innovative processes in all functional areas of business. As a result of implemented innovation, the company may offer new products or lower prices. In any case, this leads to improved economic efficiency of the company. The rise in innovation is coupled with an increase in the benefits but is also accompanied by an increase of the risk of failure. This constitutes background against which the article presents the course of innovation processes and possibilities of applying innovation in different market strategies. The article stresses relations between financial risk and the time of innovation. Sources of financial risk and methods of financing innovative investments are also discussed as is the need to take into account the technological environment and market context of innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony S. D., Johnson M. W., Sinfield J. V., Altman E. J., Przez innowację do wzrostu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 2. Bacior M., Kreowanie wartości firmy jako cel zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa 2015.
 3. Bielski I., Innowacje w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Rozprawy'' nr 125, Wydawnictwa Uczelniane UTP im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007.
 4. Bielski I., Współczesny marketing. Filozofia, strategie, instrumenty, Studio Emka, Warszawa 2006.
 5. Block S. B., Hirt G. A., Foundations of Financial Management, Irwin, Homewood 1987.
 6. Brzuchowski E., Ciągi myśli i czynów, "Mechanik" nr 9, 1983.
 7. Cooper R. G., The Dimensions of Industrial New Product Succes and Failure, "Journal of Marketing" Vol. 43, Summer 1979.
 8. Cooper R. G., Winning at New Products, Addison Wesley, Reading, MA, USA 1993.
 9. Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 10. Efektywność przedsięwzięć rozwojowych, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, TNOiK, Warszawa, Kraków 1995.
 11. Ehrlich A., Ryzyko gospodarcze, w: Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 12. Erickson T. J., Roussel P. A., Saad K., Managing the link to corporate strategy - third generation R&D, A. D. Little Inc., Boston 1991.
 13. Harry M., Schroeder R., Six Sigma. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Dom Wydawniczy ABC Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Janasz K., Ryzyko i niepewność w projektach innowacyjnych, w: Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005.
 15. Korczak J., Wybrane aspekty ryzyka w łańcuchu logistycznym, w: Wybrane zagadnienia z zakresu transportu i logistyki, red. A. Montwiłł, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2013.
 16. Kotarba W., Miklasiński Z., Pyrża A., Nowe prawo wynalazcze, ZSE, Wektory Gospodarki, Warszawa 1993.
 17. Lancaster G., Massingham L., Marketing Management, McGraw-Hill, London 1993.
 18. Marczyk J., Czarnota J., Gliński J., Wzrost złożoności jako sygnał ostrzegawczy, "Harvard Business Review Polska" listopad 2010.
 19. Nogalski B., Rybicki J., Strategiczne zarządzanie firmą, OPO-TNOiK, Bydgoszcz 1997.
 20. PN-IEC 60300-3-9, 1999.
 21. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław, Warszawa 1978.
 22. Ries A., Trout J., 22 niezmienne prawa marketingu, S. "Marketing bez tajemnic", PWE, Warszawa 1997.
 23. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.2.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu