BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pęksa Rafał (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Polityka bezpieczeństwa Kanady: nowa strategia, wierność priorytetom
Canada Security Policy, New Strategy, Permanence of Priorities
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2009, nr 6, s. 197-214, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Polityka bezpieczeństwa, Partnerstwo strategiczne, Broń nuklearna
National security, Security policy, Strategic partnership, Nuclear weapon
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kanada
Canada
Abstrakt
Kanada w 1931 roku stała się w pełni suwerennym podmiotem stosunków międzynarodowych. Postanowienia Statutu westminsterskiego nadały jej prawo do prowadzenia niezależnej polityki zagranicznej i obronnej. Było to już niepodległe państwo, dobrowolnie stowarzyszone z Brytyjską Wspólnotą Narodów. Kanada wzięła udział w tworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych i stała się aktywnym członkiem wielu jej wyspecjalizowanych organizacji. Była także współtwórcą Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Duże znaczenie miał jej wkład w negocjacje w sprawie zakazu kontynuowania doświadczeń z bronią jądrową, zwieńczony "Układem o zakazie doświadczeń z bronią jądrową w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą" z 1963 roku. Kanada przyjmowała rolę lidera przemian w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów, rolę sojusznika Stanów Zjednoczonych, moderatora w systemie atlantyckim, mediatora w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych. Jako mocarstwo ekonomiczne angażowała się w rozwiązywanie problemów globalnych, a także pomoc rozwojową dla państw nierozwiniętych. Znaczenie polityki bezpieczeństwa Kanady można określić m.in. wielkością budżetu obronnego (12,98 mld dolarów amerykańskich w 2005 r., 15,5 mld w 2007), co sytuowało ją, według danych z 2005 roku, na szóstym miejscu wśród członków NATO.(fragment tekstu)

Canada took part in creating United Nations Organization and actively participated in many UN specialized organizations. It was also the co-author of the North Atlantic Treaty Organization. Contributed in negotiations in the matter of the prohibition of continuing the experiences with the nuclear weapon, supported Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republic on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems. Canada acted as a leader of the British Commonwealth, the allied of United States, moderator in the Atlantic Alliance, mediator in solving international conflicts. Canada was involved as the economic power in solving global problems, and also offered help for undeveloped states. Beginning from the end of years 60. the politics of Canadian governments brought to the reduction of defense expenses, and in the result brought some problems with the Canadian identity. The Canada balances among the necessity of the co-operation with United States and the protections of own independence. New defense strategy introduced in 2008, Canada First. Defense Strategy, created possibilities of change in the defense policy. New strategy give possibility of the armed forces strengthening and the strengthening of the international position of the Canada, however these introduced changes are meeting some difficulty after years of negligence's.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Zwolak, Pozycja Kanady we współczesnych stosunkach międzynarodowych, "Stosunki Międzynarodowe" 1999, t. 20, s. 123-141.
 2. The SIPRI Military Expenditure Database, http://milexdata.sipri.org/result.php4 (25 V 2009). D. Pratt, Is there a grand strategy in Canadian foreign policy, "Options Politiques" 2007, nr 7, s. 10.
 3. J. R. Nunez, Canada's Global Role: A Strategie Assessment of its Military Power, "Parameters" 2004, jesień, s. 76.
 4. Canada's International Policy Statement. A Role of Pride and Influence In the World. Overview. Diplomacy. Defence. Development. Commerce, Ottawa 2005, s. 1-2.
 5. J. Eays, In Defence of Canada, t. 2, Appeasement and Rearmament, Toronto 1965, s. 183.
 6. J. Fergusson, Beneath the Radar: Change and Transformation in the Canada-U. S. North American Defence Relationship, Calgary 2009, s. 3.
 7. W. C. Thompson, Canada 2005, Baltimore 2005, s. 143.
 8. Canada and the World: A History. 1939-1945: The World At War, http://www.international.gc.ca/history-histoire/world-monde/1939--1945.aspx?lang=eng#neutral (20 V 2009)
 9. D. Morton, A Military History of Canada. From Cham-plain to Kosovo, Toronto 1999, s. 182-183.
 10. J.J. Sokolsky, The Bilateral Security Relationship: Will "National" Missile Defense Involve Canada?, "The American Review of Canadian Studies" 2000, lato, s. 231.
 11. R. Peksa, Tożsamość i perspektywy NATO na początku XXI wieku, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, Radom 2009, s. 357-371.
 12. Canada and the United States: Differences hat Count, red. D.M. Thomas, B.B. Torrey, Peterborough 2008.
 13. J.J. Sokolsky, P. Lagasse, Suspenders and Belt: Perimeter and Border Security in Canada-US Relations, "Canadian Foreign Policy" 2005/2006, t. 12, nr 3, s. 22.
 14. A.W. Dorn, Canadian Peacekeeping: Proud Tradition, Strong Future?, "Canadian Foreign Policy" 2005, t. 12, nr 2, s. 7-32.
 15. D. Bratt, "Here is Hell": Canada's Engagement in Somalia, Vancouver 2006.
 16. P. Bunner, A good Canadian war story? Kil it!, "The Report" 2002, nr z 18 lutego, s. 2.
 17. P. Stock, T. O'Neill, Shotrfals everywhere, "The Report" 2002, nr z 24 czerwca, s. 15.
 18. D. L. Bland, Parliament, Defence Policy and the Canadian Armed Forces, Kingston 1999, s. 3.
 19. D. L. Bland, Canada Without Armed Forces, Ottawa 2003.
 20. Canada First Defence Strategy, Ottawa 2008, s. 3
 21. It's Never Enough: Canada's alarming rise In military spending, The Polaris Institute, Ottawa 2005
 22. J. Zwolak, Pozycja Kanady we współczesnych stosunkach międzynarodowych, "Stosunki Międzynarodowe" 1999, t. 20, s. 123-141.
 23. D.R. Huebert, Renaissance In Canadian Arctic Security?, "Canadian Military Journal" 2005-2006, zima, s. 7-29.
 24. D.C. Hilton, Shaping Commitment: Resolving Canada's Strategy Gap In Afghanistan and Beyond, Carlisle 2007.
 25. E.M. Brunner, M. Suter, International CIIP Handbook 2008/2009. An Inventory of 25 National and 7 International Critical Information Infrastructure Protection Policies, Zurych 2009, s. 101-102.
 26. CSIS Public Report 2006-2007. Ottawa 2007.
 27. J. Osiński, I. Zawiślińska, Kanada a integracja północnoamerykańska, "Studia Polityczne" 1998, nr 8, s. 91-114.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu