BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cenkier Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Infrastruktura publiczna - wybrane problemy
Infrastructure : selected issues
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 2, s. 65-75, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Wzrost gospodarczy, Finansowanie infrastruktury
Infrastructure, Public-Private Partnerships (PPP), Economic growth, Financing of infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką, w obliczu braku wystarczających środków publicznych, może odegrać kapitał prywatny w tworzeniu infrastruktury publicznej, stymulując jednocześnie wzrost produktu krajowego brutto, w szczególności angażowany w realizację tzw. planu Junckera. (fragment tekstu)

Today advanced infrastructure is essential for economic growth. Public funds are too short to finance all the infrastructural needs. Private entrepreneurs can supply the lacking funds. Using private funds for financing infrastructural project to help restart European economy is at heart of the Juncker plan. It also is a chance for development of public-private partnerships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Akitoby B., Hemming R., Schwartz G., Public Investment and Public-Private Partnership, "Economic Issues" 40, International Monetary Fund, Washington 2007.
  2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank, An Investment Plan for Europe, COM(2014) 903 final, European Commission, Brussels, 26.11.2014.
  3. Communication from the Commission, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, 3.03.2010 COM(2010) 2020.
  4. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions, Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships, COM(2009) 615 final, Commission of the European Communities, Brussel, 19.11.2009.
  5. Czarny B., Podstawy ekonomii, wyd. III zm., PWE, Warszawa 2011.
  6. Eksperci: propozycje Szczurka mogą wymagać zmian w traktatach, wyborcza.pl [dostęp 5.09.2014].
  7. Infrastruktura - uwarunkowania rozwoju, red. M. Gwiazdowicz, J. Krzak, "Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu'' nr 4 (32), 2012.
  8. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996.
  9. Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.2.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu