BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Szara strefa a redystrybucja PKB - implikacje, uwarunkowania
The shadow zone and redistribution of GDP: implications and conditions
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 2, s. 77-90, wykr., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Szara strefa, Wydatki publiczne, Redystrybucja
Grey economy, Public expenditures, Redistribution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozważając dystrybucję PKB przez sektor publiczny, należy uwzględnić model gospodarki i uwarunkowania spowodowane nie tylko sprawnością instytucjonalną, ale również ogólną sytuacją makroekonomiczną danego państwa. Ponadto redystrybucja jest rozpatrywana nie tylko od strony wydatków, ale także potrzeb fiskalnych państwa. W literaturze przedmiotu występują zazwyczaj dwa odmienne podejścia. System fiskalny jest determinowany przez potrzeby wydatkowe lub też wydatki są zmienną niezależną od wysokości podatków1. Poprzez skalę redystrybucji można ustalić potrzeby w zakresie tempa wzrostu gospodarczego, kierunków rozdysponowania środków publicznych, roszczeń obywateli, konsekwencji w polityce gospodarczej. Sektor finansów publicznych (zwłaszcza w gospodarce rynkowej) odgrywa niezmiernie ważną rolę zarówno w sferze stabilizacji makroekonomicznej, jak i w sferze pobudzania koniunktury gospodarczej. Wykorzystuje się w tym zakresie dwie funkcje: aktywną oraz pasywną. Funkcja aktywna polega na zastosowaniu odpowiedniej skali opodatkowania i wydatków publicznych do pobudzenia (ale także niekiedy "schłodzenia") koniunktury. Wyróżnia się politykę ekspansywną oraz restrykcyjną. (fragment tekstu)

The main objective of this paper is to establish the relationship between the size of the shadow economy and the level of redistribution of GDP. Pearson correlation coeffcient was used for small samples The hypothesis that the level of public expenditure is strongly stochastically positively correlated with the level of the shadow economy has been confidently verified. The study included Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia and Bulgaria between 1995-20014. The article describes the categories of the shadow economy and the conditions of its creation in the context of the macroeconomic effects of redistribution of GDP. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Ekonomia i etyka państwa socjalnego, Wykład dla Polskiej Rady Biznesu, Warszawa, 1.02.2006.
 2. Barczyk R., Lubiński M., Dylematy stabilizowania koniunktury, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009.
 3. Buszko A., Finanse przestępczości zorganizowanej, TNOiK, Toruń 2014.
 4. Buszko A., Długosz J., Skorwider-Namiotko J., Szumowska K., Zarządzanie przedsiębiorstwem szarej strefy, Difin, Warszawa 2015.
 5. Commission Staff Working Document, Impact Assessment, Brussels, SWD 2012 final.
 6. Eilat Y., Zinnes C., The Shadow Economy in Transition Countries: Friend or Foe? A Policy Perspective, "World Development" Vol. 30, Nr 7, 2002.
 7. European Commission, Undeclared work in an enlarged Union: An analysis of undeclaredwork, Employment&European Social Fund, Brussels 2004.
 8. Eurostat.
 9. Feige L. E., Defining and Estimating Underground and Informal Economies: the New Institutional Economics Approach, Madison University of Wisconsin, Madison 1990.
 10. Fleming M. H., Roman J., Farrell G., The Shadow Economy, "Journal of International Affairs" Vol. 53, Issue 2, 2000.
 11. Johnson S., Kaufniann D., Zoido-Lobaton P., Regulatory Discretion and the Unofficial Economy, "Economic Review" 88 (2), 1998.
 12. Kumara Swamy M. R., Financial Management Analysis of Money Laundering, Corruption and Unethical Business Practices: Case Studies of India, Nigeria and Russia, "Journal of Financial Management and Analysis" 24 (I), 2011.
 13. Małecka-Ziembińska E., Finanse publiczne państw OECD w dobie kryzysu, "Zeszyty Naukowe PTE" nr 10, 2011.
 14. Mróz B., The shadow economy in Poland. Causes, Manifestations, Economic and Social Effects, "Journal of Management and Financial Sciences" Vol. III, Issue 3, April 2010.
 15. Pasternak-Malicka M., Model Laffera jako wdrożenie mainstreamowego poglądu na zależność pomiędzy wysokością podatku a ekspansją szarej strefy, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. nauk. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, S. "Przedsiębiorczość" Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 16. Potocnik J., Senjur M., Stiblar F., Approaching Europe - Growth. Competitiveness and Integration, Institute of Macroeconomic Analysis and Development, Ljubljana 1996.
 17. Schneider F., Buehn A., Montenegro C. E., New Estimates for the Shadow Economies all over the World, "International Economic Journal" 24 (4), 2012.
 18. Schneider F., Enste D., Shadow Economies Around the World - Size, Causes, and Consequences, "Journal of Economic Literature" 38 (1), 2000.
 19. Smith P., Assessing the Size of the Underground Economy: The Canadian Statistical Perspectives, "Canadian Economic Observer" Nr 3, 1994.
 20. Thomas J. J., Quantifying the Black Economy Measurement without Theory' Yet Again, "The Economic Journal" 109/456, 1999.
 21. Yereli A. B., Seçilmiţ Ý. E., Baţaran A., Shadow Economy and Public Debt Sustainability in Turkey, "Economic Annals" Nr 173, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.2.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu