BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zadroga Adam (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Ewolucja teorii ekonomii rozwoju w XX wieku: od kategorii wzrostu gospodarczego do koncepcji zrównoważonego rozwoju
Evolution of the theory of development economics in 20th Century: from economic growth to sustainable development
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 2, s. 117-135, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Wzrost gospodarczy, Rozwój zrównoważony, Ekonomia rozwoju, Rozwój społeczno-gospodarczy
History of economic thought, Economic growth, Sustainable development, Development economist, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka postępu w gospodarce była obecna co najmniej od momentu narodzin klasycznej ekonomii pod koniec XVIII w. Jednak przez długi czas rozumienie rozwoju ekonomicznego zawężano do kategorii wzrostu ilościowego, uwzględniającego zasadniczo jedynie czynniki gospodarcze. Dopiero osiągnięcia ekonomii rozwoju XX w. sprawiły, że w badaniach nad przemianami gospodarczymi zaczęto podkreślać znaczenie także czynników jakościowych o charakterze pozaekonomicznym - w dużej mierze związanych z szeroko rozumianym rozwojem społecznym. W związku z tym pojawiły się różne teorie rozwoju społeczno-gospodarczego. (fragment tekstu)

The article addresses the economic theories that have arisen on the basis of development economics of the 20th century. The aim is to present the evolution of these concepts and to evaluate them. Historical, descriptive and comparative methods were used. The author argues that in face of current development issues a return to historical sources, combined with their proper reading and (re) interpretation, enables formulation of important conclusions for the present and setting more accurate targets for the future. Thanks to this reading and reinterpretation policy makers have a chance to avoid errors in managing the current socio-economic policy. The analysis led to the conclusion that (1) the understanding of economic development was at first narrowed to growth but with time has moved to (2) to the category of socio-economic development and in the 1950 s a new sub-discipline of economics - development economics - was developed. Its achievements helped to take into account in today's prevailing approaches the social determinants of economic growth, of which sustainable development is the most popular. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak R., Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii: wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 2. Bąkiewicz A., Żuławska U., Od teorii wzrostu do ekonomii rozwoju, w: Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWE, Warszawa 2010, s. 64-88.
 3. Breit W., Culbertson W. P., Jr., Science and Ceremony: The Institutional Economics of C. E. Ayres, University of Texas Press, Austin 1976.
 4. Brémond J., Couet J.-F., Salort M.-M., Kompendium wiedzy o ekonomii, tłum. K. Malaga, PWN, Warszawa 2006.
 5. Cypher J. M., Dietz J. L., The Process of Economic Development, Routledge, London 1997.
 6. Dobrska Z., Pojęcie rozwoju gospodarczego - analiza wstępna, w: Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWN, Warszawa 2010, s. 28-32.
 7. Dobrska Z., Zagadnienia gospodarcze krajów rozwijających się, niepublikowane wykłady, Podyplomowe Studia Wiedzy o KRS - Instytut Krajów Rozwijających się - WGiSR UW, Warszawa 1994.
 8. Domar E. D., Capital Expansion, Rate of Growth and Employment, "Econometrica" Nr 4, 1946, s. 137-147.
 9. Frontiers of Economic Development: The Future in Perspective, red. G. M. Meier, J. E. Stiglitz, Oxford University Press, New York 2001.
 10. Harrod R. F., An Essay in Dynamic Theory, "Economic Journal" Nr 3, 1939, s. 14-33.
 11. Harrod R. F., Towards a Dynamic Economics: Some Recent Developments of Economic Theory and Their Application to Policy, Macmillan, London 1948.
 12. Hirschmann A. O., Strategy of Economic Development, Yale University Press, New Haven, Connecticut (Oxford University Press, London) 1958.
 13. Kates W., Parris T. M., Leiserowitz A., What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values and Practice, "Environment: Science and Policy for Sustainable Development" Vol. 47, Issue 3, April 2005, s. 8-21.
 14. Kołodko G. W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 15. Kozak Z., Ekonomia zacofania i rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 16. Krawiec A., Wzrost gospodarczy, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 1583-1587.
 17. Kupiec L., Jaki rozwój?, w: Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, red. A. F. Bocian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 20-30.
 18. Lewis A. W., Economic Development with Unlimited Supplies of Labor, "Manchester School of Economic and Social Studies" Vol. 22, Nr 2, 1954.
 19. Malthus T., An Essay on the Principle of Population, J. Johnson, London 1798.
 20. Marks K., Das Kapital. Kritik der politischenOekonomie, Meissner, Hamburg 1867.
 21. Marks K., Kapitał - Krytyka ekonomii politycznej, tom pierwszy, księga I: Proces wytwarzania kapitału, KiW, Warszawa 1951.
 22. Marks K., Zur Kritik der politischen Ökonomie, Erschienenbei Franz Duncker, Berlin 1859.
 23. Meier G. M., Rauch J. E., Leading Issues in Economic Development, 8th ed., Oxford University Press, Oxford 2005.
 24. Myrdal G., Asian Drama. An Inquiry into the Poverty Nations, Pantheon, New York 1968.
 25. Myrdal G., Przeciw nędzy na świecie: zarys światowego programu walki z nędzą, tłum. W. Adamiecki, PIW, Warszawa 1975.
 26. Nafziger W. E., Economic Development, 5th ed., Cambridge University Press, Cambridge 2012.
 27. Nurkse R., Trade and Development, w: Ragnar Nurkse (1907-2007): Classical Development Economics and its Relevance for Today, red. R. Kattel, J. A. Kregel, E. S. Reinert, Anthem Press, London, New York 2009 [collection of all key works by Nurkse].
 28. Piasecki R., Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego, w: Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007, s. 15-31.
 29. Piasecki R., Od autorów, w: Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007, s. 7-14.
 30. Ricardo D., The Principles of Political Economy and Taxation, John Murray, London 1817.
 31. Rosenstein-Rodan P. N., The Theory of the "Big Push", w: Leading Issues in Economic Development, red. G. M. Meier, Oxford University, New York 1976.
 32. Rostow W. W., The Process of Economic Growth, W. W. Norton, New York 1952.
 33. Rostow W. W., The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge University Press, Cambridge 1960.
 34. Sachs J., Koniec z nędzą: zadanie dla naszego pokolenia, tłum. Z. Wiankowska-Ładyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 35. Schumpeter J., Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill Book Company, New York 1939.
 36. Schumpeter J., The Theory of Economic Development: an Inquiry into Profits, Capital, Credit,Interest, and the Business Cycle, Transaction Books, New Brunswick, New Jersey 1934.
 37. Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, W. Strahan and T. Cadell, London 1776.
 38. Solow R. M., Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quartely Journal of Economics" Nr 2,1956.
 39. Soto H., de, Inny szlak: niewidzialna rewolucja w Trzecim Świecie, tłum. S. Makowiecki, M. Wiśniewski, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1991.
 40. Soto H., de, Tajemnica kapitału: dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie indziej, tłum. Sz. Czarnik, Fijorr Publishing, Warszawa, Chicago 2002.
 41. Stiglitz J. E., Wizja sprawiedliwej globalizacji: propozycje usprawnień, tłum. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 42. Strzeszewski Cz., Integralny rozwój gospodarczy, ODiSS, Warszawa 1976.
 43. Telep J., Elementy ekonomii rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2010.
 44. Todaro M. P., Smith S. C., Economic Development, Pearson Addison Wesley, Boston 2009.
 45. Wiliamson J., Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, "IMF Working Paper" Nr 52, 1990.
 46. Wiliamson J., Development and the "Washington Consensus", "World Development" Vol. 21, 1993, s. 1239-1336.
 47. Zadroga A., Współczesna ekonomia w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju gospodarczo- -społecznego, "Roczniki ekonomii i zarządzania" nr 4 (40), 2012, s. 23-39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.2.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu