BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłonowska Lidia (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Developing Enterprise in Teaching Processes Managed by PhD Students. Case Studies
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 33, s. 131-146, tab., bibliogr. 26 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Philosophy of Education Today
Słowa kluczowe
Edukacja biznesowa, Przedsiębiorczość, Kultura pracy, Edukacja przedsiębiorcza, Studenci, Szkolnictwo wyższe, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości
Business education, Entrepreneurship, Work culture, Entrepreneurial education, Students, Higher education, Entrepreneurship education
Uwagi
summ.; This article was created as a result of the Author's work with two scholarship projects: "Scholarships - for science, for development, for Mazowsze" and "Get a scholarship - for development," performed under the guidance of Professor Krystyna Poznańska, PhD. Both undertakings were co-financed by the European Social Fund as a part of the Human Capital Operational Programme.
Firma/Organizacja
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warsaw School of Economics
Abstrakt
RESEARCH OBJECTIVE: This article aims to explain the results of research obtained as part of a project carried out by PhD students at Warsaw School of Economics in 2014-2015 within the context of work culture in business education, including the development of attitudes of entrepreneurship. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem is formulated in the following, complex question: What is the teaching culture of the teaching processes carried out by PhD students and which elements of the processes are emphasised and which are not taken into account by them? The research strategy was the case study, with an analysis of data gathered mostly through observation. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The analysis of empirical data is preceded by an overview of the theories of work culture in business education within the context of the latest trends in education as a result of changes in the (business) environment, including the changing expectations of university graduates with business degrees in terms of their attitudes to enterprise. RESEARCH RESULTS: The processes under analysis only marginally take into account an education that develops attitudes of entrepreneurship, i.e. freedom of activity, flexibility and creativity, responsibility sharing, openness to new roles, the use of best practices and, last but not least, atmosphere of innovation. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Research shows that contrary to expectations, the predominant approach to teaching adopted by candidates for academic teachers is the mechanistic-passive culture model. Only to a small degree does their teaching show features of the humanistic culture model, which is based on interactive forms of teaching and activating methods, which means that the teaching process is not focused on developing the students'attitude of entrepreneurship. In this situation, practical teaching of doctoral candidates concerning innovative didactic methods, including business methods and implementation of social competence within teaching, is of particular importance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arends, I.R. (2005). Uczymy się nauczać. Wyd. 2. Warszawa: WSiP, 267-280, 350-360.
 2. Bonstingl, J.J. (2001). Schools of Quality. 3rd ed. Thousand Oaks: Corwin Press, Inc.
 3. Bruner, J. (2010). Kultura edukacji. Wyd. 2. Kraków: TAiWPN Universitas.
 4. Bugaj, J. (2014). Centrum doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich - przykłady praktyk niemieckich i polskich. In P. Wachowiak, & S. Winch (Eds.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 388-392.
 5. Cameron, K.S., & Quinn, R.E. (2015). Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 6. Chmielecka, E. (2015). Europejskie standardy i wskazówki zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym a polski model akredytacji. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 2(36), 29-40.
 7. Clayton, G. (2007). Fostering Talent Opportunity: Getting past first-base. Strategic Direction, 10(23), 3-5.
 8. Gąska, I. (2013). Zarządzanie talentami - wyzwanie i szansa dla organizacji. In S. Partycki (Ed.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu. Lublin: KUL, 325.
 9. Gosling, D. (2002). Models of Peer Observation of Teaching. Retrived from (access: 15.03.2016).
 10. Gosling, J., & Mintzberg, H. (2006). Management Education as if Both Matter. Management Learning, 4(37), 419-428.
 11. Jabłonowska, L. (2011). Metoda przypadku w zapewnieniu jakości w kształceniu menadżerów. Edukacja Ekonomistów i Menadżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1(19), 81-99.
 12. Jabłonowska, L. (2014). Student Oriented Business Education Labour Culture. In A. Zakrzewska-Bielawska, & S. Flaszewska (Eds.), Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych opartych na wiedzy. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej, 220-229.
 13. Jabłonowska, L. (2015). Edukacja biznesowa w obliczu nowych wymagań rynku - ujęcie modelowe. In A. Pollok (Ed.), Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Warszawa: PTE, 77-89.
 14. Jasieński, M. (2012). Edukacja menedżerów w Polsce: więcej heurystyki i jakości. In J. Dietel, & Z. Sapijaszki (Eds.), Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego. Łódź: FEP, 63-68.
 15. Koh, J.H.L., Chai, C.S, Wong, B., & Hong, H.Y. (2015). Design Thinking and Education. In Design Thinking for Education. Conceptions and Applications in Teaching and Learning. Heidelberg, New York, London: Springer Science+Business Media.
 16. Kolb, D.A. (2015). Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and Development. 2nd ed., Upper Saddle River: Pearson Education, Inc.
 17. Konnikova, M. (2014). Will MOOCs be Flukes? The New Yorker, 7 November. Retrived from (access: 15.04.2016).
 18. Leifer, L., & Meinel, C. (2016). Manifesto: Design Thinking Becomes Foundational. In H. Plattner, C.T. Meinel, & L. Leifer (Eds.), Design Thinking Research: Making Design Thinking Foundational, Cham, Heidelberg, New York: Springer IP, 1-4.
 19. Michałowska, K. (2014). Cele kształcenia a taksonomia Blooma w nauczaniu rachunkowości. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 75, 125-132.
 20. Morrison, D. (2003). E-learning Strategies. How to Get Implementation and Delivery Right First Time. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
 21. Yuan, L., & Powell, S. (2013). MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education. A white paper. Retrived from (access: 20.02.2016).
 22. Piekkari, R., Welch, C., & Paavilainen, E. (2009). The Case Study as Disciplinary Convention. Evidence from International Business Journals. Organizational Research Methods, 3(12), 567-589.
 23. Poznańska, K., & Kraj, K. (2013). Finanse, ekonomia, zarządzanie. Warszawa: OW SGH.
 24. Sienkiewicz, Ł. (2007). Praktyczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania talentami. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1(5), 31-45.
 25. Wach-Kąkolewicz, A. (2015). Hospitacje zajęć ukierunkowane na wspieranie rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 2(36), 77-94.
 26. Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 28(13), 11-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153309
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu