BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewski Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Unia Gospodarcza i Walutowa. Perspektywa dla Polski
Economic and Monetary Union. Prospect for Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 2, s. 139-155, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Historia, Strefa euro, Konwergencja
Economic and Monetary Union (EMU), History, Eurozone, Convergence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem autora artykułu jest przedstawienie najistotniejszych aspektów Unii Gospodarczej i Walutowej jako kierunku integracji europejskiej, zarówno w ujęciu historycznym, jak i makroekonomicznym. Artykuł jest ponadto odpowiedzią na pytanie: jaki obecnie jest stan spełniania przez Polskę kryteriów zbieżności gospodarczej, warunkujących wstąpienie do strefy euro, a także próbą wskazania bądź przybliżenia terminu przystąpienia Polski do strefy euro, w aspekcie zmieniającej się rzeczywistości społeczno - gospodarczej i politycznej. (fragment tekstu)

The papers recalls the history of EMU, analyses its present and speculates on the future.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcz J., Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002.
 2. Cameron R., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, KiW, Warszawa 1999.
 3. Monitor Konwergencji Nominalnej w UE 278 nr11/2015, Ministerstwo Finansów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Warszawa, listopad 2015.
 4. Mundell R. A., A theory of optimum currency areas, "The Economic Review" Vol. 51 (4), September 1961.
 5. Narodowy Bank Polski, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa 2009.
 6. Nowak-Far A., Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2001.
 7. Rewizorski M., Unia gospodarczo-walutowa: geneza, ewolucja, perspektywy rozwoju, "Rocznik Integracji Europejskiej" nr 6, 2012.
 8. Scheller H. K., Europejski Bank Centralny. Historia, rola i funkcje, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Europejskiego Banku Centralnego, Frankfurt n. Menem 2006.
 9. Szeląg K., Integracja walutowa w Europie Zachodniej, "Materiały i Studia NBP" nr 166, 2003.
 10. Szeląg K., Proces etapowego dochodzenia Polski do euro, "Bank i Kredyt" z. 11-12, 2001.
 11. Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, tłum. G. Dąbkowski, red. M. Cini, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.2.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu