BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernaś Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Klasyfikacja indeksów na rynku sztuki
Ranking of art market indexes
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 2, s. 157-178, tab., wykr., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Rynek sztuki, Indeks giełdowy
Art market, Stock market indexes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest klasyfikacja i prezentacja indeksów na rynku dzieł sztuki, będących punktem odniesienia przy konstruowaniu zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych w oparciu o rynek sztuki. W pracy przedstawiono podstawowe różnice oraz charakterystykę poszczególnych rodzajów indeksów, uwzględniając ich wady oraz zalety z punktu widzenia możliwości wykorzystania jako narzędzi wspierających decyzje zarówno dla inwestorów, jak i kolekcjonerów. Podstawą opracowania był przegląd literatury teoretycznej oraz doświadczeń z badań empirycznych przeprowadzonych na rynkach międzynarodowych. Ze względu na zainteresowania oraz doświadczenia własne autora prezentacja zawiera indeksy, które mają zastosowanie na rynku dzieł sztuki. Przyjmując za podstawowe kryterium klasyfikacji sposób konstruowania indeksów na rynku dzieł sztuki, możemy wyróżnić cztery rodzaje indeksów stosowanych na rynku. Należą do nich indeks giełdowy, indeks podwójnej sprzedaży, indeks sentymentu oraz indeks hedoniczny. (fragment tekstu)

The article is classifying and presenting the art market indexes, thus supplementing the knowledge about indexes and considering different measuring methods of return of investment on this market. It is also organising the knowledge about methods of measurement, such as indexes, which can be regarded as benchmarks. Due to the universal usage of indexes the benefits could be used both by individual and institutional investors, as well as the art collectors or analysts. Thanks to the provided ranking and indexes, conclusions on the advantages and disadvantages of each benchmark are presented and so are questions constituting the basis for future empirical research. Indexes are determined as one of the key measurement tools for testing investments, risks, volume of trade and market trends on the new, but still little known art market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bołdok S., Notowania na aukcjach w Polsce z lat 1990-2004, Warszawa 2005.
 2. Borowski K., Najnowsze trendy na rynku dzieł sztuki w Polsce, "Studia i Prace KZiF" z.n. 80, 2007, s. 53-71.
 3. Borowski K., Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej - art banking i fundusze dzieł sztuki, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Difin, Warszawa 2007.
 4. Borowski K., Sztuka inwestowania w sztukę, Difin, Warszawa 2013.
 5. Borowski K., Teoria i praktyka benchmarków, Difin, Warszawa 2011.
 6. Deloitte, Art&Financial Report, 2011.
 7. Deloitte, Art&Financial Report, 2013.
 8. Deloitte, Art&Financial Report, 2014.
 9. Kompa K., Witkowska D., Indeks malarstwa polskiego dla najbardziej popularnych autorów na rynku aukcyjnym 2007-2010, "Acta Universitatis Nikolai Copernici" 2014.
 10. Robertson I., Understanding international art market and management, Routledge, New York 2005.
 11. Skaterschikov S., Skate's Art Investment Handbook, McGraw-Hill, New York 2009.
 12. Skate's Art in 2011, Skates 2012.
 13. Skate's Annual art investment repor, Part II, New York 2012.
 14. Skate's Art Market Research, March 2013.
 15. Tomczyk E., Widłak M., Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy, "Bank i Kredyt" 2010.
 16. Widłak M., Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr, "Wiadomości Statystyczne" 9 (592), 2010, s. 1-25.
 17. http://pulsbiznesu.pb.pl http://www.amr.com
 18. http://www.artasanasset.com/main/
 19. http://www.artinfo.pl http://www.artprice.com/amci/default.aspx?post=1
 20. http://www.art-sales-index.com
 21. http://www.arttactic.com/Content/about-us
 22. http://www.investopedia.com/terms/r/repeatsales-method.asp
 23. http://investor.artnews.com/pl
 24. http://www.mch-group.com/en-US.aspx
 25. http://meimosesfineartindex.org
 26. http://www.skatepress.com
 27. http://www.sothebys.com/en.html
 28. http://www.shutterstock.com/pl/
 29. http://www.wengfineart.com/en/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.2.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu