BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cesarski Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
W związku z książką Filipa Businy Human resource management in the building industry. Recenzja książki Filipa Bušiny, Human resource management in the building industry : the human problem in the building industry, Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2014
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 2, s. 181-190
Słowa kluczowe
Sektor budowlany, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wielkość przedsiębiorstwa, Recenzja
Construction sector, Human Resources Management (HRM), Enterprise size, Review
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Republika Czeska
Czech Republic
Abstrakt
Książka Filipa Businy jest próbą przedstawienia problematyki położenia i działania przedsiębiorstw oraz całego sektora budowlanego w Republice Czeskiej w trudnym okresie 2008-2013 w aspekcie zarządzania zatrudnieniem. Punktem wyjścia jest tu niemogące budzić wątpliwości stwierdzenie Autora, że optymalna ochrona zarządzania zasobami ludzkimi jest podstawą pomyślności każdej firmy budowlanej. Taka optymalna ochrona musi być skierowana na stworzenie równowagi między celami ekonomicznymi i społecznymi, czyli powinna zapewnić osiąganie celów całej firmy oraz zaspokajanie potrzeb jej pracowników. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Álvarez L. J., Cabrero A., Does Housing Really Lead the Business Cycle?, "Documentos de Trabajo" Nr 1024, Banco de España, Madrid 2010, s. 9-19.
 2. Andrews D., Sánchez A. C., Johansson Å., Housing Markets and Structural Policies in OECD Countries, "OECD Economics Department Working Papers" Nr 836, Paris 2011, s. 5-7.
 3. Baker D., Rosnick D., Will a bursting bubble Trouble bernanke? The evidence for a housing bubble, CEPR, Washington 2005, s. 1-12.
 4. Busina F., Human resource management in the building industry. The human problem in the building industry, Wolters Kluwer, Praha 2014, 324 s.
 5. Cesarski M., Infrastruktura osadnicza w gospodarce regionalnej - kwestie równoważenia rozwoju, "Studia i Prace KES" nr 3, 2012, s. 9-25.
 6. Cesarski M., Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania - rola infrastruktury osadniczej, "Studia i Prace KES" nr 2 (10), 2012, s. 125-149.
 7. Cesarski M., Powojenna polityka mieszkaniowa w Europie Zachodniej - sektor publiczny a paradygmat wzrostu ekonomicznego, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 255-267.
 8. Cesarski M., Społeczne myślenie nad mieszkalnictwem i osadnictwem podstawą postępu urbanizacji - próba ujęcia globalnego, "Problemy Rozwoju Miast" nr 1, 2014, s. 31-42.
 9. Cesarski M., Zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania platformą regionalnej spójności społecznej - kontrowersje wokół perspektywy UE, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 24 (1), 2014, s. 35-46.
 10. Galbraith J. K., Karać bankierów, a nie pracowników, w: Prognozy trzydziestu myślicieli o przyszłości, red. S. Griffiths, Zysk i S-ka, Poznań 2006, s. 149-151.
 11. Goryński J., Ekonomika budownictwa i polityka budowlana, wyd. III, PWE, Warszawa 1981, s. 121-205.
 12. Housing and the Economy: Policies for Renovation, w: Going for Growth. Economic Policy Reforms, OECD, Paris 2011, s. 181-199.
 13. http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx [dostęp 15.10.2014].
 14. Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach, Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska, Bruksela 2014, s. 11-16, 99-141.
 15. Oniszczuk J., Budowanie nowoczesnej polis, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 427-518.
 16. Osiński J., Sfera publiczna i sfera prywatna - w poszukiwaniu modus vivendi, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 13-37.
 17. Schiff P. D., Downes J., Crash proof: how to profit from the coming economic collapse, Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2007, s. 1-267.
 18. Sowell T., The housing boom and bust, Basics Books, New York 2009, s. 57-89.
 19. Tomczak A., Polityka monetarna w warunkach rozwoju rynków finansowych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2013, s. 154-153, 193-221.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu