BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deszczyński Przemysław
Tytuł
Inwestycje bezpośrednie instrumentem polityki RFN wobec krajów rozwijających się (w latach 1969-1982)
Direct Investments as an Instrument of West German Policy towards Developing Countries (in the Years 1969-1982)
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1986, nr 140, s. 148-166, tab.
Tytuł własny numeru
Studia z nauk politycznych
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje międzynarodowe, Polityka zagraniczna, Kraje rozwijające się, Stosunki międzynarodowe
Direct investments, International investment, Foreign policy, Developing countries, International relations
Kraj/Region
Republika Federalna Niemiec (RFN), Kraje Trzeciego Świata
Federal Republic of Germany (FRG), Third World's countries
Abstrakt
W stosunkach międzynarodowych, rzędy państw o potężnym potencjale ekonomicznym i wysokim dochodzie narodowym, często wywierają wpływ na politykę państw o niższym stopniu rozwoju gospodarczego, stosując do urzeczywistnienia tego celu różnorodne środki ekonomiczne, wśród których bardzo istotną rolę odgrywają inwestycje bezpośrednie. Nic więc dziwnego, że problematyka eksportu kapitału do krajów rozwijających się w formie inwestycji bezpośrednich zajmowała zawsze szczególne miejsce w całokształcie polityki Republiki Federalnej Niemiec - kraju, który od początku swego istnienia dążył do osiągnięcia silnej pozycji w Europie i na świecie. Zachodnioniemiecka ekspansja kapitałowa w państwach rozwijających się nabierała coraz większego znaczenia wraz z rozszerzaniem się procesu rozpadu kolonialnego i liberalizowaniem przepisów prawnych w dziedzinie przepisów kapitałowych w RFN, a także z chwilę opracowania i realizowania od 1959 r. rzędowego programu popierania i ochrony zachodnioniemieckich inwestycji kapitałowych, obejmującego szeroki zakres instrumentów ingerencji i pomocy państwa. W polskiej literaturze politologicznej i ekonomicznej ilość materiałów opublikowanych na ten temat jest nieproporcjonalnie mała w stosunku do wagi zagadnienia. Większość publikacji dotyczy przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych oraz pierwszej połowy lat siedemdziesiątych. Zaostrzenie się w ostatnich kilku latach na wszystkich płaszczyznach procesów rywalizacji i konfrontacji w krajach rozwijających się między Wschodem i Zachodem, radykalna zmiana koniunktury w gospodarce państw kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych, a także zamknięcie kolejnego etapu rozwoju w historii RFN, w następstwie rozpadu koalicji socjalliberalnej, wydaje się w pełni uzasadniać zajęcie się tym problemem. W artykule przedstawiono kierunki geograficzne i strukturę gałęziową zachodnioniemieckich Inwestycji bezpośrednich w państwach rozwijających się w okresie 1969-1982. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bohrmann A., Zum Verhaltnis von Aussenwirtschafts und Entwicklungspolitik, Hamburg 1975.
 2. Bryl-Warewicz E., Inwestycje kapitałowe a polityka zagraniczna RFN, Warszawa 1978.
 3. Bulletin des Presse und Informationsamtes der Bundesregierung nr 60 z dn. 18.VI.1974.
 4. Bulletin des Presse und Informationsamtes der Bundesregierung nr 75 z dn. 12.VI.1975.
 5. Bulletin des Presse und Informationsamtes der Bundesregierung nr 110 z dn. 13.XI.1977.
 6. Bulletin des Presse und Informationsamtes der Bundesregierung nr 119 z dn. 20.X.1978.
 7. Bundesanzeiger nr 63 z dn. 31.III.1983.
 8. Bundesanzeiger nr 65, z 6.IV.1972.
 9. Bundesanzeiger nr 78 z dn. 26.IV.1977.
 10. Bundesanzeiger nr 79 z dn. 25.IV.1980.
 11. Bundesanzeiger nr 83 z dn. 3.V.1978.
 12. Die Zeit nr 20 z 6.V.1977.
 13. Dobosiewicz Z., Grabska W., Prokopczuk J., Polityka RFN w Afryce, Warszawa 1972.
 14. Friedlander P., Liebscher G., Neokolonialismus in der Krise, Berlin 1978.
 15. Goltz H., Forderung privater Kapitalanlagen (Direktinvestitionen) in Entwicklungslandern, Garantie - Finanzierungs - und Steuerhilfen sowie Investitionschutz Koln 1975.
 16. IPW - Berichte, Berlin 1978, nr 11.
 17. IPW - Berichte, Berlin 1979, nr 1.
 18. IPW - Berichte, Berlin 1979, nr 6.
 19. IPW - Berichte, Berlin 1979, nr 9.
 20. IPW - Berichte, Berlin 1981, nr 11.
 21. IPW - Berichte, Berlin 1982, nr 11.
 22. IPW - Forschungshefte, Berlin 1982, nr 1.
 23. IPW - Forschungshefte, Berlin 1982, nr 6.
 24. Kapitalizm, Warszawa 1980, nr 1.
 25. Kapitalizm, Warszawa 1980, nr 4.
 26. Kragenau H., Internationale Direktivinvestitionen 1950-1983, Hamburg 1975.
 27. Mieżdunarodnaja polityka nr 764 z dn. 5.II.1982.
 28. Rynki Zagraniczne, nr 9 z 20 stycznia 1977.
 29. Schneider W., Direktinvestitionen und die Politik der Entwicklungslander, Berlin 1974.
 30. Tomala M., Ekspansja NRF na rynki świata. Warszawa 1970.
 31. Tomala M., Gospodarka RFN, wczoraj, dziś i jutro. Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu