BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myjak Teresa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Tytuł
Zmiany wewnątrz organizacji w opinii osób zatrudnionych na umowy pracownicze i niepracownicze
Changes Within the Organization in the Opinion of People Employed on the Basis of Employment and Unemployment Contracts
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2016, nr 3, s. 18-21, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zmiany organizacyjne, Opinia pracowników, Wyniki badań, Postawy pracowników
Organisational change, Employees' opinion, Research results, Employee conducts
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest poznanie i zaprezentowanie zmian zachodzących we wnętrzu organizacji oraz ukazanie opinii o nich pracowników zatrudnionych na umowy pracownicze i osób zaangażowanych do pracy na podstawie umów niepracowniczych. W oparciu o uzyskane wyniki z badań własnych, wskazano obszary zachodzących oraz preferowanych zmian w badanych organizacjach. Przedstawiono ocenę tych zmian z perspektywy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach biorących udział w badaniach. W podsumowaniu wskazano najważniejsze wnioski, a także ograniczenia przeprowadzonych badań własnych.(fragment tekstu)

The article presents the changes in modern enterprises. Issuing from an analysis of selected literature changes in the organization have been shown. On the basis of personal research we have indicated areas of change that are occurring, as well as those that are preferred in the surveyed enterprises in the construction industry from point of view of persons employed on employment un unemployment contracts. We have also shown the evaluation of these changes from the perspective of the people involved in the research. In the final part of the article the main conclusions and limitations of the study are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barańska D., Adaptacja pracowników do przekształceń w przedsiębiorstwach. WNT, Warszawa 2014.
 2. Berthel J., Becker F.G., Personal-Management: Grundzüge für Konzeptionen betrieblicher Personalarbeit. Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2007.
 3. Brzeziński M., Integracja nauki i praktyki zarządzania. "Przegląd Organizacji", 4/2016, s. 19-23.
 4. Czerniachowicz B., Zmiany w zarządzaniu kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje - strategie - analiza, red. R. Borowiecki, A. Jaki. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.
 5. Dziadkiewicz A., Juchniewicz P., Koncepcja zarządzania zmianą w organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami. Prace Naukowe Nr 277, red. J. Skalik, J. Kacała. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2013.
 6. Dzierga J., Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, red. B. Lubas, B. Piasny. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
 7. Escher I., Adaptacja organizacji i jej elementy z perspektywy ujęcia systemowego. "Zarządzanie" XXXIX, Zeszyt 407. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
 8. Kot P., Preferencje typu kultury organizacyjnej u przedstawicieli różnych generacji. "Marketing i Rynek", 2/2016, s. 32-39.
 9. Król M., Zmiany funkcjonowania rynku pracy a freelancing pokolenia Y, [w:] Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania, red. M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński. CeDeWu, Warszawa 2014.
 10. Masłyk-Musiał E., Organizacja w zmianach. Perspektywa konsultanta. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
 11. Mirski A., Zarządzenia prorozwojową zmianą w przedsiębiorstwie a procesy innowacji, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015.
 12. Myjak T., Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium poznawcze. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2014.
 13. Myjak T., Wpływ zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji na restrukturyzację zatrudnienia [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych. Modele - metody - procesy, red. R. Borowiecki, J. Kaczmarek. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.
 14. Pałęga M., Knapiński M., Kulma W., Uwarunkowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie na przykładzie wprowadzania zmian w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016.
 15. Sasin M., Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał. Helion, Gliwice 2015.
 16. Sobka M., Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce. Politechnika Lubelska, Lublin 2014.
 17. Wiśniewska E., Restrukturyzacja organizacyjna jako radykalna zmiana. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria "Organizacja i Zarządzanie", Zeszyt 67, Gliwice 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu