BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dragun Łukasz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Analiza ryzyka metodą FMEA pracy wentylatora powietrza świeżego jako elementu systemu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
Risk Analysis Selected Stage of Energy Production System Combined Heat and Power Using Methods FMEA
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2016, nr 4, s. 23-28, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Proces produkcji, Produktywność, Analiza przyczyn i skutków wad
Production process, Productivity, Failure mode and effects analysis (FMEA)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Segment Ciepło - Oddział Białystok
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznej analizy metodą FMEA dla wybranego etapu procesu produkcyjnego na przykładzie ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Segment Ciepło - Oddział Białystok. W pracy został zaprezentowany wybrany przypadek awarii wentylatora powietrza świeżego, którego głównym zadaniem jest zasilanie kotła parowego w świeże powietrze niezbędne do prawidłowego spalania paliwa. Liczne przykłady literaturowe wskazują rozwiązania diagnostyczne mających miejsce nieprzewidzianych awarii maszyn wirnikowych.(fragment tekstu)

This article presents a theoretical analysis of a well-known method of FMEA as a tool to support quality management processes. On the basis of literature discusses the origin and nature of the method, as well as synthetic method presents examples of practical applications. An attempt was made to determine the possibility of further developments FMEA method in manufacturing companies. Based on many years of experience operating production company it has observed the need to implement quality management tools in one of the branches of the company, namely the Department of Maintenance of Machines and Equipment in one of the Podlasie power plants. Innovation actions taken manifests itself in the implementation of the industrial practice new solutions for an organization. The issue is so important that observed shortened life cycles of machines and devices operating in power plants. The article presents the problems associated with the use of modern methods of quality management system, combined heat and power. The intensity of the emerging new methods raises the question of how these methods are effective and what benefits the implemented procedures have company. An attempt was made to analyze this problem on the example of the energy industry. The implementation of this method should help to get certain benefits, and consequently improve the productivity of the production of energy in combined heat and power system. Unforeseen emergency downtime of machines operated in the power plants are expensive factor in the production process. FMEA is a method commonly known as analysis of cause - and effect, which allows the accurate formulation of the potential causes and the consequences of failure processes. Having regard to the foregoing attempt to analyze the possibility of implementing FMEA method in the enterprise, and especially a in a company characterized by a continuous type production. This research was partially supported by the grant S/WZ/1/15 of the Polish Ministry of Science and Higher Education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowska A., Zgrzywa-Ziemiak A., Współczesne metody zarządzania w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce - identyfikacja stanu istniejącego, [w:] Hopej M., Kral Z. (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 2. Dragun Ł., Total Productive Maintanace maszyn wirnikowych na przykładzie maszyn eksploatowanych w elektrociepłowniach, [w:] Jaroszewicz J. (red.), Energia w nauce i technice 2014, Białystok - Kleosin 2014, s. 196-211.
 3. Dragun Ł., Jaroszewicz J., Analiza przyczynowo skutkowa awarii maszyn wirnikowych eksploatowanych w elektrociepłowniach z wykorzystaniem metod zarządzania jakością, [w:] Maciąg A. (red.), XII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2014, s. 459-469.
 4. Gudanowska A.E., Introduction to quality management in a manufacturing company, "Economy and Management" 4/2010, pp. 162-163.
 5. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Huber Z., Kawa na ławę. analiza FMEA procesu. Złote myśli, Gliwice 2007.
 7. Jaroszewicz J., Dragun Ł., Badanie stanu powierzchni roboczej panwi łożysk ślizgowych na przykładzie doświadczeń Elektrociepłowni Białystok S.A., nr 1, (2013), ABiD, s. 7-14.
 8. Jaroszewicz J., Dragun Ł., Kułak D., Wybrane problemy utrzymania ruchu maszyn pomp wirowych sieciowych na przykładzie ENEA Wytwarzanie S.A. Segment Ciepło Białystok, [w:] Maciąg A. (red.), XII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2014, s. 470-484.
 9. Morel J., Drgania maszyn i diagnostyka ich stanu technicznego, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Warszawa 1992.
 10. Olszewska A.M., Systemy i koncepcje zarządzania jakością a typ przedsiębiorstwa - wyniki badania wybranych podlaskich organizacji, [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016, s. 257-267.
 11. Olszewska A.M., Analiza zależności pomiędzy zachowaniami projakościowymi, a wdrożonymi innowacjami w przedsiębiorstwach Podlasia, [w:] Knosala R. (red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015, s. 141-150.
 12. Pisarek B., Analiza przyczynowo-skutkowa awarii maszyn i charakterystyka bazy TPM_f v02 do analizy i kontroli realizacji programu TPM w odlewni precyzyjnej, "Archiwum Odlewnictwa", Rocznik 5, Nr 17, Katowice 2005, s. 405-416.
 13. Sadowski K., Schroeder A., Konczerewicz Ł., Ocena warunków pracy chłodni mokrej wody ruchowej w elektrociepłowni, IV Konferencja naukowo-praktyczna pn. Energia w nauce i technice 2005, Białystok- Suwałki 2005.
 14. Schroeder A., Sadowski K., Skojarzona gospodarka cieplna w Elektrociepłowni Białystok S.A., IV Konferencja naukowo-praktyczna Energia w nauce i technice 2005, Białystok - Suwałki 2005.
 15. Skotnicka-Zasadzeń B., Doskonalenie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym z zastosowaniem metod projektowania jakości, [w:] Knosala R. (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2013, s. 1003-1012.
 16. Skrzypek E., Dojrzałość jakościowa organizacji w świetle teorii i doświadczeń organizacji, "Marketing i Rynek", 5/2014, s. 579-588.
 17. The ISO Survey of Management System Standard Certifications, dostępny: http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm.
 18. Wolnowska A., Rawska A., Analiza ryzyka procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu metody FMEA, [w:] Knosala R. (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2010, s. 651-661.
 19. Wrona A., Wrona M., Zastosowanie wybranych narzędzi six sigma w procesach technologicznych, [w:] Knosala R. (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2009, s. 532-540.
 20. Żółtkowski M., Żółtkowski B., Zarządzanie jakością procesu eksploatacji maszyn, [w:] Knosala R. (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2013, s. 1034-1047.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu