BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michta Dagmara (Politechnika Świętokrzyska), Kaczmarska Bożena (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Źródła innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach - wyniki badań
Sources of Innovations in Small and Medium Enterprises - The Results of Research
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2016, nr 4, s. 36-43, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Analiza danych
Innovations, Small business, Micro-enterprise, Data analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Przedstawione w artykule badania dotyczą zagadnień innowacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z regionu Świętokrzyskiego. Informacje o przedsiębiorstwach pozyskiwane były z rejestrów działalności gospodarczej, baz danych, stron internetowych oraz bezpośrednich wywiadów. Badania nawiązują do zrealizowanych przez zespół badawczy w 2012 roku badań, przy czym ukierunkowanie ich na poznanie źródeł innowacji rozszerza i uaktualnia wyniki.(fragment tekstu)

In the article are discussed issues concerning sources of innovations were brought up in small and medium enterprises. Submitted the results of research which encompass companys of Świętokrzyskie region, functioning at least three years that testifies about their stabilized position. Submitted also federations between innovativness and other features, such as legal form, size, location and line. The results of researches can be useful to authorities of region in the process of making decision, contributory infringement to the increase of level of innovativeness of enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chesbrough H.W., The Era of Open Innovation. "MIT Sloan Management Review", Spring 2003.
 2. Kaczmarska B., Modelowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2015.
 3. Kaczmarska B., Ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw na podstawie zasobów internetowych, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, s. 112-123.
 4. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 5. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, dostępny: www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf
 6. Stawasz E., Przedsiębiorstwo innowacyjne, [w:] Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak. PARP, Warszawa 2005, s. 133.
 7. Świętokrzyskie w liczbach 2015. Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce 2015, s. 12.
 8. Trzmielak D.M., Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 9. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807.
 10. www.polskainfo.pl.
 11. Zięba A., Analiza danych w naukach ścisłych i technice. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu