BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajorek Jacek (Instytut Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji)
Tytuł
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji
Protection and Security of Personally Identifiable Information in Organization
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2016, nr 1, s. 40-50, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Ochrona danych osobowych, Systemy informatyczne, Polityka
Security, Personal data protection, Computer system, Politics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie obowiązujące przepisy prawa regulują kwestie dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych oraz określają odpowiednie poziomy ochrony tych informacji. Zobowiązanym do ochrony danych osobowych, w każdej organizacji przetwarzającej dane osobowe, jest administrator danych osobowych, który może wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji do realizacji tych zadań. (abstrakt oryginalny)

The current laws govern the admissibility of the personal data processing in ICT systems and determine appropriate levels of protection of such information. Entrusted with the protection of personal data, in any organization processing personal data, is the administrator of personal data, who can determine the information security administrator to carry out these tasks. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, Fajgielski Paweł. 2011. Ochrona danych osobowych Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 2. Grzelak Agnieszka, 2015. Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Iwaszko Borys. 2012. Ochrona informacji niejawnych w praktyce, Wrocław: PRESSCOM.
 4. Jendra Mariusz. 2015. Ochrona danych medycznych w 2015. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
 5. Kępa Leszek. 2011. Ochrona danych osobowych w praktyce. Warszawa: Difin.
 6. Kępa Leszek. 2012. Dane osobowe w firmie. Warszawa: Difin.
 7. Kluska Michał, Wanio Grzegorz. 2013. Ochrona danych osobowych w działach kadr. Wrocław: PRESSCOM.
 8. Krasuski, Andrzej. 2010. Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw. Warszawa: LexisNexis.
 9. Polok Mariusz. 2008. Zarys prawa Bezpieczeństwo danych osobowych. Warszawa: CH Beck.
 10. Wiewiórowski, Wojciech Rafał. "Prywatność pacjenta musi być chroniona", IT w Administracji 2/2013 : 11-12.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm).
 12. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz. U z 2004r., nr 100, poz.1024.
 13. PN-ISO/IEC 27001:2007, Polski Komitet Normalizacyjny - Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu