BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezińska Diana (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problematyka regulacji "narzędzi hackerskich" w polskim kodeksie karnym
The Issue of "Hacking Tools" in Polish Criminal Law
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2016, nr 1, s. 51-60, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przestępstwa komputerowe, Hakerstwo, Cyberprzestrzeń, Kodeks karny
Cybercrime, Computer hacking, Cyberspace, Criminal Code
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
"Narzędzia hackerskie" są programami, które stanowią realne zagrożenie dla cyberprzestrzeni. Umożliwiają one osobom, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy z dziedziny programowania popełniać przestępstwa, które do tej pory zarezerwowane były dla węższej grupy osób. W artykule przedstawiono problematykę regulacji "narzędzi hackerskich" w polskim kodeksie karnym z 1997 roku. Wskazano wątpliwości interpretacyjne związane z tym pojęciem oraz omówiono obowiązujące w Polsce regulacje. (abstrakt oryginalny)

The "hacking tools" are the programs which constitute a real threat for the cyberspace. They allow the people without specialistic programming knowledge to commit crimes that previously were reserved only for a small group of people. This article presents the issue of regulation of the "hacker tools" in the Polish Penal Code of 1997. It points the question of interpretation of the term "the hacker tools" and discusses about the existing Polish legislation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Definicja W https://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie_użytkowe.
 2. Gardocki Lech (red.). 2013. System prawa karnego. Tom VIII. Warszawa: C.H. Beck.
 3. Hołyst Brunon. 2009. Kryminologia. Warszawa: Lexis Nexis.
 4. Królikowski Michał (red.). 2015. Kodeks Karny - część szczególna. Tom II. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Kruzerowski Marek. 2003. W http://zsp.szubin.pl/zadania/Pomoce/Licencje/rodzaje _licencji.html.
 6. Opis programu W http://download.komputerswiat.pl/bezpieczenstwo/odzyskiwanie-danych/ cain-abel.
 7. Pohl Łukasz. 2013. Prawo karne. Wykład części ogólnej. Warszawa: Lexis Nexis.
 8. Randoniewicz Filip. 2012. Odpowiedzialność karna za przestępstwo hackingu. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 9. Randoniewicz Filip. 2016 rok. Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Siemkowicz Piotr. 2009. Przestępstwa skierowane przeciwko poufności, integralności i dostępności danych oraz systemów komputerowych w polskim kodeksie karnym - z uwzględnieniem aktualnych zmian nowelizacyjnych. CBKE e-biuletyn nr 2/2009. W http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34363/Przestepstwa_skierowane.pdf.
 11. Słownik języka polskiego PWN. W http://sjp.pwn.pl/sjp/cyberprzestrzeń;2553915.
 12. Statystyka Policji W http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-14/63633,Wytwarzanie-programu-komputerowego-do-popelnienia-przestepstwa-art-269b.html.
 13. Zoll Andrzej (red.). 2013. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r., ratyfikowana dnia 28 października 2014 roku. Dz.U. 2014 poz. 1514.
 15. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu