BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarnicki Damian (Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Mocarstwowe przebudzenie Kremla w możliwych konfiguracjach nowego ładu międzynarodowego
Kremlin Superpower Awakening in the Possible Configurations of Newinternational Order
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2016, nr 1, s. 77-93, wykr., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Wielkie mocarstwa, Polityka międzynarodowa, Nowy ład międzynarodowy
Superpower, International politics, New international order
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstrakt
Bezprecedensowa, w przeciągu ostatnich lat, aktywność międzynarodowa Rosji powinna stać się obszarem wnikliwych analiz. Konkluzja, możliwa do ustalenia na początku 2016 roku, sytuuje Rosję na wznoszącej fazie sinusoidy odzyskiwania, bądź też wzmacniania mocarstwowego statusu. Potrzeba diagnozy stanu tego procesu wymaga zidentyfikowania jej współczesnego mocarstwowego położenia, jak również przeprowadzenia symulacyjnego przedłużenia tejże sinusoidy. Wymaga także nałożenia na nią dokonujących się zmian w tożsamych procesach u innych ważnych graczy systemu międzynarodowego. Literatura przedmiotu bogata jest w różnorodne scenariusze możliwego kształtu przyszłej sytuacji międzynarodowej, które zostają syntetycznie przedstawione, dostrzegając również komponenty, które mogą uczynić któryś scenariusz bardziej realistyczny od innych. Znamienna zdaje się być obecność Rosji, w tego rodzaju teoretycznym modelowaniu. Zauważalne są również zastrzeżenia, co do konstrukcji jej potęgi, generujące swoisty klimat niepewności, co do charakteru i trwałości jej faktycznej mocarstwowości. (abstrakt oryginalny)

Unprecedented in recent years, international activity of Russia should become an area of more detailed analysis. Conclusion, possible to determine at the beginning of 2016, situate Russia in the ascending phase of the sine wave recovery or strengthening of superpower's status. The need for diagnosis of the state of the process requires an identification of the contemporary superpower position, as well as carrying out simulation prolongation of that sinusoid. It also requires imposing a change taking place in the identical processes of other important players in the international system. The literature is rich in a various scenarios for the possible future's shape of the international situation, which are synthetically presented, recognizing the components that can make any scenario more realistic than others. Significant seems to be the presence of Russia, in this kind of theoretical modeling. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz Tomasz R. 2010. Nowy paradygmat bezpieczeństwa na progu XXI wieku in statut nascendi W Zaremba Agnieszka, Zapała Bartłomiej (red.). Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku: między teorią a praktyką, 13-26. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 2. Białek Jacek, Oleksiuk Adam. 2009. Gospodarka i geopolityka: dokąd zmierza świat? Warszawa: Difin.
 3. Brzeziński Zbigniew. 1998. Wielka szachownica. Warszawa: Bertelsmann Media.
 4. Brzeziński Zbigniew. 2013. Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, przeł. Skonieczny Krzysztof. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 5. Buhler Pierre. 2014. O potędze w XXI wieku, przeł. Majcher Grażyna, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 6. De Montbrial Thierry. 2011. Działanie i system świata. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 7. Definition of world orderWhttp://www.oxforddictionaries.com/definition/english/world-order.
 8. Dybczyński Andrzej. 2014. Sojusze międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 9. Dzieciński Paweł. 2011. Geopolityczne przesłanki ewolucji systemu światowego w kierunku multipolarności. W Świeca Jerzy, Kraś Ireneusz, Soja Małgorzata (red.) Biegunowość i dynamika sceny globalnej w pierwszej dekadzie XXI wieku, 49-67.Częstochowa: Wydawnictwo im. St. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza.
 10. Fiszer Józef M. 2013. System euroatlantycki oraz jego miejsce i rola w multipolarnym ładzie międzynarodowym. W Fiszer Józef M. (red.) System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, 36-71. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 11. Friedman George. 2009. Następne 100 lat: Prognoza na XXI wiek. przeł. Antosiewicz Marcin, Warszawa: AMF Plus Group.
 12. Global Trends 2030: Alternative Worlds. 2012. Publikacja Narodowej Rady Wywiadu USA W http://www.dni.gov/index.php/about/organization/global-trends-2030.
 13. Góralczyk Bogdan. 2015. Alternatywne scenariusze dla świata do 2030 r. - Europa na peryferiach, W http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/alterna tywnescenariusze-dla-swiata-do-2030-r-europa-na-peryferiach/.
 14. Kozub Marian. 2013. Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 15. Łoś-Nowak Teresa. 2012. Federacja Rosyjska i ład międzynarodowy. W Stępień-Kuczyńska Alicja, Słowikowski Michał (red.) Na gruzach imperium. W stronę nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, 91-132. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Malendowicz Paweł. 2015. "Ekstremizm polityczny a bezpieczeństwo państwa i ład międzynarodowy". Bezpieczeństwo Narodowe 33 : 151-161. http://www.bbn.gov.pl/ftp/ dok/03/MALENDOWICZ_33-2015.pdf.
 17. Mickiewicz Piotr. 2010. Trójkąt Rosja - Chiny - Iran i jego miejsce na arenie międzynarodowej. W Wojciechowski Sebastian, Tomczak Maria (red.) Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie - analizy - prognozy, 147-169. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
 18. Nye Joseph S. 2012. Przyszłość siły. tłum. Działoszyński Bartosz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Panek Bogdan. 2015. Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku. Warszawa: Difin.
 20. Piątek Jarosław Józef, Podgórzańska Renata, Ranke Andrzej. 2012. Polityka zagraniczna i strategie bezpieczeństwa państw w międzynarodowych stosunkach politycznych. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 21. Pietraś Ziemowit Jacek. 1986. Podstawy teorii stosunków międzynarodowych. Skrypt dla studentów II roku nauk politycznych. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 22. Płaczek Janusz. 2014 (red.) Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie., Warszawa: Difin.
 23. Świeca Jerzy. 2013. Niepolarne, interpolarne i multipolarne - struktury oraz mechanizmy we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Globalna scena międzynarodowa w pierwszej dekadzie XXI w. W Kraś Ireneusz, Matsili Bethuel, Soja Małgorzata (red.) Mechanika sceny międzynarodowej. Nowe wyzwania w nowej epoce, 27-63. Częstochowa: Wydawnictwo im. J. Długosza.
 24. W Rosji marzenia nazywają się geopolityką. 2015. wywiad Marcina Furdyny i Marka Rodzika z Leszkiem Moczulskim W http://www.pismofronda.pl/w-rosji-marzenia-nazywa-siegeopolityka.
 25. Zala Benjamin. 2013. Rethinking Polarity for the Twenty - First Century: Perceptions of Order in International Society, Birmingham: University of Birmingham. http://etheses.bham.ac.uk/4099/1/Zala13PhD.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu