BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lasota Anna (Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Służba kobiet w policji Republiki Słowenii jako przejaw feminizacji formacji policyjnych państw Unii Europejskiej
Women Police Service in the Republic of Slovenia as a Symptom of Feminization of Police Units in the European Union Countries
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2016, nr 1, s. 94-105, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta, Policja, Feminizm
Woman, Police, Feminism
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Słowenia
Slovenia
Abstrakt
Artykuł podejmuje zagadnienia związane ze służbą kobiet w formacjach policyjnych Republiki Słowenii. Przedstawia strukturę organizacyjną słoweńskiej policji, historię zatrudniania kobiet w tej formacji oraz aktualne dane statystyczne dotyczące pełnienia służby przez policjantki. Nakreśla również znaczenie Europejskiej Sieci Policjantek, jako inicjatywy, w której słoweńska policja bierze czynny udział. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie zakresu i charakteru służby kobiet w policji słoweńskiej, włącznie z przyczynami wyboru takiej ścieżki rozwoju zawodowego oraz społecznym odbiorem działań wysoko sfeminizowanej policji. Autorka podejmuje ponadto kwestię współpracy pomiędzy funkcjonariuszami obu płci i jej wpływu na skuteczność realizowanych przez policję działań. (abstrakt oryginalny)

Article contains review of the women service in police formations in the Republic of Slovenia. It shows the organizational structure of the Slovenian police, the history of women employment in this formation and current statistics of women police service. Important part of the article states about European Service of Policewomen, because Slovenian police takes part in this initiative. Main aim of this article is to present women service in police formations, including the reasons for choosing this path of their career. No less important is social perception of the way how activities and requests taken by this highly female-dominated police. Author also shows how cooperation between male and woman police officers can influence the effectiveness of police operations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Celestina Ivan. 2004. Policija in ženske. Lublana: Univerza v Ljubljani.
 2. Dempsey John. 1999. An Introduction to Policing. Belmont: West/Wadsworth Publishing Company.
 3. Grobin Apolonija. 2013. "Slovenian police celebrate 40 years of systematic employment of women". European Network of Policewomen Newsletter: Slovenian Edition.
 4. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija. 2010. Annual report on the work of the Police 2009. Lublana.
 5. Misiuk Andrzej. 2011. Organizacja i zadania policji Unii Europejskiej. W: Policje Unii Europejskiej, 120-123. Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 6. Mužič Janez. 2006. Heading for the seventh year in Kosovo, W: http://www.policija.si/ eng/images/stories/About the Police/Organizations/Current News/Kosovo-7years.pdf (10.02.2016).
 7. Pagon Milan, Lobnikar Branko. 1999. "Reasons for Joining and Beliefs About the Police and Police Work Among Slovenian Female Police Rookies". International Journal of Police Science & Management 2(3): 252-266.
 8. Pras Uros. 2006. Three slovenian female police officers in peacekeeping police missions, W: http://www.policija.si/eng/index.php/statistics/756-3-slovenian-female-police-officers-in-peacekeeping-police-missions (15.02.2016).
 9. Šelih Alenka, Gaber Antić Milica, Puhar Alenka, Rener Tanja, Šuklje Rapa, Verginella Marta. 2007. Pozabljena polovica: Portreti zensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Lublana: Založba Tuma.
 10. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, http://www.policija.si.
 11. European Network of Policewomen, http://www.enp.eu.
 12. Policja, http://www.info.policja.pl.
 13. Konstytucja Republiki Słowenii z 23 grudnia 1991 r.
 14. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z dnia 18 grudnia 1979 r.
 15. Zakon o enakih možnostih žensk in moških z 21.06.2002 r.
 16. Zakon o policiji z 12.11.2003, ZPol-UPB1.
 17. Zakon o organiziranosti in delu v policiji z 18.02.2013, ZODPol.
 18. Zakon o delovnih razmerjih z 05.03.2013, ZDR-1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu