BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makowska Joanna (Akademia Obrony Narodowej)
Tytuł
Rola zarządzania kryzysowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem narodowym
Role of the Crisis Management in the National Safety Management System
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2016, nr 1, s. 106-114, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Straż Graniczna, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo narodowe, Administracja publiczna
Border Guard, Crisis management, National security, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie kryzysowe ma ogromne znaczenie dla: funkcjonowania aparatów państwowych, dla pokoju, równowagi, stabilności i bezpieczeństwa obywateli. Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i wynikającym z działalności człowieka należy do zadań służby cywilnej i sił aparatu państwowego (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, itd.). Państwo, jako organizacja, powinno planować, organizować i reagować w momencie pojawienia się niebezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)

Crisis management has a great importance: in functioning of the state apparatuses for the peace, the balance, the stability and the safety of citizens. Counteraction to natural risks and those triggered by human activity belongs to tasks to the civil service and the state apparatus forces (Police, Border Guard, Fire Service, etc.). State, as an organization, should plan how to organize and react in the moment of danger appearance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślarczyk Marian. 2009. Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 2. Cieślarczyk Marian, Kuriata Ryszard. 2005. Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.
 3. Gołębiewski Jan. 2003. Zarządzanie kryzysowe metodą rozwiązywania problemów bezpieczeństwa. W I Konferencja "Zarządzanie kryzysowe", 10-30.WSM w Szczecinie.
 4. Kitler Waldemar. 2000. Problemy zarządzania kryzysowego w państwie. Warszawa: AON.
 5. Kopaliński Władysław. 2000. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: MUZA.
 6. Lidwa Witold, Krzeszowski Wiesław, Więcek Wojciech. 2010. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: AON.
 7. Nowak Eugeniusz. 2007.Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Warszawa: AON.
 8. Słownik języka polskiego. t. 1. 1978. Warszawa: PWN.
 9. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. 2002. Warszawa: AON.
 10. Słownik wyrazów obcych. 1980. Warszawa: PWN.
 11. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Dz. U z 2007 r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.
 12. Wolanin Jerzy. 2005. Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju. Warszawa: DANMAR.
 13. Wróblewski Ryszard. 1996. Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami. Warszawa: AON.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu