BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Marcin (Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Prywatyzacja sektora bezpieczeństwa militarnego
Privatization of Military Security Sector
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2016, nr 1, s. 167-175, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Prywatyzacja, Wojsko
Security, Privatisation, Army
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nie od dzisiaj wiadomo, że wojna jest biznesem przynoszącym niewyobrażalne zyski, doskonale o tym wiedzą producenci sprzętu oraz najemnicy. Samo pojęcie najemnictwa nie jest niczym nowym dla świata, nawet można się pokusić o stwierdzenie, że zawód najemnika może konkurować z innymi najstarszymi zawodami o miano "najstarszego zawodu świata". Współczesne najemnictwo w znaczniej mierze różni się od tego ze starożytności czy późniejszych epok. Zwiększyła się klientela tego typu usług oraz zmieniły się zadania powierzane najemnikom. Niestety często prywatne firmy wojskowe są wykorzystywane do niecnych celów. (abstrakt oryginalny)

Not since today, it is known that war is a business that brings unimaginable profits, which is well recognized by equipment manufacturers and mercenaries. The concept of mercenary is nothing new to the world, you can even be tempted to say that the profession of mercenary can compete with other oldest professions for the title of "world's oldest profession". Modern hireling, to a large extent,differs from that in antiquity and later periods. Clientele of this type of services increased and the tasks carried by mercenaries changed. Unfortunately, often Private Military Companies (PMC) are being used for nefarious purposes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ballesteros Enrique Bernales, Report on the question of the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to selfdetermination W http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/102/97/PDF/G 9810297.pdf?OpenElement.
 2. Korolczuk Adam.2014. Amerykański sektor prywatnych usług militarnych i bezpieczeństwa w XXI wieku, W https://www.academia.edu/20046253/Ameryka%C5%84ski_sektor _prywatnych_us%C5%82ug_militarnych_i_bezpiecze%C5%84stwa_w_XXI_wieku.
 3. Ortiz Carlos. 2007. The Private Military Company: An Entity at the Center of Overlapping Spheres of Commercial Activity and Responsibility W Jäger T., Kümmel G., Private Military and Security Companies: Chances, Problems, Pitfalls and Prospects, Wiesbaden.
 4. Perlo-Freeman Sam, Sköns Elisabeth. 2008. The private military services industry W http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=361.
 5. Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskiej z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. Dz.U. 1992 nr 41 poz. 175.
 6. Szozda Łukasz. 2006. "Prywatne firmy wojskowe". Bezpieczeństwo narodowe 2: 206-218.
 7. Terlikowski Marcin. 2008. Prywatne firmy wojskowe w amerykańskiej operacji stabilizacji Iraku W http://www.pism.pl/zalaczniki/MS_9_2008_PL.pdf.
 8. Uesseler Rolf. 2008. Wojna jako usługa: jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 9. Wimmer Jan. 1965. Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku. Warszawa: NapoleonV.
 10. Wołejko Piotr. 2013. Erik Prince, Blackwater i prywatyzacja sił zbrojnych W http://blogdyplomacja.pl/erik-prince-blackwater-i-prywatyzacja-sil-zbrojnych/.
 11. Wołejko Piotr. 2011. Najniebezpieczniejszy zawód świata - nie boją się śmierci W http://konflikty.wp.pl/kat,1020223,page,2,title,Najniebezpieczniejszy-zawod-swiata-nie-boja-sie-smierci,wid,14097640,wiadomosc.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu