BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeliński Bohdan (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Sekularne tendencje zmian struktury handlu światowego
Secular Tendencies in the Structural Changes of Global Trade
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 15-31, bibliogr. 26 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Globalizacja, Gospodarka światowa, Handel zagraniczny, Prognozy gospodarcze
Globalization, World economy, Foreign trade, Economic forecast
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Zapoczątkowany w 2008 r. światowy kryzys gospodarczy uświadomił występowanie głębokich, wewnętrznych sprzeczności w dotychczasowym rozwoju gospodarki światowej. Unaocznił także pilną konieczność wypracowania koncepcji wyjścia z kryzysu i nowej koncepcji przyszłego, trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dotychczas wiodącym stymulatorem rozwoju gospodarki światowej była wymiana handlowa z zagranicą. Stąd ważny element rozważań nad optymalną koncepcją rozwoju gospodarki światowej stanowi przyszłość handlu światowego, a szczególnie zmiany w jego strukturze. Rozważaniom na ten temat w perspektywie 2030 r. poświęcony został niniejszy artykuł, koncentrujący się na identyfikacji prawidłowości zmian dynamiki i struktury asortymentowej handlu światowego. (abstrakt oryginalny)

The 2008 economic crisis made apparent the existence of deep, mutually exclusive contradictions in the development of the global economy. It also highlighted the need for a concept for exiting the crisis based on a vision for a future long-term sustainable economic development. Foreign trade has thus far been the main driver for growth. This is why the future of structural changes in the world trade is an important element of the concept of the development of the global economy. The following article deals with this issue in the framework of 2030. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baylis J., Smith S. (red.), 2008, Globalizacja polityki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Bogdał-Brzezińska A., 2012, Międzynarodowe struktury wiedzy i innowacji - mechanizmy zmiany, aktualne trendy, uczestnicy, [w:] Geoekonomia, red. E. Haliżak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 3. Czarny E., Śledziewska K., 2012, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. EU, 2012, Zagrożona Europa, Global Europe 2050, Directorate-General for Research and Innovation, European Union, Brussels.
 5. Friedman G., 2009, Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, AMF Plus Group, Warszawa.
 6. Galbraith J.K., 1991, Ekonomia w perspektywie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Gołka M., 2012, Cywilizacja współczesna i globalne problemy. Horyzonty cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa. HSBC, 2015, HSBC-Oxford Economics, Trade Winds, London.
 8. Jeliński В., 2009, Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 9. Long-term macroeconomic forecasts. Key trends to 2050, The Economist Intelligence Unit, 2015, London.
 10. Mączyńska E., 2015, Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o sekularnej stagnacji, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 2.
 11. Meredith R., 2009, Chiny i Indie. Supermocarstwa XXI wieku, Wydawnictwo Nadir-Media Lazar, Warszawa.
 12. NIC, 2012, Dżin z butelki, Global trends 2030, National Intelligence Council, Washington. OECD, 2008, OECD environmental outlook to 2030, Paris.
 13. Ryfkin J., 2016, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Wydawnictwo Studio ЕМKА, Warszawa.
 14. Sołdaczuk J., Misala J., 2001, Historia handlu międzynarodowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Stacewicz J., 1996, Megatrendy a strategia i polityka rozwoju, Wydawnictwo ELIPSA, Warszawa.
 16. Stiglitz J., 2007, Making globalization work, Penguin Books, London.
 17. UNCTAD, 2016, http:Zunctadstat.unctad.org [dostęp: 30.03.2016].
 18. UNDP, 2011, World population prospect, The 2010 revision-comprehensive tables, New York.
 19. Velgard H., 2008, Anatomy of a trend, McGraw-Hill, New York.
 20. Wackerman M., Rees W.E., 1997, Perceptual and structural barriers to investing in natural capital, Ecological Economics, vol. 20, no. 1.
 21. WTO, 2008, World trade report 2008 (trade in a globalizing world), WTO, Geneva.
 22. WTO, 2015, International Trade Statistics 2015, WTO, Geneva.
 23. WTR, 2007-2015, World Trade Report, WTO, Geneva.
 24. Yergin D., 2014, Wielkie bitwy o światową gospodarkę, Wydawnictwo Karhaus, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.001.5582
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu