BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Folfas Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Światowy i polski handel brutto oraz handel wartością dodaną - analiza porównawcza
World and Polish Gross Trade and Value-added Trade: Comparative Analysis
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 32-43, bibliogr. 23 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Handel, Handel międzynarodowy, Wartość dodana, Analiza porównawcza, Handel zagraniczny
Trade, International trade, Value added, Comparative analysis, Foreign trade
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o istnienie różnic między handlem międzynarodowym mierzonym wartością brutto (tradycyjnie) i handlem mierzonym wartością dodaną oraz o ich stopień. Dokonana analiza pozwala stwierdzić, że oba rodzaje handlu wiele łączy, ale i wiele dzieli. Z jednej strony, trzej najwięksi uczestnicy handlu nie zmieniają się, bez względu na to, w jaki sposób mierzony jest handel, z drugiej - w zależności od metody jego pomiaru - zasadniczo zmieniają się zajmowane przez nich miejsca (np. pozycja Chin). W latach 1995-2011 nastąpiło zwielokrotnienie wartości handlu międzynarodowego (w tym handlu zagranicznego Polski), przy czym handel wartością brutto wzrósł bardziej niż handel wartością dodaną. Na skutek kryzysu gospodarczego w 2009 r. nastąpił jednak znaczący spadek wartości zarówno handlu wartością dodaną, jak i handlu brutto. Spadek tego drugiego był jednak silniejszy. Ponadto w badanym okresie widać spadek relacji między wartością handlu mierzonego wartością dodaną a wartością handlu brutto - w przypadku Polski spadek ten jest większy niż w handlu światowym.(abstrakt oryginalny)

The study is aimed at answering the question of whether, and if so how much, world and Polish gross trade differs from value-added trade. Gross trade and value-added trade are similar up to a point, but there are also some crucial differences between them. On the one hand, world top three exporters and importers are the same despite of different measures (gross and value-added); on the other hand, there are differences in the order among these groups of exporters and importers - for example the ranking of China. During period of 1995-2011, world and Polish trade grew by several times and the increase of gross trade was higher than the growth of value-added trade. Due to the world crisis, there were falls in gross and value-added trade in 2009 and the decrease in gross trade was stronger than in the case of value-added trade. Additionally, the proportion between value-added trade and gross trade during the period of 1995-2011 dropped. In the case of Poland this fall was higher than in the case of world trade(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak Ł., 2014, Uczestnictwo Unii Europejskiej w globalnym łańcuchu wartości, International Business and Global Economy, no. 33.
 2. Ambroziak Ł., Marczewski K., 2014, Zmiany w handlu zagranicznym Polski w kategoriach wartości dodanej, Unia Europejska.pl, nr 6.
 3. Baldwin R.E., Lopez Gonzalez L., 2015, Supply-Chain Trade. A Portrait of Global Patterns and Several Testable Hypotheses, The World Economy, no. 11.
 4. Costinot A., Rodriguez-Clare A., 2014, Trade Theory with Numbers. Quantifying the Consequences of Globalization, [w:] Handbook of International Economics, vol. 4, ed. G. Gopinath, E. Helpman, K. Rogoff, Elsevier, Amsterdam.
 5. Czarny E., Śledziewska K., 2012, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Dietzenbacher E., Los В., Stehrer R., Timmer M.P., Vries G.J. de, 2013, The Construction of World Input-Output Tables in the WIOD Project, Economic Systems Research, no. 25.
 7. Forrester J.W., 1961, Industrial Dynamics, MIT Press, Cambridge.
 8. Foster-McGregor N., Stehrer R., 2013, Value Added Content of Trade. A Comprehensive Approach, Economics Letters, no. 120.
 9. Johnson R.C., 2014, Five Facts about Value-Added Exports and Implications for Macroeconomics and Trade Research, Journal of Economic Perspectives, no. 2.
 10. Koopman R., Powers W., Wang Z., Wei S.-J., 2010, Give credit to where credit is due. Tracing value added in global production chains, NBER Working Paper, no. 16426.
 11. Koopman R., Wang Z., Wei S-J., 2012, Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports, NBER Working Paper, no. 18579.
 12. Koopman R., Wang Z., Wei S-J., 2014, Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports, American Economic Review, no. 2.
 13. Los В., Timmer M.P., Vries G.J. de, 2015, How Global are Global Value Chains ? A New Approach to Measure International Fragmentation, Journal of Regional Science, no. 1.
 14. Kaliszuk E. (red.), 2013, Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym. Nowe koncepcje, metody i wyzwania, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 15. Nagengast A.J., Stehrer R., 2014, Collateral Imbalances in Intra-European Trade? Accounting for the Differences between Gross and Value Added Trade Balances, ECB Working Paper, no. 1695.
 16. OECD, 2015, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TTVA2015_Cl# [dostęp: 15.07.2015].
 17. Pothen F., Schymura M., 2015, Bigger Cakes with Fewer Ingredients? A Comparison of Material Use of the World Economy, Ecological Economics, no. 109.
 18. Saito M., Ruta M., Turunen J., 2013, Trade Interconnectedness. The World with Global Value Chains, IMF Policy Paper, no. 20.
 19. Stehrer R., 2013, Accounting Relations in Bilateral Value Added Trade, WIIW Working Papers, no. 101.
 20. Stehrer R., 2012, Trade in Value Added and the Value Added in Trade, WIIW Working Papers, no. 81.
 21. Timmer M.P., Erumban A.A., Los В., Stehrer R., Vries G.J. de, 2014, Slicing Up Global Value Chains, Journal of Economic Perspectives, no. 2.
 22. Wang Z., Wei S-J., Zhu K., 2013, Quantifying International Production Sharing at the Bilateral and Sector Levels, NBER Working Paper, no. 19677.
 23. World Trade Report 2013. Factors shaping the future of world trade, 2013, WTO, Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.002.5583
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu