BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fronczek Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zmiany poziomu zagranicznej wartości dodanej w eksporcie państw Unii Europejskiej w latach 1995-2011
Changes of Foreign Value Added in Exports of the European Union Countries in the Years 1995-2011
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 44-58, bibliogr. 15 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Wartość dodana, Eksport
Foreign trade, Value added, Export
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy zmian udziału zagranicznej wartości zawartej w eksporcie państw Unii Europejskiej według rodzajów dóbr oraz określenie kierunków geograficznych pochodzenia zagranicznego wkładu w unijny eksport. W pracy wykorzystano studia literaturowe i analizę danych statystycznych OECD za lata 1995-2011. Z uzyskanych wyników obliczeń wynika, że udział zagranicznej wartości dodanej w unijnym eksporcie zwiększył się z 20% w 1995 r. do 27% w 2011 r. Najwyższy był w przetworzonych produktach przemysłowych (w 2011 r. - 36%). Stwierdzono też, że był on wyższy w eksporcie nowych państw członkowskich. W przypadku UE-15 pochodził głównie z innych państw tej grupy (Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii), natomiast w eksporcie UE-13 jej dominującymi źródłami były inne nowe kraje członkowskie (Polska, Czechy, Węgry). Obcy wkład w unijnym eksporcie pochodził przede wszystkim z krajów sąsiedzkich (tj. europejskich), dużych krajów rozwiniętych (USA) lub dużych, szybko rozwijających się gospodarek (Chiny). Najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzanej analizy zestawiono w podsumowaniu.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the results of an analysis of the changes of the share of foreign value added in the European Union's exports by group of products and to identify its countries of origin. The literature study was conducted and the analysis of the statistical data of OECD was performed. The calculations show that the share of the foreign value added in the European Union's exports increased from 20% in 1995 to 27% in 2011. The highest level was recorded in manufactured products (36% in 2011). It was also established that the share was higher in the case of the new member states. The foreign value added in the exports of the EU-15 originated mainly from within this group (France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain), while in the case of the EU-13 its dominant sources were the other new member states (Poland, the Czech Republic, Hungary). The analysis shows that the foreign value added in the EU's exports originated principally from the neighbouring (European) countries, big developed countries (USA), or big, quickly developing countries (China). The most important results from the performed analysis have been compiled in the conclusions section.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banga R., 2013, Measuring value in global value chains, UNCTAD, Background Paper no. RVC-8, hHp://unctad.org/en/PubHcationsLibrary/ecidc2013miscl_bp8.pdf [dostęp: 02.02.2016].
 2. Daudin G., Rifflart Ch., Schweisguth D., 2011, Who produces for whom in the world economy?, Canadian Journal of Economics, no. 4, http://economics.ca/cgi/xms?jab=v44n4/ CJEv44n4pl403.pdf [dostęp: 07.09.2015].
 3. Elms D.K., Low P. (ed.), 2013, Global Value Chains in a changing World, WTO, Geneva, https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/aid4tradeglobalvaluel3_e.htm [dostęp: 11.12.2015].
 4. Globerman S., 2011, Global Value Chains. Economic and Policy Isuues, [w:] Global Value Chains. Impacts and Implications, ed. A. Sydor, Foreign Affairs and International Trade Canada, http://www.intemational.gc.ca/economist-economiste/analysis-analyse/poIicy-politique/TPR_2011_GVC_ToC.aspx?lang=eng [dostęp: 09.12.2015].
 5. Industry Classification, UN Statistic Division, http://www.investmentmap.org/mdustry_ classification.aspx [dostęp: 07.09.2015].
 6. Johnson R., Berns R., Yi K.-M., 2011, Vertical Linkages and the Collapse of Global Trade, American Economic Review, Papers and Proceedings, no. 10, https://www.aeaweb. org/aea/2011conference/program/retrieve.php?pdfid=481 [dostęp: 10.12.2015].
 7. Johnson R.C., Noguera G., 2012, Accounting for intermediates. Production sharing and trade in value-added, Journal of International Economics, vol. 86, issue 2, https://www.aeaweb. org/aea/conference/program/retrieve.php?pdfid=223 [dostęp: 07.09.2015].
 8. Leontief W., 1936, Quantitative Input-Output Relations in the Economic System of the United States, Review of Economics and Statistics, vol. 18, no. 3.
 9. OECD, 2012, Trade in value-added. Concepts, methodologies and challenges (joint OECD-WTO note), www.oecd.org/sti/ind/49894138.pdf [dostęp: 07.09.2015].
 10. OECD-WTO, Trade in Value Added, http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue- addedanoecd-wtojointinitiative.htm [dostęp: 26.10.2015].
 11. Porter M.E., 1992, The competitive advantage of nations, 4th ed., Macmillan Press, London.
 12. Porter M.E., 2006, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 13. Stehrer R., Foster N., Vries G. de, 2012, Value Added and Factors in Trade. A comprehensive approach, The Vienna Institute for International Economic Studies, Working Papers, no. 80, http://www.wiiw.ac.at/value-added-and-factors-in-trade-a-comprehensive-approach-dlp-2591.pdf [dostęp: 25.09.2015].
 14. UNCTAD, 2013, Global value chains and development. Investment and value added trade in the global economy, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2013dl_en.pdf [dostęp: 11.12.2015].
 15. UNCTADSTAT, http://unctadstat.unctad.org/EN/ [dostęp: 02.02.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.003.5584
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu