BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Joanna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
A Rising Tide of Wealth Inequalities
Rosnąca fala nierówności majątkowych
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 59-68, bibliogr. 16 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze, Raje podatkowe, Nierówności dochodowe
Social inequality, Social-economics inequality, Tax havens, Income inequalities
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
"Fala przypływu podnosi wszystkie łodzie" - te słowa, wypowiedziane przez J.F. Kennedy'ego w roku 1960, stały się synonimem tezy, że ogólny rozwój gospodarczy kraju podnosi standard życia wszystkich obywateli, nawet tych najuboższych. Tzw. trickle-down effect ma powodować, że bogacenie się jednostek w końcowym rezultacie podwyższa poziom życia całego społeczeństwa. Historia społeczna i gospodarcza pokazuje jednak, że tak się nie dzieje. Dostępne dane liczbowe wskazują na rosnące w ogromnym tempie nierówności dochodowe i majątkowe oraz na pogłębiającą się przepaść między bogatymi jednostkami a biednymi masami. Niniejszy artykuł analizuje główne mechanizmy kreacji bogactwa celem oceny ich wpływu na powstawanie i pogłębianie nierówności. Przegląd literatury uwzględnia dyskusję nad szeroko komentowanym dziełem Thomasa Piketty'ego Kapitał w XXI wieku. Patrząc na poruszany problem z perspektywy historycznej, dochodzimy do wniosku, że kluczową rolę w tworzeniu i pogłębianiu nierówności dochodowych i majątkowych odgrywają przywileje wynikające z prawa prywatnej własności, obejmujące zasoby materialne, kapitałowe i intelektualne. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że praprzyczyną nierówności dochodowych i majątkowych jest nierówny dostęp do własności różnego rodzaju aktywów. Może on również stanowić przyczynek do dyskusji nad właściwymi sposobami walki z tym problemem.(abstrakt oryginalny)

'A rising tide lifts all boats' - the quote from the speech by J.F. Kennedy in September 1960 has been widely used to describe the idea that when an economy is performing well, all people will benefit from it. The theory assuming that economic growth will finally bring about greater justice and prosperity for all still attracts supporters from different backgrounds. There is little doubt, however, that it doesn't work that way. Economic data show increasing income and wealth disparities in the majority of countries, leaving no doubt that wealth creation mechanisms do not work equally for all. This paper examines key contemporary wealth drivers in an attempt to evaluate their influence on creating wealth inequalities. The analysis is based on vast literature studies, including the latest discussion on Thomas Piketty's Capital in the 21st Century. Looking at the issue from a historical perspective, we come to the conclusion that private ownership rights and capital resources play a decisive role as wealth creation factors. Policy changes, such as deregulation, privatization and financial secrecy, make the distribution of wealth skewed towards the wealthy, contributing to growing wealth inequalities. The aim of this paper is to highlight the fact that the underlying cause of income and wealth inequalities lies in the uneven access to private ownership of different assets. Further, it aims at provoking a discussion on the right remedies to be undertaken to tackle this problem. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson A., 2014, Inequality: What Can Be Done?, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
 2. Cohen P., 2016, Wealth Inequality Rising Fast, Oxfam Says, Faulting Tax Havens, New York Times, http://www.nytimes.coirv/2016/01/19/busmess/economy/wealth-inequality-risin-oxfam-says-faulting-tax-havens.html?_r=0 [access: 11.07.2016].
 3. Credit Suisse, 2015, Global Wealth Databook 2015, http://publications/credit-suisse.com [access: 29.03.2016].
 4. Dragulescu A., Yakovenko V.M., 2003, Statistical Mechanics of Money, Income, and Wealth: A Short Survey (AIP Conference Proceedings, no. 661), American Institute of Physics, New York.
 5. Eurostat, 2014, Living Conditions in Europe, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 3217494/6303711/KS-DZ-14-001-EN-N.pdf/d867b24b-da98-427d-bca2-d8bc212ff7a8 [access: 11.07.2016].
 6. Hardoon D., Fuentes-Nieva R., Ayele S., 2016, An Economy for the 1%: How Privilege and Power in the Economy Drive Extreme Inequality and How This Can Be Stopped, 210 Oxfam Briefing Paper, http://oxf.am/ZniS [access: 20.03.2016].
 7. Henry J.S., 2012, The Price of Offshore Revisited, Tax Justice Network, http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf [access: 11.07.2016].
 8. Heshmati A., 2004, Inequalities and Their Measurement, Institute for the Study of Labor Discussion Paper No. 1219, Bonn.
 9. Kennickell A., 2008, Ponds and Streams: Wealth and Income in the U.S., 1989 to 2007, Finance and Economics Discussion Series, Federal Reserve Board, Washington, D.C.
 10. Linklater A., 2013, Owning the Earth: The Transforming History of Land Ownership, Bloomsbury, New York.
 11. OECD, 2012, Organisation for Economic Co-operation and Development, Labour Losing to Capital: What Explains the Declining Labour Share?, [in:] OECD Employment 0utlook 2012, OECD Publishing, http://www.oecd.org/els/emp/EMO 2012%Eng_Chapter 3.pdf [access: 28.03.2016].
 12. Oxfam, 2015, Wealth: Having It All and Wanting More, https://www.oxfam.org/en/research/wealth-having-it-all-and-wanting-more [access: 28.03.2016].
 13. Piketty Т., 2014, Capital in the Twenty-First Century, Belknap Press, London.
 14. R.A., 2015, How Inequality Affects Growth, The Economist, http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/06/economist-explains-ll [access: 11.07.2016].
 15. Smith N., 2015, Piketty's Three Big Mistakes, Bloomberg View, https://www.bloomberg.com/ view/articles/2015-03-27/piketty-s-three-big-mistakes-in-inequality-analysis [access: 30.03.2016].
 16. Włodarczyk J., [n.d.], Nierówności dochodowe w Polsce według rozkładów Pareto i Boltzmanna-Gibbsa, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/7_J.Wlodarczyk_Nierownosci_Dochodowe....pdf [access: 01.06.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.004.5585
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu