BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupc Michał (Narodowy Bank Polski), Makowski Krzysztof (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Wypłaty dywidend w spółkach z udziałem zagranicznych inwestorów bezpośrednich
Dividend Payments in Companies With Foreign Direct Investors
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2016, t. 47, nr 1, s. 7-26, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Dywidenda, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Model tobitowy, Dane panelowe
Dividend, Foreign investment, Direct investments, Tobit model, Panel data
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dochody inwestorów bezpośrednich (głównie dywidendy) od lat stanowią istotną część ujemnego salda obrotów bieżących bilansu płatniczego. Autorzy podjęli się zadania weryfikacji wymienianych w literaturze przedmiotu czynników, wpływających na decyzje o wypłacie dywidend w przedsiębiorstwach z udziałem zagranicznego inwestora bezpośredniego, pod względem ich istotności i kierunku oddziaływania. W badaniu obejmującym lata 2012-2014, oszacowano tobitowe modele dla danych panelowych, uwzględniające m.in. finansowanie długiem. Analizę oparto na zbilansowanym panelu obejmującym 3437 jednostek. (abstrakt oryginalny)

Direct investors income (mainly dividends) are an important part of the negative current account balance of the balance of payments. The authors verified the impact of the factors presented in the literature on the dividend payout decisions of companies with foreign direct investors in terms of their significance and the direction of impact. In the analysis authors estimated tobit models on panel data for the years 2012-2014. The analysis was based on a balanced panel comprising 3437 units. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Malkawi H.-A.N. (2007), Determinants of Corporate Dividend Policy in Jordan: An Application of Tobit Model, "Journal of Economic and Administrative Sciences", 23(2), 44-70, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/10264116200700007.
 2. Berent T. (2013), Ogólna teoria dźwigni finansowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Goldberger A. S. (1964), Econometric Theory, Wiley, New York.
 4. Gruszczyński M. (1997), Dynamiczne modele tobitowe, "Przegląd Statystyczny", 4.
 5. Gruszczyński M. (2012), Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Diffin, Warszawa.
 6. Henningsen A. (2010), Estimating censored regression models in R using the "censReg" package. Vignette to the R package censReg, CRAN, https://cran.r-project.org/web/packages/censReg/vignettes/censReg.pdf (28.04.2016).
 7. Horbaczewska B. (2012), Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 8. Jabłoński B. (2014), Determinanty polityki dywidend, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 177, Studia Ekonomiczne, Inwestycje i nieruchomości - wybrane zagadnienia, Katowice, 98-109.
 9. Jurkowska A. (2008), Czy banki zagraniczne transferują zyski?, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 778, 85-98.
 10. Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P. (2009), Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 11. Kowalewski O., Stetsyuk I., Talavera O. (2007), Corporate governance and dividend policy in Poland, Wharton Financial Institutions Center Working Paper, 07-09, 1-35, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.986111.
 12. Kowalewski O. (2012), Does Corporate Governance Determine Corporate Performance and Dividends During Financial Crisis: Evidence from Poland, Wharton Financial Institutions Center Working Paper, 12-14, 1-40, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2146168.
 13. Kowerski M. (2011), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłacie dywidend przez spółki publiczne, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie.
 14. Lewandowski R. (2010), Dywidenda na polskim rynku giełdowym, Przegląd Organizacji, 6.
 15. OECD (2008), OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment - fourth edition, OECD.
 16. Tirole J. (2006), The theory of corporate finance, Princeton University Press.
 17. Tobin J. (1958), Estimation of relationship for limited dependent variables, "Econometrica", 26(1), 24-36, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1907382.
 18. Verbeek M. (2004), A guide to modern econometrics, Routledge, London.
 19. Wypych M. (2015) Koncentracja własności a wypłata dywidend na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 783-792.
 20. Wyrobek J. (2004), Polityka dywidend w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1994-2002, Zeszyty Naukowe PTE, 2, 237-261.
 21. Zyguła A. (2015), Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 74(1), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 229-239, DOI: http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu