BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grottel Monika (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym
Protectionism in Contemporary International Trade
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 69-80, bibliogr. 30 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Protekcjonizm handlowy, Handel międzynarodowy, Protekcjonizm, Liberalizm handlowy
Protectionism in trade, International trade, Protectionism, Trade liberalization
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Kierunki rozwoju współczesnej polityki handlowej, krytyka tradycyjnego protekcjonizmu oraz kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008 r. spowodowały w globalnym podejściu do problematyki protekcjonizmu istotną zmianę. Celem artykułu jest wskazanie głównych motywów podejmowania praktyk protekcjonistycznych we współczesnym handlu międzynarodowym oraz określenie kierunku, w którym powinny one zmierzać. Aby osiągnąć tak sformułowany cel badawczy, zdefiniowano konsekwencje wynikające z procesu globalizacji dla współczesnego handlu oraz poddano analizie współczesne argumenty na rzecz protekcjonizmu, tj. strategiczną politykę handlową i politykę przemysłową. Wykorzystana w opracowaniu metoda badawcza obejmuje analizę krajowych i zagranicznych źródeł literaturowych oraz syntezę informacji.(abstrakt oryginalny)

The direction of the development of contemporary trade policy and the criticism of the traditional concept of protectionism together with the economic crisis that began in 2008 resulted in a significant change in the global approach to the problem of protectionism. The aim of this article is to determine the main motives of protectionist practices in contemporary international trade, as well as to identify the desired direction of their development. To achieve this aim the author explained the consequences of the process of globalization for the international environment and analysed the arguments for protectionism, i.e., strategic trade policy and industrial policy. The author studied both Polish and foreign literature and official documents regarding protectionist practices.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aggarwall W.K., Evenett S.J., 2010, Financial Crisis, New Industrial Policy and the Bite of Multilateral Trade Rules, Asian Economic Policy Review, no. 5.
 2. Bożyk P., 2006, Globalizacjia. Istota, szanse, zagrożenia, Res Humana, nr 5.
 3. Brander J., 1995, Strategic Trade Policy, [w:] Handbook of International Economics, vol. 3, ed. G. Grossman, K. Rogoff, National Bureau of Economic Research, Amsterdam.
 4. Brander J., Spencer В., 1985, Export subsidies and international market share rivalry, Journal of International Economics, vol. 18.
 5. Budnikowski A., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. COM(2010) 614, An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era, Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage, Brussels, http://eurlex.europa.eu/LexUri- Serv/ LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:EN:PDF [dostęp: 08.12.2014].
 7. COM(2010)2020, EUROPE 2020, A strategy for smart sustainable and indusive growth, Brussels, http://eurlex.europa.eu/legal/content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=pl [dostęp: 10.12.2014].
 8. COM(2011) 642, Industrial Policy. Reinforcing competitiveness, Brussels, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0642:FIN:EN:PDF [dostęp: 17.12.2014].
 9. COM(2012) 582, A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery, Brussels, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:ЕN:РDF [dostęp: 18.12.2014].
 10. COM(2014)0014, A European Industrial Renaissance, Brussels, ec.europa.eu/DocsRoom/ documents/4108/../native [dostęp: 20.12.2014].
 11. De Witte В., 2011, The European Treaty Amendment for the Creation of a Financial Stability Mechanism, European Policy Analysis, June, Swedish Institute for European Policy Studies.
 12. De Witte В., 2012, European Stability Mechanism and Treaty on Stability, Coordination and Governance. Role of the EU Institutions and Consistency with the EU Legal Order, Challenges of multi-tier governance in the European Union Effectiveness, efficiency and legitimacy, European Parliament, httpy/www.bos.rs/ccb/uploaded/PoHtikas/Evropske integracije/Multitier % 20governance % 20in% 20 the % 20EU.pdf#page=80 [dostęp: 08.02.2015].
 13. Dzun A., 2013, Globalizacja a współczesny handel międzynarodowy, [w:] Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, red. G. Wolska, Katowice (Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 139).
 14. EFSF Framework Agreement, http//www.efsf.europa.eu/attachments/ 20111019_efef_framework_agreement_en.pdf [dostęp: 10.02.2015].
 15. Greau J.-L., 2013, Europe Needs Protectionism, Aspem Review, no. 4.
 16. Gros D., Micossi S., 2009, A call for a European Stability Found, [w:] The First Global Financial Crisis of the 21st Century, Part II: June - December 2008, A VoxEU.org Publication, Center for Economic Policy Research, London.
 17. Grottel M., 2012, Naruszenia praw własności intelektualnej w kontekście kryzysu gospodarczego, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 18. Grzybowska A., 2013, Globalizacja - szanse i zagrożenia, [w:] Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, red. G. Wolska, Katowice (Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 139).
 19. Kołodko G.W., 2002, Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych, referat z konferencji "Globalization and Catching-up In Emerging Market Economies", WSPiZ, 16-17.05.2002, http//ww.tiger.edu.pl/ [dostęp: 11.02.2015].
 20. Kołodko G.W., 2007, Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 21. Krugman P. (ed.), 1986, Strategic trade policy and new international economics, MIT Press, Cambridge.
 22. Manganelli S., 2012, The impact of the Securities Markets Programme, Research Bulletin, no. 17, Winter, European Central Bank, http://www.londonpressservice.org.uk/haeu/ 20140422170953/http://ecb.europa.eu/pub/pdf.other/researchbuUetinl7en.pdf [dostęp: 11.02.2015].
 23. Riedel R., 2014, Protekcjonizm europejski i jego konsekwencje, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, red. A. Pacześniak, M. Klimowicz, Wrocław, http://www.biblioteka- cyfrowa.pl/publication/59009 [dostęp: 15.02.2015].
 24. Rynarzewski Т., 2005, Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. Stiglitz J.E., 2004, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Szudy M., 2013, Rola państwa w zapewnianiu neutralności konkurencyjnej - doświadczenia wybranych krajów, [w:] Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, red. G. Wolska, Katowice (Studia Ekonomiczne. Zeszyły Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 139).
 27. T/ESM, 2012, ESM Treaty signed 02/02/2012 - Treaty Establishing The European Stability Mechanism, http://www.esm.europa.eu/index.htm [dostęp: 12.01.2015].
 28. TFEU, art. 173, Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal of the European Union, С 326/47, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=EN [dostęp: 20.12.2014].
 29. Trzcińska A., 2013, Europejski Mechanizm Stabilności jako stabilizator w planowanej unii finansowej, Departament Zagraniczny, Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/badania/seminaria/l0iv2013.pdf [dostęp: 10.02.2015].
 30. Zyżyński J., 2010, Neoliberalizm - ślepa uliczka globalizacji, [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej, red. G. Kołodko, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.005.5586
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu