BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciekanowski Zbigniew (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Wyrębek Henryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem
Risk Management
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2016, nr 2, s. 7-20, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko w przedsiębiorstwie, Ryzyko rynkowe
Risk management, Enterprise risk, Market risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ryzyko to zjawisko towarzyszące każdej działalności ukierunkowanej na osiąganie założonych celów. Zjawisko to powstaje z różnych zagrożeń związanych z poniesieniem straty przez przedsiębiorców i inne podmioty gospodarcze. Obecnie wzrasta liczba sytuacji ponoszenia ryzyka. Wszystkie organizacje, niezależnie od wielkości mają styczność z czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które budzą niepewność. Rezultatem tej niepewności jest ryzyko związane z każdym rodzajem działalności. Dlatego ważne jest aby w każdym przedsiębiorstwie podejmowano działania zmniejszające niepewność oraz listę błędnych decyzji powodujące ryzyko działania. Przedstawiony artykuł ma charakter opisowy, w którym przeprowadzono analizę źródłową. W artykule przedstawiono znaczenie oraz uwarunkowania zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

Risk is a phenomenon associated with any activity aimed at achieving its objectives. This phenomenon arises from the different risks of incurring losses by entrepreneurs and other business entities. Today, an increasing number of situations to take risks. All organizations, regardless of size come into contact with internal and external factors that give rise to uncertainty. The result of this uncertainty is the risk associated with any type of business. It is therefore important to any enterprise undertaken measures to reduce uncertainty and a list of wrong decisions causing a risk of action. This paper is descriptive in which the analysis of the source. The article presents the significance and conditions of enterprise risk management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg David., Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger. 2003. Mikroekonomia. Warszawa: Wyd. PWE.
 2. Biegański Marian. 2001. Hedging i nowoczesne usługi finansowe. Poznań: Wyd. AE.
 3. Castells Manuel. 2008. Siła tożsamości. Warszawa: Wyd. Prószyński i S-ka.
 4. Gil Zdzisław. 2001. Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej, Kraków: WND AGH.
 5. Głuchowski Jan. 2001. Leksykon finansów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Jennison Bentley. 2007. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Warszawa:Ministerstwo Finansów.
 7. Kaczmarek Tadeusz Teofil. 2005. Ryzyko Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: DIFIN.
 8. Kopaliński Władysław. 1989. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 9. Korzeniowski Leszek. 2002. Firma w warunkach ryzyka gospodarczego. Kraków: European Association for Security.
 10. Krzyżaniak K. 2000. "Odpowiednia strategia zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie". Rynek Terminowy (10) : 44-48.
 11. Księżyk Marianna. 2006. Ekonomia. Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH.
 12. Kumpiałowska Agata. 2011. Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Warszawa: Wyd. C.H. BECK.
 13. Lusztyn Marek G. Value at Risk - zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, http://www.finanse.info.pl.
 14. McNamiee David. 2004. Oszacowanie ryzyka w audycie zewnętrznym i zarządzaniu, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 15. Ronka-Chmielowiec Wanda. 2002. Ubezpieczenia - rynek i ryzyko. Warszawa: Wyd. PWE.
 16. Samuelson Paul, Nordhaus William. 2004. Ekonomia, Warszawa: PWE.
 17. Tarczyński Waldemar, Mojsiewicz Magdalena. 2001. Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE.
 18. www.coso.org
 19. www.knpf.ug.edu.pl
 20. www.ryzykoprojektowe.pl
 21. www.seib.uksw.edu.pl
 22. www.zarzadzanie-ryzykiem.eprace.edu.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu