BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwardzińska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ułatwienia TFA w handlu międzynarodowym i ich skutki ekonomiczne oraz wpływ na obsługę celną towarów w Unii Europejskiej
TFA's Assistance in International Trade, Its Economic Consequences and Their Impact on the Customs Services in the European Union
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 81-93, bibliogr. 15 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, System celny, Polityka celna
International trade, Customs system, Customs policy
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zmieniony Protokół do umowy w sprawie ułatwień w handlu z 27 listopada 2014 r. nowelizujący Umowę z Marakeszu ustanawiającą Światową Organizację Handlu wprowadził znaczne ułatwienia w handlu międzynarodowym, które co do zasady dla środowiska celnego UE nie stanowią rewolucyjnych zmian. Większość proponowanych ułatwień funkcjonuje w UE już od dawna. Celem artykułu jest analiza proponowanych ułatwień w handlu międzynarodowym w kontekście Porozumienia TFA (Trade Facilitation Agreement) oraz ich wpływu na obsługę celną przedsiębiorstw w ramach świadczonych usług celnych. Wprowadzone zmiany mają ostatecznie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności obsługi celnej na arenie międzynarodowej, w tym wzmocnić pozycję konkurencyjną UE oraz stworzyć szanse rozwojowe dla handlu międzynarodowego i poprawić jakość obsługi celnej przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The revised protocol to the agreement on trade facilitation signed on November 27, 2014, amended the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization and introduced significant facilitation of international trade which, generally speaking, does not constitute revolutionary changes for the customs environment of the EU, as most of the proposed facilitators have already been operating in the EU for a long time. The article aims to analyse the proposed facilitation of international trade in the context of the Trade Facilitation Agreement (TFA) and its impact on customs service of companies within the provided customs services. The changes are ultimately to contribute to increasing the competitiveness of international customs services, strengthening the competitive position of the EU, creating development opportunities for international trade and improving the quality of customs services companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżowicz W., 2015, Customs policy in the Post-Bali world. Facilitation and simplification in trade turnover of goods in the modern world, Trade Facilitation Post-Bali: Putting Policy into Practice Baku, Republic of Azerbaijan, Inaugural INCU Global Conference Proceedings, https://dl.drapboxmercontent.com/u/ Conference 2014/INCU Global Conference 2014% 20Proceedings Electronic .pdf [dostęp: 12.03.2016].
 2. EC, 2016, Client and Supplier Countries of the EU28 in Merchandise Trade (value %) (2015, excluding intra-EU trade), Updated 12 February 2016, European Commission, Directorate General for Trade, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tra-doc_122530.pdf [dostęp: 15.02.2016].
 3. Gwardzińska E., 2015, Unijne usługi pośrednictwa celnego w działalności e-biznesu, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 16, nr 9, cz. 2: Agile - Commerce - zarządzanie w erze cyfrowej, red. K. Kolasińska-Morawska, R. Patora, Łódź - Warszawa.
 4. Kobusz-Nowak M., 2016, Importerów i eksporterów czekają rewolucyjne zmiany, Gazeta Prawna, 9 marca.
 5. List of Least Developed Countries (as of 16 February 2016), http://www.un.org/en/develop- menł/desa/policy/cdp/ldcyidc_list.pdf [dostęp: 04.03.2016].
 6. ME, 2016, Główne obszary negocjacyjne DDA WTO, ww.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzy- narodowa/Miedzynarodowe+organizacje+gospodarcze/WTO/Glowne+obszary+negocjacyjne+DDA+WTO [dostęp: 26.02.2016].
 7. MF, 2016, Unijny Kodeks Celny, http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny- wdrozenie/ukc [dostęp: 15.03.2016].
 8. OECD, 2015, Implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement. The Potential Impact on Trade Costs, http://www.oecd.org/trade/WTO-TF-Implementation-Policy-Brief_EN_ 2015_06.pdf [dostęp: 23.02.2016].
 9. Protokół zmieniający Porozumienie z Marakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu, Dz. Urz. L 284 z 30.10.2015.
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny, Dz. Urz. L 269 z 10.10.2013.
 11. Shintaro H., 2014, World Trade Organization Agreement on Trade Facilitation. Assessing the Level of Ambition and Likely Impacts, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration, no. 138, http://www.adb.org/sites/default/ffles/publication/82631/reiwp-138-wto-agreement-trade-facilitation.pdf [dostęp: 01.03.2016].
 12. TFA, 2015, The EU's Role in the Implementation, Thursday, 17 December 2015, http://trade. ec.europa.eu/doclib/docs/2015/december/tradoc_154036.pdf [dostęp: 10.03.2016].
 13. TFL, 2014, Trade Facilitation and Logistics April 21,2014, http://www.worldbank.org/en/topic/trade/brief/trade-facilitation-and-logistics [dostęp: 10.03.2016].
 14. UNCTAD, 2013, The new frontier of competitiveness in developing countries. Implementing trade facilitation, http://unctad.org/en/PublicationsLibraiy/dtltlb2013d2_en.pdf [dostęp: 08.03.2016].
 15. Zhang S., Preece R., 2011, Designing and implementing Customs-Business partnerships. A possible framework for collaborative governance, World Customs Journal, vol. 5, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.006.5587
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu