BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworek Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Kuczmarska Magdalena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Lizińska Wiesława (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Kreowanie klimatu inwestycyjnego na rzecz przyciągania inwestorów zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych województwach Polski
Creating Investment Climate by Local Authorities to Attract Foreign Direct Investors to the Selected Polish Regions
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2016, t. 47, nr 1, s. 53-72, tab., rys., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Klimat inwestycyjny, Atrakcyjność inwestycyjna, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Samorząd terytorialny
Regional development, Investment climate, Investing attractiveness, Foreign investment, Direct investments, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące aktywności władz samorządowych wybranych województw Polski na rzecz kreowania klimatu inwestycyjnego sprzyjającego napływowi BIZ. Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej zaprezentowano skalę napływu kapitału zagranicznego do tych województw, w drugiej przedstawiono wyniki badania pn. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza, zrealizowanego w 2015 roku przez zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. (abstrakt oryginalny)

The article presents some of the issues related to creating investment climate by local authorities to attract foreign direct investors to the selected polish region. The problems discussed in this article are presented in two main parts. The first part focuses on the scope of foreign capital inflow to the selected polish regions. The second part presents the results of a survey conducted under research project entitled "Foreign Direct Investment in the Selected Polish Region - comparative analysis" in the year 2015 by a teams of Nicolaus Copernicus University of Toruń, Poznań University of Life Sciences, University of Lodz, University of Warmia and Mazury in Olsztyn. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitzenis A. (2007), Determinants of Foreign Direct Investment: Evidence from Multinationals in the Post-Crisis Era of Bulgaria in the Late 1990s, "Southeast European and Black Sea Studiem", 7(1), 83-111.
 2. Cieślik A. (2005), Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Badania ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 3. Clarke G. R.G., Habyarimana J., Ingram M., Kaplan D., Ramachandran V. (2007), An Assessment of the Investment Climate in South Africa, The World Bank, Washington DC.
 4. Dollar D., Hallward-Driemeier M., Mengistae T. (2005), Investment Climate and Firm Performance in Developing Economies, "Economic Development & Cultural Change", 54(1), 1-31.
 5. Dollar D., Hallward-Driemeier M., Mengistae T. (2006), Investment Climate and International Integration, "World Development", 34(9), 1498-1516.
 6. Domański B., Gwozdz K. (2005), Rola specjalnej strefy ekonomicznej. Spojrzenie syntetyczne, [w:] Domański B., Gwozdz K. (red.) Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Agencja Rozwoju Przemysłu w Mielcu, Urząd Miejski w Mielcu, Kraków - Mielec.
 7. Domański B., Jarczewski W. (2006), Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Departament Gospodarki i Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 8. Dorożyński T., Urbaniak W. (2011), Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim, [w:] Świerkocki J. (red.), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 9. Dziemianowicz W. (2008), Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Fan Q., Reis J. G., Jarvis M., Beath A., Frauscher K. (2007), The Investment Climate in Brazil, India, and South Africa. A Comparison of Approaches for Sustaining Economic Growth in Emerging Economies, WBI Learning Resource Series, World Bank, Washington D.C.
 11. Godlewska-Majkowska H., Komor A., Turek D., Zarębski P., Czernecki M., Typa M. (2015), Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015, Instytut Przedsiębiorstwa, SGH w Warszawie, Warszawa.
 12. GUS (2004a), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w latach 1993-2002, Warszawa.
 13. GUS (2004b), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa.
 14. GUS (2005), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa.
 15. GUS (2006), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, Warszawa.
 16. GUS (2007), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Warszawa.
 17. GUS (2008), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa.
 18. GUS (2009), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, Warszawa.
 19. GUS (2010), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku. Warszawa.
 20. GUS (2011), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku, Warszawa.
 21. GUS (2012), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011 roku, Warszawa.
 22. GUS (2013), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2012 roku, Warszawa.
 23. GUS (2014), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 roku, Warszawa.
 24. GUS (2015), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014 roku, Warszawa.
 25. Jaworek M. (2013), Stymulanty i destymulanty aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą, [w:] W. Karaszewski (red.), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą - czynniki i skutki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 26. Jaworek M. (2008), Stymulanty i destymulanty podejmowania inwestycji bezpośrednich za granicą przez polskie przedsiębiorstwa, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 27. Jaworek M., Kuczmarska M. (2016), Kreowanie klimatu inwestycyjnego na rzecz przyciągania inwestorów zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 79, 665-677.
 28. Karaszewski W. (2004a), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 29. Karaszewski W. (2004b), Foreign Direct Investment Inflows in the Central and Eastern European Countries and the Determinants of this Investment, The 12th Annual International Conference "Business and Economic Development in Central and Eastern Europe", Brno University of Technology, Brno.
 30. Karaszewski W., Siemińska E., Jaworek M., Czaplewski L., Kuzel M., Szałucka M., Szóstek A., Kuczmarska M., Kokosińska M. (2015), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badania, Wydawnictwo SKOLAR, Toruń.
 31. Kinda T. (2010), Investment Climate and FDI in Developing Countries: Firm-Level Evidence, "World Development", 38, (4), 498-513, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.12.001.
 32. Kisiel R., Lizińska W., Majbańska M. (2008), Rola władz samorządowych w pozyskiwaniu inwestycji krajowych i zagranicznych, "Polityka Gospodarcza", 15-16, 209-222.
 33. Komorowski J. (2005), Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycji w polityce rozwoju regionalnego, [w:] Kopczuk A., Proniewski M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 34. Kot J. (2001), Rozwój lokalny - jego istota, cele i czynniki, [w:] Markowsi T., Stawasz D. (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzani rozwojem miast i regionów. Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 35. Kisiel R., Lizińska W., Marks-Bielska R., Babuchowska K., Serocka I. (2015), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie warmińsko-mazurskim. Raport z badania. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn.
 36. Lizińska W. (2012a), Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce - studium na poziomie układów terytorialnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie, Olsztyn.
 37. Lizińska W. (2012b), Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", 31, 673-686.
 38. Oziewicz E. (1998), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 39. PAIiIZ (2005), Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce, Warszawa.
 40. PAIiIZ (2010), Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Warszawa.
 41. Pavlinek P. (2004), Regional Development Implications of Foreign Direct Investment in Central Europe, "European Urban and Regional Studies", 11(1), 47-70.
 42. Pawlak K., Standar A., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W. (2015), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim. Raport z badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 43. Sekkat K., Veganzones-Varoudakis M.-A. (2007), Openness, Investment Climate, and FDI in Developing Countries, "Review of Development Economics", 11(4), 607-620.
 44. Shiells C. R. (2003), FDI and the Investment Climate In the CIS Counties, IMF, "IMF Policy Discussion Paper", 5.
 45. Stachowiak K. (2007), Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 46. Stępniak A., Umiński S. (1993), Polska - WE. Możliwości inwestowania na obszarze Wspólnoty, Ośrodek Badań WE i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 47. Tarkowski M. (red.) (2015), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Konrad Adenauer Stiftung, Gdańsk.
 48. Tatoglu E., Glaister K.W. (1998), An Analysis of Motives for Western FDI in Turkey, "International Business Review", 7, 203-230.
 49. UNECE (2004), Review of the implementation of OSCE commitments in the economic and environmental dimension. Investment Climate: A UNECE report, Prague.
 50. Witkowska J. (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 51. World Development Report. A Better Investment Climate for Everyone. The World Bank/Oxford University Press, Washington 2004.
 52. Zorska A. (2005), Foreign Direct Investment and Transformation: Evolution and Impacts in the Polish Economy, "Eastern European Economics", 43(4), 52-78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu