BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drabik Ireneusz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Tytuł
Ryzyko internacjonalizacji przedsiębiorstwa w warunkach turbulencji otoczenia
Risk of Business Internalization in the Conditions of Turbulent Environment
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2016, t. 47, nr 1, s. 73-91, tab., rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Otoczenie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Niepewność, Ryzyko
Enterprise internationalization, Enterprise management, Enterprise environment, Company on the international market, Uncertainty, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę i zakres procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa, a także scharakteryzowano ogólne warunki określenia niepewności międzynarodowego otoczenia. Na powyższej podstawie dokonano identyfikacji i charakterystyki podstawowych wymiarów i rodzajów ryzyka internacjonalizacji przedsiębiorstwa w warunkach turbulencji, czyli złożoności i zmienności współczesnego otoczenia. (abstrakt oryginalny)

This article aims to outline the significance and scope of internationalization processes with respect to enterprises functioning in the realities of free market economy. Additionally, the text wishes to provide a classification concerning the types of uncertainties typical of business environments. The aforementioned considerations pave the way for an identification and classification of basic types of risks associated with the process of business internationalization in the context of turbulence; that is, the observed complexity and changeability of contemporary business environments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 2. Bromiley Ph. i in. (2001), Risk in Strategic Management Research, [w:] Hitt M. A., Freeman R. E., Harrison J. S. (red.), The Blackwell Handbook of Strategic Management, Blackwell Business, Oxford.
 3. Chapman Ch., Ward S. (2003), Project Risk Management. Processes, techniques, insights, Wiley, Chichester.
 4. Crouchy M. i in. (2001), Risk Management, McGraw-Hill, New York.
 5. Drabik I. (2015), Powiązania sieciowe a rozwój przedsiębiorczości międzynarodowej, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. XLII. Nr 3 (2015). Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 425, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.035.
 6. Fonfara K. (red.) (2009), Zachowania przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE, Warszawa.
 7. Fonfara K. (red.) (2014), Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 8. Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 9. Gołębiowski T. (red.) (1994), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, WN PWN, Warszawa.
 10. Gorynia M. (1993), Delimitacja systemów gospodarczych w naukach ekonomicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2.
 11. Gorynia M. (red.) (2005), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa.
 12. Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 13. Karaszewski W., Zbonikowska M. (2012), Międzynarodowe rankingi atrakcyjności krajów pod względem inwestycji zagranicznych w ocenie największych transnarodowych korporacji, "Przegląd Organizacji", 11.
 14. Katsioloudes M. I., Hadjidakis S. (2007), International Business. A Global Perspective, Elsevier, Burlington, MA.
 15. Limański A., Drabik I. (2010), Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa.
 16. Limański A., Olak A., Drabik I. (2015), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, [w:] Raczkowski K. (red.), Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Meldrum D. H. (2000), Country risk and foreign direct investment, "Business Economics", 35.
 18. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L. (red.) (2010), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 19. Nizard G. (1998), Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, WN PWN, Warszawa.
 20. Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa.
 21. Redziak Z. (2015), Zarządzanie ryzykiem w organizacji, AON, Warszawa.
 22. Romanowska M. (2004), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 23. Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 24. Rymarczyk J. (red.) (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 25. Sajdak M. (2013), Wpływ ryzyka wewnętrznego na wybory w zakresie strategii rozwoju, [w:] Urbanowska-Sojkin E., Brzozowski M. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 26. Sitek E. (2012), Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych, WN PWN, Warszawa.
 27. Sokołowska S. (2009), Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Uniwersytet Opolski, Opole.
 28. Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 29. Szóstek A. (2013), Ryzyko w procesie podejmowania decyzji o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw, [w:] Urbanowska-Sojkin E., Bartkowiak P. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 30. Taleb N. N. (2015), Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy, Kurhaus, Warszawa.
 31. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
 32. Urbanowska-Sojkin E. (2013), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 33. Wach K. (2008), Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiębiorstw, [w:] "Organizacja i Kierowanie", 1.
 34. White C., Fan M. (2006), Risk and Foreign Direct Investment, Palgrave MacMillan, New York, DOI: http://dx.doi.org/10.1057/9780230624832.
 35. Wiktor J. W., Oczkowska R., Żbikowska A. (2008), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu