BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsiorek Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Partnerstwo Transpacyficzne - próba charakterystyki nowej megastrefy wolnego handlu
Trans-Pacific Partnership: An Attempt to Characterise the New Mega Free Trade Area
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 106-119, bibliogr. 25 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Integracja regionalna, Międzynarodowa współpraca gospodarcza
International trade, Regional integration, International economic cooperation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Negocjacje zapisów Partnerstwa Transpacyficznego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a jedenastoma krajami położonymi na czterech kontynentach zostały zakończone w październiku 2015 r. Można zatem przypuszczać, że osiągnięte porozumienie będzie ratyfikowane kolejno przez poszczególne państwa wchodzące w jego skład tak, aby w 2017 r. mogło ono zacząć w pełni obowiązywać. Dlatego też warto nakreślić potencjał tworzącego się partnerstwa, a jednocześnie pokazać występujące w jego ramach zróżnicowanie. Posłużyła temu analiza danych pozyskanych z internetowych baz MFW oraz UNCTAD. Dokonano również przeglądu literatury przedmiotu oraz treści doniesień prasowych z przebiegu procesu negocjacyjnego. Zestawienie wybranych wskaźników makroekonomicznych ujawniło znaczne dysproporcje rozwojowe między państwami członkami TPP. Analiza ich towarowego eksportu wykazała z kolei, że jedynie wyroby Brunei, Kanady i Meksyku w większości znajdują nabywców w ramach strefy, co świadczy o istnieniu rezerwuaru i dowodzi, że układ ten może przyczynić się do zwiększenia wzajemnej wymiany. (abstrakt oryginalny)

Negotiations of the Trans-Pacific Partnership (TPP) between the United States and eleven countries located on four continents were concluded in October 2015. It can therefore be assumed that the agreement reached will be ratified by each of the countries in concerns, so that in 2017 could be fully applied. Thus, it is worth to try to determine the potential of the agreement based on the latest available statistical data and, at the same time, to show the existing diversity. To achieve this goal, an analysis of data obtained from IMF and UNCTAD online databases has been carried out. In addition, a review of literature and press reports from the course of the negotiations process has been conducted. Selected macroeconomic indicators revealed the existence of significant disparities of development, whereas the analysis of commodity exports of the TPP members showed that only products originating from Brunei, Canada and Mexico are mostly being sold within the area, which demonstrates the existence of a reservoir and proves that this agreement could help to increase mutual exchange. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin R.E., 2011, Multilateralising regionalizm. Spaghetti bowls as building blocks on the path to global free trade, [w:] International Handbook on the Economics of Integration, vol. 1, ed. M.N. Jovanović, Edward Elgar Publishing, Cheltenham - Northampton.
 2. Bożyk P., 2004, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Deardorff A.V., 2008, Who makes the rules of globalization? Corporate influence in global and regional trade agreements, [w:] Trade, Globalization and Poverty, ed. E. Dinopoulos, P. Krishna, A. Panagariya, K. Wong, Routledge, London - New York.
 4. Domiter M., Drelich-Skulska В., 2006, Globalizacja stosunków międzynarodowych, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Drelich-Skulska В., 2011, Nowy regionalizm w Azji Wschodniej, Stosunki Międzynarodowe - International Relations, nr 43/2011, http://www.geopolityka.org/analizy/boguslawa- drelich-skulska-nowy-regionalizm-w-azji-wschodniej [dostęp: 31.01.2016].
 6. Fiorentino R.V., 2011, The never-ending story of regional trade agreements, [w:] International Handbook on the Economics of Integration, vol. 1, ed. M.N. Jovanovic, Edward Elgar Publishing, Cheltenham - Northampton.
 7. Gabryś L., 2006, Integracja regionalna jako sposób i etap przejścia do globalizacji, [w:] Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej, red. H. Tendera-Właszczuk, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka, Katowice.
 8. IMF, 2015, World Economic Outlook Database, October 2015, https://www.imf.org [dostęp: 21.01.2016].
 9. Japonia dopuszczona do rozmów o strefie wolnego handlu na Pacyfiku, 2013, http://wyborcza.biz [dostęp: 14.08.2015].
 10. Koniec negocjacji TPP, 2015, http://www.euractiv.pl [dostęp: 05.10.2015].
 11. Kowalik P., 2014, 20 years of NAFTA - trends in trade and the economic effects, Ekonomia XXI Wieku, nr 4, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 12. Lipsey R.G., Smith M.G., 2011, Multilateral versus regional trading arrangements. Substitutes or complements?, [w:] International Handbook on the Economics of Integration, vol. 1, ed. M.N. Jovanovic, Edward Elgar Publishing, Cheltenham - Northampton.
 13. Obama walczy o wolny handel, 2015, http://wyborcza.pl [dostęp: 26.01.2016].
 14. Oleksiuk A., Vashchenko M., 2010, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku, Key Text, Warszawa.
 15. Oręziak L., 2015, Potencjalne konsekwencje TTIP, Sprawy Międzynarodowe, nr 2.
 16. The Trans-Pacific Partnership. Economic Benefits, 2013, https://ustr.gov [dostęp: 05.10.2015].
 17. Twarde negocjacje umowy o transpacyficznym handlu, 2013, http://wyborcza.biz [dostęp: 26.01.2016].
 18. Ujawniono tekst TPP, 2015, http://http://www.euractiv.pl [dostęp: 13.11.2015].
 19. UNCTAD, 2016, UNCTAD Statistics, http://unctadstat.unctad.org/EN/ [dostęp: 30.01.2016].
 20. UNDP, 2015, Human Development Report 2015. Work for Human Development, New York, http://hdr.undp.org [dostęp: 20.01.2016].
 21. WNP, 2015, Wirtualny Nowy Przemysł, USA. TPP bodźcem do przyspieszenia prac nad umową z UE, http://finanse.wnp.pl [dostęp: 19.10.2015].
 22. Zawadzki M., 2015, Wolny handel na Pacyfiku, http://wyborcza.pl [dostęp: 26.01.2016].
 23. Zerka P., 2016, Na fali czy pod prąd? Wpływ TPP na TTIP i wnioski dla Polski, Policy Paper, http://www.demoseuropa.eu [dostęp: 25.01.2016].
 24. Zielińska-Głębocka A., 1997, Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 25. Zołądkiewicz K, 2015, Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, t. 1, nr 41, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.008.5589
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu