BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nojszewska Ewelina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Społeczno-ekonomiczne czynniki determinujące status zdrowotny społeczeństwa na przykładzie Polski
Socioeconomic factors determining the health status in Poland
Źródło
Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia, 2016, nr 1, s. 59-74, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Status społeczny, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Wykształcenie, Ochrona zdrowia
Social status, Social and economic conditions, People's education, Health care protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stan zdrowia społeczeństwa kształtowany jest przez różne czynniki, spośród których najważniejsze są czynniki społeczno-ekonomiczne, które rząd możne poprawiać, realizując politykę "zdrowie we wszystkich politykach". Aby to osiągnąć, należy zbadać, w jaki sposób poszczególne czynniki determinują stan zdrowia. Dlatego w pierwszej części przedstawione są najważniejsze definicje i klasyfikacje czynników społeczno-ekonomicznych, a w drugiej zostało przeanalizowane zróżnicowanie stanu zdrowia w województwach w Polsce, a także oddziaływanie czynników społeczno-ekonomicznych, które do tego doprowadziły(abstrakt oryginalny)

The health status of society is shaped by various factors of which socioeconomic factors are the most important. The government can adjust them by implementing the "health in all policies" approach. In order to achieve that one should examine in what way individual factors determine the health status. Therefore, in the first part of the paper, the most important definitions and classifications of socioeconomic factors are described. In the second part, the differences in the health status of Polish provinces (województwa) and the impact of socioeconomic factors that led to this are analysed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler N. E., Newman K., Socioeconomic Disparities in Health: Pathways and Policies, "Health Affairs" 2002, vol. 21, no. 2.
 2. Angell M., Privilege and Health: What Is Connection?, "New England Journal of Medicine" 1993, vol. 329, no. 2.
 3. Commission on Social Determinants of Health, Closing the Gap in a Generation: Health Equity through Action on the Social Determinants of Health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health, World Health Organization, Geneva 2008.
 4. Dahlgren G., Whitehead M., European Strategies for Tackling Social Inequities in Health: Leveling up Part 2, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2007.
 5. Fiscella K., Franks P., Poverty or Income Inequality as Predictor of Mortality: Longitudinal Cohort Study, "MBJ" 1997, vol. 314.
 6. Gregorio D. I., Walsh S. J., Paturzo D., The Effects of Occupational-Based Social Position on Mortality in a Large American Cohort, "American Journal of Public Health" 1997, vol. 87, no. 9.
 7. Health in All Policies - Seizing Opportunities, Implementing Policies, red. K. Leppo, E. Ollila, S. Pena, M. Wismar, S. Cook, Ministry of Social Affairs and Health, Finland 2013.
 8. Lee P., Paxman D., Reinventing Public Health, "Annual Review of Public Health" 1997, vol. 18.
 9. Marmot M. G. at.al., Contribution of Job Control and Other Risk Factors to Social Variations in Coronary Heart Disease Incidence, "Lancet" 1997, vol. 350, no. 9073.
 10. Reducing Inequalities in Health: a European Perspective, red. J. Mackenbach, M. Bakker, Routledge, London 2002.
 11. Rodriquez E., Keeping Unemployment Healthy: the Effect of Means-Tested and Entitlement Benefits in Britain, Germany and the United States, "American Journal of Public Health" 2001, vol. 91, no. 9.
 12. Ross C. E., Kirovsky J., Does Unemployment Affect Health?, "Journal of Health and Social Behavior" 1995, vol. 36, no. 3.
 13. Social Inequalities in Health in Poland, WHO Regional Office for Europe, 2012.
 14. Toward a Healthy Future - Second Report on Health of Canadians, Federal, Provincial and Territorial Advisory Committee on Population Health for the Meeting of Ministers of Health, Charlottetown, P. E. I., September 1999.
 15. Wilson S. H., Walker G. M., Unemployment and Health: a Review, "Public Health" 1993, vol. 107, no. 3.
 16. Winkleby M. A., Socioeconomic Status and Health: How Education, Income and Occupation Contribute to Risk Factors for Cardiovascular Diseases, "American Journal of Public Health" 1992, vol. 82, no. 6.
 17. http://doc2doc.bmj.com/blogs/doctorsblog/_social-determinants-personal-responsibilityhealth-system-outcomes.
 18. http://publications.gc.ca/collections/Collection/H39-468-1999E.pdf.
 19. http://www.countyhealthrankings.org/resources/county-health-rankings-model.
 20. http://www.who.int/social_determinants/sdh_definition/en/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu