BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieczewski Andrzej (University of Lodz)
Tytuł
John Bloch's The Future of War. Pacifism Based on Economics
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2016, vol. 19, nr 4, s. 67-80, bibliogr. 45 poz.
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Wojna Światowa I, Historia myśli ekonomicznej, Historia myśli politycznej
World War I, History of economic thought, History of political thought
Uwagi
summ.
Bloch John
Abstrakt
John Bloch (1839-1902) was a railroad tycoon, banker, social activist, philanthro-pist and man of science. He was shortlisted for the Nobel Peace Prize in 1902 for his multi-volume work entitled The Future of War in its Technical, Economic and Political Relations, which was dubbed 'the bible of pacifism.' Thanks to his multi-layered activities he perfectly fits the positivist ideals of his time. Despite this, due to the course of history and 'unfavourable circumstances' for featuring his figure, for decades he was largely forgotten. The goal of this article is to present Jon Bloch and his works in the fields of entrepreneurship, science and most of all his attempts in aid of peace. I will present his major pacifist hypotheses and arguments which are included in his work The Future of War. The author substituted the usual religious and humanitarian argu-ments in aid of peace, with economic assertions. Published in many languages, the book became essential reading for the intellectuals and politicians at the break of 20th c., while Bloch gained the nickname of 'the father of contemporary pacifism.' In order to verify the legitimacy of this claim I will contrast Bloch's work to a work entitled The Great Illusion, by Norman Angell. Published in 1909, eleven years af-ter the first publication of The Future of War, Angell's The Great Illusion is well-known to the Anglo-Saxon readership. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angell N., The Great Illusion, G.P. Putnam's Sons, New York and London 1910.
 2. Babiak G.P., Bibliografia wybranych prac Jana Gottlieba Blocha [in:] J.G. Bloch, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, PISM, Warsaw 2005, pp. 50-53.
 3. Babiak G.P., Jan Gottlib Bloch (1836-1902). Portret zapomnianego pacyfisty [in:] J.G. Bloch, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycz-nym, PISM, Warsaw 2005.
 4. Bloch J., Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, Warsaw-Krakow 1900 (first published in 1898).
 5. Bloch J.G., Droga żelazna Dąbrowsko-Dęblińska pod względem ekonomicznym i finanso-wym, "Ekonomista" 1881, No. 37.
 6. Bloch J.G., Europa i Afryka Południowa, Warsaw 1902.
 7. Bloch J.G., Finanse i wojna, "Kurier Warszawski" 1901, No. 346.
 8. Bloch J.G., Finanse i wojna, "Kurier Warszawski" 1901, No. 353.
 9. Bloch J.G., Finanse Królestwa Polskiego od roku 1815-1866, Warsaw 1882.
 10. Bloch J.G., Finanse Rosji, Vol. 1-2 with an appendix, St. Petersburg 1882.
 11. Bloch J.G., Głos w kwestii kanalizacji miasta Warszawy i łączenia nieruchomości z kana-łami, Warsaw 1889.
 12. Bloch J.G., Niemcy i pokój zbrojny, "Kraj" 1901, No. 46, pp. 2-3.
 13. Bloch J.G., O kolejach żelaznych rosyjskich, wpływach i wydatkach eksploatacji, kosztach transportu i ruchu towarów, St. Petersburg 1875.
 14. Bloch J.G., O kredycie melioracyjnym i stanie rolnictwa w kraju i za granicą, Warsaw 1890.
 15. Bloch J.G., O przemyśle fabrycznym Królestwa Polskiego za okres dziesięciolecia 1871-1880, Warsaw 1884.
 16. Bloch J.G., Poszukiwania dotyczące sprawy poboru przez drogi żelazne opłat przewozowych w walucie metalowej, St. Petersburg 1877.
 17. Bloch J.G., Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, PISM, Warsaw 2005.
 18. Bloch J.G., Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, Vol. 1-5, Warsaw-Krakow 1900.
 19. Bloch J.G., Sprawnienija materialnego i nrawstwiennogo sostojanija nasielenija w czertie osiedłosti Jewriejew i wnie jego, vol. 1-5, St. Petersburg 1891.
 20. Bloch J.G., Stan ekonomiczny Rossii, Warsaw 1878.
 21. Bloch J.G., The Transvaal War and its Problems, London 1900.
 22. Bloch J.G., W kwestii Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, Warsaw 1874.
 23. Bloch J.G., Wpływ dróg żelaznych na stan ekonomiczny Rosji, vol. 1-5, St. Petersburg 1878-1880.
 24. Bloch J.G., Wstęp do cyklu artykułów "Przyszła wojna, jej ekonomiczne przyczyny i skutki", "Biblioteka Warszawska" 1893, Vol. 1, No. 3.
 25. Bloch J.G., Zagadnienia chińskie, "Kraj" 1900, No. 31.
 26. Bloch J.G., Ziemia i jej oddłużenie w Królestwie Polskim, "Biblioteka Warszawska" 1891, self-published, Warsaw 1892.
 27. Bocheński A., Niezwykłe dzieje przemysłu polskiego, Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa-Książka-Ruch, Warsaw 1985.
 28. Bocheński A., Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, part II, Pax, Warsaw 1966.
 29. Ceadel M., Living the Great Illusion: Sir Norman Angell, 1872-1967, Oxford University Press, Oxford 2009.
 30. Hensel J., Mecenat finansjery warszawskiej w zakresie plastyki w drugiej połowie XIX w. [in:] Dzieje burżuazji w Polsce, ed. R. Kołodziejczyk, Vol. 1, Warsaw 1974.
 31. Hertz A., Żydzi w kulturze polskiej, Biblioteka "Więzi", Warsaw 2003 [1st ed. Paris 1961].
 32. Kapitalista, pacyfista, filantrop. Jan Bloch (1863-1902), ed. A. Żor, Trio, Warsaw 2014.
 33. Kołodziejczyk R., Jan Bloch (1863-1902). Szkic do portretu "króla polskich kolei", PIW, Warsaw 1983.
 34. Małecka E., Konferencja Haska i Jan Bloch przeciwko wielkiej wojnie, "Wojsko i Wycho-wanie" 2000, No. 5.
 35. Meadowcroft M., Norman Angell [in:] The Dictionary of Liberal Thought, eds. D. Brack, E. Randall, Politicos, London 2007.
 36. Miller J.D.B., Norman Angell and the Futility of War, Macmillan, London 1986.
 37. Omańczyk E.J., Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Wiedza Powszechna, Warsaw 1982.
 38. Pieczewski A., Kolej Fabryczno-Łódzka. Znaczenie dla gospodarczego rozwoju Łodzi [in:] Mkną po szynach... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na prze-strzeni wieków, eds. T. Głowiński, R. Klementowski, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2014, pp. 77-87.
 39. Podolska-Meducka A., Rozwój kolejnictwa w Królestwie Polskim w II połowie XIX wieku na przykładzie Drogi Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej [in:] Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, eds. J. Skodlarski, A. Pieczewski, Lodz Universtiy Press, Lodz 2014, pp. 87-100.
 40. Surmacz W., Dobrze Bogaci. Szczodry król kolei, "Newsweek" 2008, No. 1.
 41. van den Dungen P., Jan Bloch i inauguracyjna Pokojowa Nagroda Nobla (1901), "Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie" 2002, Vol. 3, No. 2, pp. 1-27.
 42. van den Dungen P., Zapobiegając katastrofie: pierwsze na świecie Muzeum Pokoju [in:] Wy-jątkowa księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Ikuro Anzai, University of Rit-suemikan (Japan), Isaru 2006, pp. 23-36.
 43. Żor A., Figle historii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
 44. https://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Angell.
 45. Jan Gottlieb Bloch (1836-1902) - Szkic biograficzny, http://www.bloch.org.pl/nowy/Szkic.doc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.4.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu