BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łyszczarz Błażej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Regionalne nierówności w dostępie do zasobów ludzkich w opiece zdrowotnej w Polsce
Regional inequalities in the availability of human resources in healthcare in Poland
Źródło
Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia, 2016, nr 1, s. 41-57, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Opieka zdrowotna, Nierówności społeczne, Współczynnik Giniego
Human resources, Health care, Social inequality, Gini coefficient
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem niedoboru personelu medycznego w Polsce jest przedmiotem rosnącego zainteresowania badaczy i decydentów polityki zdrowotnej od co najmniej dekady. Mniej uwagi poświęca się natomiast regionalnemu zróżnicowaniu dostępności pracowników opieki zdrowotnej. Niniejsze opracowanie ma na celu uzupełnienie szczątkowej wiedzy na temat terytorialnych nierówności w dystrybucji personelu medycznego w Polsce. Przy zastosowaniu wskaźników liczby lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położonych przypadających na 1 tysiąc ludności w powiatach Polski przeanalizowano trendy w kształtowaniu się nierówności w dystrybucji pracowników medycznych w latach 2006-2013. W pomiarze nierówności zastosowano współczynniki zmienności i Giniego, będące miarami sigma konwergencji, a także analizę rozkładu zmiennej i analizę dynamiki. Wyniki badania wskazują, że nierówności w dystrybucji zasobów ludzkich opieki zdrowotnej w Polsce wzrosły w badanym okresie. Najsilniejsze zróżnicowanie dostępności dotyczy lekarzy; to także w przypadku tej grupy zawodowej każdy kolejny rok cechował przyrost nierówności. Najmniejszymi nierówności cechował się natomiast rozkład dostępności pielęgniarek. Zaobserwowano ponadto znaczące tendencje koncentracji personelu medycznego w największych miastach; dynamika przyrostu dostępności pracowników(abstrakt oryginalny)

The issue of medical staff shortages in Poland has been attracting growing interest of researchers and policymakers in the field of health policy for at least a decade. On the other hand, less attention is paid to regional inequalities in the availability of healthcare professionals. The purpose of this paper is to increase understanding and knowledge of territorial inequalities in the distribution of human resources in healthcare in Poland. Using density rates of physicians, dentists, nurses and midwives per 1000 population in districts (powiaty) of Poland, the trends in inequality of medical staff distribution in 2006-2013 were assessed. Two common measures of sigma-convergence, namely the coefficient of variation and the Gini index, were used to identify the inequalities. The analysis of variable distribution and the dynamic analysis supplemented the empirical investigation as well. The results show that inequalities in the distribution of human resources in healthcare in Poland increased in the examined period. The highest dispersion characterised the measure of physicians' availability; it was also this profession that was characterised by increasing disparities in every consecutive year. The lowest variation in distribution was identified in the measure of nurses' density. Moreover, a noteworthy tendency of medical staff concentration in largest cities was observed; the dynamics of human resources availability for each of the four professions was highest in the regions' (województwa) capitals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, GUS, http://stat.gov.pl/bdl.
 2. Binkowska-Bury M., Nagorska M., Januszewicz P., Ryżko J., Migracje pielęgniarek i położnych- problemy i wyzwania, "Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Lekow w Warszawie" 2010, nr 4.
 3. Brown M. C., Using Gini-Style Indices to Evaluate the Spatial Patterns of Health Practitioners: Theoretical Considerations and an Application Based on Alberta Data, "Social Science & Medicine" 1994, vol. 38, no. 9.
 4. Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polakow. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 5. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polakow. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
 6. Geodecki T., Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 714.
 7. Gravelle H., Sutton M., Inequality in the Geographical Distribution of GPs in England and Wales 1974-1995, "Journal of Health Services Research and Policy" 2001, vol. 6, no. 1.
 8. Gupta N., Zurn P., Diallo K., Dal Poz M. R., Uses of Population Census Data for Monitoring Geographical Imbalance in the Health Workforce: Snapshots From Three Developing Countries, "International Journal for Equity in Health" 2003, vol. 2, no. 1.
 9. Kludacz M., Problem dostępności zasobow ludzkich w polskim systemie ochrony zdrowia na tle innych krajow Organizacji Wspołpracy Gospodarczej i Rozwoju, "Ekonomia i Zarządzanie" 2015, vol. 7, nr 1.
 10. Łyszczarz B., Dynamika regionalnych nierowności w zdrowiu w Polsce, "Nierowności społeczne a wzrost gospodarczy" 2014, z. 38, nr 2.
 11. Monfort Ph., Convergence of EU Regions: Measures and Evolution, "Working Papers" 2008, no. 1, Directorate-General for Regional Policy, European Union.
 12. OECD, OECD Health Statistics (database), http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm.
 13. Or Z., Exploring the Effects of Health Care on Mortality across OECD Countries, "OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers" 2001, no. 46, OECD Publishing.
 14. Pallikadavath S., Singh A., Ogollah R., Dean T., Human Resources Inequalities at the Base of India's Public Health Care System, "Health & Place" 2013, vol. 23.
 15. Sagan A., Panteli D., Borkowski W., Dmowski M., Domański F., Czyżewski M., Goryński P.,Karpacka D., Kiersztyn E., Kowalska I., Księżak M., Kuszewski K., Leśniewska A., Lipska I., Maciąg R., Madowicz J., Mądra A., Marek M., Mokrzycka A., Poznański D., Sobczak A., Sowada C., Świderek M., Terka A., Trzeciak P., Wiktorzak K., Włodarczyk C.,Wojtyniak B., Wrześniewska-Wal I., Zelwiańska D., Busse R., Poland: Health System Review, "Health Systems in Transition" 2011, vol. 13, no. 8.
 16. Soja E., Konwergencja płodności krajow europejskich, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach" 2011, z. 95.
 17. Sousa A., Del Poz M. R., Carvalho C. L., Monitoring Inequalities in the Health Workforce: The Case Study of Brazil 1991-2005, "PLoS One" 2012, vol. 7, no. 3.
 18. Theodorakis P. N., Mantzavinis G. D., Rrumbullaku L., Lionis C., Trell E., Measuring Health Inequalities in Albania: a Focus on the Distribution of General Practitioners, "Human Resources for Health" 2006, vol. 4, no. 5.
 19. Zybała A., Wyzwania w systemie ochrony zdrowia - zasoby ludzkie i zasoby organizacyjne w centralnych instytucjach, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu