BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kik Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka), Nalepka Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Uwarunkowania źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego
Selecting Source of Finance for Infractructural Investment at Municipal Level in Malopolskie Voivodship
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2016, t. 47, nr 2, s. 93-108, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura komunalna, Źródła finansowania, Gmina, Projekty inwestycyjne
Municipal infrastructure, Source of financing, District, Investment project
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka badawcza artykułu koncentruje się wokół problemu ustalenia uwarunkowań określonego doboru struktury źródeł finansowania infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych przez gminy w Polsce, a więc wskazanie czynników, które skłaniają gminy do działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych z różnych źródeł, przede wszystkim zewnętrznych. Punktem wyjścia do badania uwarunkowań struktury wykorzystywanych źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych gmin był wybór cech (zmiennych) opisujących to zjawisko, prezentowanych w bogatej literaturze. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the problem of determination of conditions leading to a specific structure of the sources of financing of infrastructure investment projects by munic-ipalities in Poland. The article identifies the major factors that encourage municipalities to finance investment projects from various, particularly external, sources. The starting point of the study was the selection of characteristics (variables) describing this phenomenon, found in previous research and economic literature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl, dostęp 30.11.2015.
 2. Czempas J. (2013), Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2010), Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 4. Filipiak B. (2014), Adekwatność źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", 1-2.
 5. Filipiak B. (2009), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 6. Galiński P. (2014), Taksonomiczna ocena zdolności gmin do finansowania inwestycji, "Finanse Komunalne", 6.
 7. Guziejewska B. (2008), Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Jastrzębska M. (2009), Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 10. Sobczyk M. (2007), Statystyka, PWN, Warszawa.
 11. Swianiewicz P., Łukomska J. (2015), Inwestycje Samorządów. Ranking wydatków na infrastrukturę techniczną 2014 r., 20, www.wspólnota.org.pl (05.03.2016).
 12. Wiśniewski M. (2011), Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa .
 13. Analizy danych ze sprawozdań, www.krakow.rio.bip.net.pl (20.11.2015).
 14. Zawora J., Możliwości finansowania inwestycji gmin wiejskich w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 16(6).
 15. Zioło M. (2012), Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu