BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pęciak Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Liberalizm klasyczny - geneza i założenia
Classical Liberalism - Genesis and Foundations
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2016, t. 47, nr 2, s. 109-123, tab., rys., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Wolność, Liberalizm gospodarczy, Liberalizm społeczno-ekonomiczny
Freedom, Laissez faire, Social and economic liberalism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest syntetyczna prezentacja genezy i istoty liberalizmu klasycznego, który często jest utożsamiany z osiemnastowiecznym liberalizmem ekonomicznym. W pierwszej części artykułu przedstawiono genezę pojęcia liberalizm, podjęto próbę wyjaśnienia znaczenia liberalizm klasyczny, a także wskazano najważniejsze postaci, których poglądy zdeterminowały kształtowanie tej ideologii. W drugiej części zaprezentowano fundamentalne kategorie pojęciowe konstytuujące założenia klasycznego liberalizmu. Obszar badawczy dotyczący historii myśli ekonomicznej i teorii ekonomii zdeterminował metodę badawczą tj. metodę badań literaturowych, metodę analizy oraz metodę opisową. (abstrakt oryginalny)

Although the liberal tradition dates back to the middle of the 18th century, still numerous dilemmas concerning definitions and concepts appear. The aim of the paper is the synthetic presentation of the genesis and idea of classical liberalism, which in the field literature is often identified with the eighteenth-century economic liberalism. The first part of the paper presents the genesis of the concept of liberalism, the meaning of classical liberalism and the most-important scholar whose opinions determined the emergence and development of classical liberalism. The second part of the paper shows the basic categories that constitute the foundation of classical liberalism, especially the principle of individualism, personal freedom and limited government. The area of research which concerns the history of economic thought and economic theory determined the research method used, i.e. method of literature research, analysis and descriptive. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barry N. (1982), The Tradition of Spontaneous Order, Literature of Liberty, "Institute for Humane Studies", 5(2), 7-58, http://www.econlib.org/library/Essays/LtrLbrty/bryTSO1.html#xx2 (09.08.2016).
 2. Bartyzel J. (2004), W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin.
 3. Brennan J., Tomasi J. (2012), Classical liberalism [w:] Estlund D. (ed.), The Oxford Hand-book of Political Philosophy. Oxford University Press, Oxford, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195376692.013.0006.
 4. Bullock A., Shock M. (1957), The Liberal Tradition from Fox to Keynes, University Press, New York, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195376692.013.0006.
 5. Drozdowicz Z. (2011), Liberalizm społeczno-filozoficzny i jego przesłanie [w:] Jarmołowicz W., Szarzec K. (red.), Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, PWE, Warszawa.
 6. Faccarello G. (1999), Aux origines de l'économie politique libérale: Pierre de Boisguilbert, Anthropos, Paris, http://ggjjff.free.fr/textes/Faccarello_1986(1999).pdf (18.08.2016).
 7. Freeden M. (2015), Liberalism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford.
 8. Górski J. (1967), Poglądy ekonomiczne Stanisława Staszica, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 12/2, 313-330.
 9. Gray J. (1994), Liberalizm, Znak. Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków.
 10. Hardin R. (1993), Liberalism: Political and Economic, Social Philosphy and Policy, 10, 121-144, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511573040.008.
 11. Hardin R. (1999), Liberalism, Constitutionalism, and Democracy, Oxford University Press, Oxford, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/0198290845.001.0001.
 12. Hardin R. (2008), Cultural Diversity and Liberalism [w:] Kühnelt J. (ed.), Political Legitimization without Morality?, Springer Science+Business Media B.V., Springer Netherlands, 187-198, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-8576-5_16.
 13. Hayek F. A. (1958), Individualism and Economic Order, The University of Chicago Press, Chicago, DOI: http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226321219.001.0001.
 14. Hayek F. A. (1985), Liberalizm, Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, Kraków.
 15. Hill L. E. (1964), On Laissez-Faire Capitalism and "Liberalism", "American Journal of Economics and Sociology", 23(4), 393-396.
 16. Kelly P. (2007), Liberalizm, "Sic!", Warszawa.
 17. Kwaśnicki W. (2000), Historia myśli liberalnej, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 18. Landreth H., Colander D. C. (2002), History of Economic Thought, Mifflin Company, Houghton Boston.
 19. Lord Acton (2006), W stronę wolności, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 20. Maloberti N. (2012), New Approaches to Classical Liberalism, Rationality, Markets and Morals. "Studies at the Intersection of Philosophy and Economics," 3, 22-50.
 21. Mandeville B. (1988), The Fable of the Bees or Private Vices, Publick Benefits, vol. 1,At the Clarendon Press (1924), Oxford; Przedruk: Indianapolis: Liberty Fund, http://lf-oll.s3.amazonaws.com/titles/846/0014-01_Bk.pdf (20.07.2016).
 22. Mączyńska E., Pysz P. (2014), Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, "Ekonomista", 2, 221-247.
 23. Mill J. S. (1869), On Liberty, Ticknor and Fields, Boston, https://archive.org/stream/onliberty05millgoog#page/n4/mode/2up (15.07.2016).
 24. Mises L. von (1996), Human action. A Treatise on Economics, Fox&Wilkes, San Francisco.
 25. Mises L. von (2002), Liberalism In The Classical Tradition, Institute for Humane Studies, New York https://mises.org/library/liberalism-classical-tradition (20.08.2016).
 26. Raico R. (2012), Classical liberalism and the Austrian School, Ludiwg von Mises Intitute, Auburn.
 27. Ratajczak M. (2012), Liberalizm ekonomiczny - wczoraj i dziś [w] W. Jarmołowicz (red.), Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 28. Rawls J. (1998), Liberalizm polityczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Rawls J. (2010), Wykłady z historii filozofii polityki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 30. Renaut A. (2002), Du libéralisme politique au libéralisme économique, entretien avec Alain Renaut, "Alternatives Economiques" Horssérie, no 051, janvier 2002.
 31. Rothbard M. N. (1995), Classical Economics. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, vol. 2, Economic Thought before Adam Smith, Ludiwg von Mises Intitute, Auburn.
 32. Rothbard M. N. (2004), O nową wolność. Manifest libertariański, Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, http://mises.pl/pliki/upload/Rothbard_manifest_libertarianski.pdf (23.06.2016).
 33. Ryan A. (2007, Liberalism [w:] Goodin R. E., Pettit P., Pogge T. (eds.), A Companion to Contemporary Political Philosophy, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 360-382.
 34. Salerno J. T. (1978), Comment on The French Liberal School, "The Journal of Libertarian Studies", 2(1), 65-68.
 35. Salerno J. T. (1988), The Neglect of the French Liberal School in Anglo-American Economics: A Critique of Received Explanations, "Review of Austrian Economics", 2, 113-56, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01539302.
 36. Schatz A. (2012), L'individualisme économique et social, Institut Coppet, Paris, http://www.institutcoppet.org/2012/08/05/lindividualisme-economique-et-social-dalbert-schatz-1907 (25.08.2016).
 37. Schumpeter J. (2006), History of Economic Analysis, Taylor & Francis e-Library.
 38. Sherman H. J., Hunt E. K., Nesiba R. F., O'Hara P., Wiens-Tuers B.A. (2008), Economics: An Introduction to Traditional and Progressive Views, Routledge Taylor & Francis Group, New York.
 39. Siegel Ch. (2011), Classical liberalism, Preservation Institute, Berkeley.
 40. Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 41. Sobolewska B., Sobolewski M. (1978), Myśl polityczna XIX i XX wieku: liberalizm, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 42. Zweig F. (1981), Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu? Oficyna Liberałów, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu