BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gintowt-Jankowicz Maria
Tytuł
Kilka uwag o systemie rad narodowych, samorządzie terytorialnym i ich finansach
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 68-73
Tytuł własny numeru
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Słowa kluczowe
System samorządowy, Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Administracja samorządowa, Administracja lokalna
Local governing system, Local government, Local government finance, Self-government administration, Local administration
Abstrakt
W ostatnich latach słowo "samorząd", w tym samorząd terytorialny, zrobiło błyskotliwą karierę. Stało się hasłem, słowem - kluczem, elementem języka potocznego używanym przez najszersze kręgi społeczne. Gwałtowne upowszechnienie terminu wywodzącego się z trudnego przecież języka polityczno-prawnego łatwo prowadzi do sytuacji, w których poprzestaje się na powierzchownej, często tylko intuicyjnej znajomości jego znaczenia. A przecież samorząd terytorialny jest to określona instytucja polityczno-prawna, jedno z możliwych do zastosowania rozwiązań w sferze organizacji administracji lokalnej, element określonej koncepcji administracji publicznej jako takiej, a nadto instytucja mająca swą historię w Polsce. Zagadnieniom tym należy poświęcić trochę uwagi, gdyż te rozwiązania i mechanizmy instytucjonalno-prawne, w pierwszym rzędzie, decydują o skuteczności rozwiązań przyjętych w sferze gospodarki finansowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce (Zarys historyczny), wyd. 2, popr., KiW Warszawa 1977.
 2. A. Burda, Polskie prawo państwowe, wyd. 7, Warszawa 1978.
 3. J. Harasimowicz, Warunki rozwoju decentralizacji budżetowej. Problemy rad narodowych 1971 nr 18.
 4. J. Starościak, Prawo administracyjne, wyd. V, Warszawa 1978.
 5. J. Wasilkowski, Pojęcie własności we współczesnym prawie polskim, Warszawa 1972.
 6. J. Wierzbicki, Budżety terenowe w Polsce Ludowej, PWN, Poznań 1967.
 7. M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1956.
 8. M. Jaroszyński, Zagadnienia rad narodowych, Studium prawno-polityczne. Warszawa 1961.
 9. M. Jaroszyński, Zagadnienie samorządu, Państwo i Prawo 1974 nr 6.
 10. M. Kulesza, Samorządowy model ustroju terenowego, w: Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, pod red. M. Kuleszy, wyd. UW, Warszawa 1982 (na prawach rękopisu).
 11. T. Fuks, Rady narodowe w systemie samorządności społecznej. Problemy rad narodowych 1981 nr 53.
 12. Ustawa z 10.2.1976 o zmianie Konstytucji PRL, Dz.U. nr 5, poz. 29.
 13. Ustawa z 11.9.1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych, Dz.U. nr 5, poz. 22.
 14. Ustawa z 20.3.1950 o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, Dz.U. nr 14, poz. 130.
 15. Ustawia z 29.11.1972 o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, Dz.U. nr 49, poz. 312.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu