BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtasiewicz Lucyna
Tytuł
Kompleksowe planowanie rzeczowo-finansowe w warunkach samorządności terytorialnej
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 108-116
Tytuł własny numeru
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Samorządność, Planowanie finansowe, Plan finansowy, Finansowanie samorządu terytorialnego, Planowanie społeczno-gospodarcze, Planowanie terytorialne
Local government, Self-government, Financial planning, Financial plan, Local government financing, Socio-economic planning, Territorial planning
Abstrakt
Problematyka funkcjonowania i rozwoju społeczno-gospodarczych organizmów terytorialnych nabrała szczególnego znaczenia w związku z podjętą w latach 1972-1975 reformą struktury organizacyjnej rad narodowych i wprowadzonym - na jej bazie - dwustopniowym podziałem administracyjnym kraju. Kontynuację tej reformy są (powinny być) podejmowane obecnie działania, mające na celu zapewnienie samorządności terytorialnej. Wiążą się one z potrzebą dokonania zmiany zakresu zadań rad narodowych poszczególnych stopni, zmiany kompetencji tych rad, zmiany niektórych elementów systemu finansowego itd. Wiele z tych pociągnięć zostało już zrealizowanych, inne są w trakcie realizacji, niektóre jednak wymagają ustanowienia, przy czym chodzi nie tylko o ukształtowanie ich podstaw prawno-organizacyjnych (część z nich w generalnych zrębach już istnieje), lecz raczej o zapewnienie właściwych warunków dla funkcjonowania samorządności terytorialnej. Przedmiotem tego opracowania jest naświetlenie jednego z istotnych uwarunkowań faktycznej samorządności terytorialnej, a mianowicie kompleksowego planowania rzeczowo-finansowego jako instrumentu kierowania gospodarką w terenie. Chodzi w nim zwłaszcza o sprecyzowanie właściwości kompleksowego planowania niezbędnych dla efektywnego kierowania gospodarką w określonym jej zasięgu terytorialnym, a także o wskazanie metod postępowania planistycznego i wykonawczego, które by to kierowanie usprawniały i czyniły je skutecznym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Łukaszewicz, Planowanie, PWE, Warszawa 1982.
  2. L. Wojtasiewicz, Planowanie regionalne a dwuszczeblowy podział administracyjny kraju. Poznańskie Roczniki Ekonomiczne, t. 28, Poznań 1977.
  3. L. Wojtasiewicz, Plany i budżety terenowe szczebla podstawowego i ich powiązania ze szczeblem wojewódzkim. Problem międzyresortowy, MR.III.16.04. maszynopis, Poznań 1979.
  4. Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz.U. 1982, nr 7, poz. 51).
  5. Wybrane problemy aktywizacji organów terenowych, pod red. J. Wierzbickiego, Wydział Historii i Nauk Społecznych Komisja Nauk Ekonomicznych PTPN, Instytut Finansów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu