BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawalec Anna Zofia (Akademia L eona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza
Procedures Related to the Professional Liability of Doctors
Źródło
Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia, 2016, nr 1, s. 25-39, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Odpowiedzialność zawodowa, Prawo
Health care, Professional liability, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Naczelna Rada Lekarska
Abstrakt
Autorka omawia część ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich dotyczącą odpowiedzialności zawodowej lekarza. Przedstawia przepisy, analizuje skutki ich zaistnienia w polskim porządku prawnym oraz opisuje problemy, które mogą wystąpić w ramach stosowania tych regulacji w praktyce(abstrakt oryginalny)

This paper describes sections of the law on Chambers of Physicians regarding the professional liability is concerned in the context of new legal regulations. Amended provisions are discussed and consequences of the amended regulations are assessed. Finally, issues that may arise in connection with the practical application of the regulations are described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Konieczniak P., O pewnych problemach szczególnych w stosowaniu rozdziału 5 ustawy izbach lekarskich (odpowiedzialność zawodowa), "Prawo i Medycyna", Warszawa 2014, nr 3-4 (IIa).
 2. Skowron A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2013 r., SDI 21/13, LEX/el 2015.
 3. Skowron A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2013 r., SDI 26/13, Lex/el. 2015.
 4. Zimna T., Glosa do wyroku WSA z dnia 13 lipca 2010 r., II SAB/Rz 29/10, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa", Gdańsk 2011, nr 4 (IIc).
 5. Byrzykowski V. Polska, wyrok ETPC 11562/05, LEX nr 182166.
 6. Frankowicz V. Polska, wyrok ETPC z dnia 16 grudnia 2008 r., 53025/99, LEX nr 468466.
 7. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2010 r., SDI 2/10, Lex nr 1223728.
 8. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2011 r., SDI 4/11, Lex nr 1223730.
 9. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2013 r., VI KZ 1/13, LEX nr 1289082.
 10. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2013 r., SDI 49/13, LEX nr 1403914.
 11. Siemińska v. Polska, decyzja ETPC z dnia 29 marca 2001 r., 37602/97, LEX nr 46156.
 12. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2011 r., SDI 3/11, Lex nr 1223729.
 13. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2013 r., SDI 21/13, Biuletyn Prawa Karnego 2013, z. 11.
 14. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r., SDI 52/13, LEX nr 1430399.
 15. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2015 r., SDI 33/15, LEX nr 1808547.
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, Dz. U. Nr 69, poz. 406.
 17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, Dz. U. Nr 30, poz. 158 ze zm.
 18. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U.2015.464.
 19. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U.2015.651 ze zm.
 20. Opinia Sądu Najwyższego do druku nr 2151, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka. nsf/0/99C794EE281EFF21C1257920003D26E2? OpenDocument.
 21. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o izbach lekarskich, druk sejmowy VI kadencja nr 2151, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/D04A8024AF33FEE1C12575 E7003175B3? OpenDocument.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu