BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiewióra Kazimierz
Tytuł
Budżety terenowe w świetle założeń reformy prawa budżetowego
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 135-150, tab.
Tytuł własny numeru
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Słowa kluczowe
Budżet samorządu terytorialnego, Prawo budżetowe, Systemy budżetowania, Dochody, Dochody budżetowe, Planowanie budżetowe, Równowaga budżetowa
Local government budget, Budget law, Budgeting systems, Income, Budget revenue, Budget planning, Budget balance
Abstrakt
System budżetowy rad narodowych stanowi integralną część obowiązującego systemu budżetowego państwa i wraz z nim jest podporządkowany ogólnemu systemowi zarządzania i kierowania gospodarką narodową. Stąd też podstawową funkcją systemu budżetowego rad narodowych, uwzględniającego pewną specyfikę i odrębność - w stosunku do budżetu centralnego - rozwiązań jest zapewnienie radom odpowiednich warunków umożliwiających samodzielne kształtowanie budżetu oraz finansowanie tej części zadań państwa, która została im powierzona do realizacji. Należy zatem na wstępie zauważyć, że bez generalnych zmian i nowego usytuowania rad w zakresie ogólnego zarządzania gospodarką narodową, szukanie rozwiązań dla zwiększenia samodzielności rad narodowych tylko w systemie budżetowym może dać ograniczone efekty. System budżetów terenowych, będący integralną częścią budżetu państwa, jest podporządkowany ogólnym normom wykonywania budżetu, z równoczesnym zapewnieniem organom terenowym niezbędnej samodzielności w prowadzeniu gospodarki budżetowej. Podstawowym aktem normującym zasady gospodarki finansowej terenowych organów administracji państwowej jest ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. nr 29, poz. 244).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu