BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowiński Christian
Tytuł
Podatki terenowe w warunkach usamodzielniania rad narodowych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 151-160
Tytuł własny numeru
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Słowa kluczowe
Budżet samorządu terytorialnego, Dochody budżetowe, Dochód podatkowy, Reforma samorządowa, Dochody, Samorząd terytorialny
Local government budget, Budget revenue, Tax revenue, Local government reform, Income, Local government
Abstrakt
Dochody własne rad narodowych systematycznie się zmniejszały po reformie terytorialnego podziału kraju z lat 1973-1975, z czym połączono przesunięcie wielu przedsiębiorstw uspołecznionych w zarząd centralny (proces ten rozpoczął się już w okresie poprzedzającym tę reformę). W 1981 r. dochody własne stanowiły 17,6% dochodów budżetów terenowych. Na pozostałe 82,4% składały się rozmaitego już tylko rodzaju dochody regulujące, pochodzące z budżetu centralnego. W 1982 roku wpłaty z przedsiębiorstw i innych jednostek terenowych, podatki i opłaty z gospodarki nieuspołecznionej i od ludności stanowiły w sumie około 16% pokrycia wydatków budżetów terenowych. W budżecie województwa gdańskiego odnośne dochody wynosiły w 1981 roku 18,6% a w 1982 roku - 20,9%, a więc kształtowały się na poziomie nieco korzystniejszym, należy wziąć jednak przy tym pod uwagę, że potencjał gospodarczy tego województwa jest trzeci co do wielkości w skali kraju. Celem tego opracowania jest rozpatrzenie występujących w praktyce możliwości rozszerzania podatkowej podstawy budżetów terenowych, przede wszystkim przez efektywniejsze wykorzystanie źródeł dochodów podatkowych, opierając się przy tym na doświadczeniach województwa gdańskiego, a także na możliwości wykorzystywania tych dochodów dla oddziaływania na obciążone nimi jednostki gospodarcze. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rocznik Statystyczny 1982, GUS.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.9.1971 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy z 26.4.1971 o ochronie gruntów rolnych i leśnych ze zmianą z 1972 i 1974, Dz.U. 1977 nr 33, poz. 145, zm. 1981 nr 3, poz. 12.
  3. Uchwała nr 199 Rady Ministrów z 11.9.1981 w sprawie środków zapewniających zwiększania wydobycia węgla kamiennego oraz innych surowców wydobywczych w kopalniach głębinowych (nie publikowana).
  4. Ustawa budżetowa na rok 1982, Dz.U. nr 20, poz. 148.
  5. Ustawa z 26.3.1982 o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. nr 11, poz. 79.
  6. Ustawa z dnia 19.12.1980 o zobowiązaniach podatkowych, Dz.U. nr 27, poz. 111.
  7. Ustawa z dnia 26.2.1982 o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, Dz.U. nr 7, poz. 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu