BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębowska-Romanowska Teresa
Tytuł
Podstawy prawne obiektywizacji mierników w systemie dotowania rad narodowych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 161-172
Tytuł własny numeru
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Dotacje, Dochody budżetowe, Budżet lokalny, Budżet samorządu terytorialnego, Świadczenia alimentacyjne
Local government, Grants, Budget revenue, Local budget, Local government budget, Maintenance payments
Abstrakt
Dotacje jako element składowy systemu dochodów budżetów lokalnych stały się współcześnie na całym świecie istotnym czynnikiem oddziaływania przez organa państwowe na organy lokalne (niezależnie od ich charakteru prawno-ustrojowego oraz zakresu zadań i kompetencji ekonomicznych). Dotacjom przyznawanym przez organy państwowe szczebla centralnego na rzecz organów lokalnych przypisuje się powszechnie następujące funkcje: a) zasilania budżetów lokalnych (funkcja alimentacyjna); b) sterowania przez państwo procesami finansowymi w kierunku ujednolicenia poziomu i jakości usług świadczonych przez organy lokalne na rzecz obywateli oraz stopnia rozwoju poszczególnych regionów kraju (funkcja redystrybucyjna); c) oddziaływania przez organy centralne państwa na organy lokalne w kierunku realizacji zamierzonych celów polityczno-ekonomicznych, wyrażanych instytucjonalnie i prawnie w aktach planowania lub też formułowanych poza tymi aktami (funkcja polityczna). Wyliczone tutaj najważniejsze funkcje dotacji jako elementu składowego systemu prawno-finansowego dochodów budżetów lokalnych wskazuję na wagę i złożoność zadań, które przed tą konstrukcję prawno-finansową są stawiane. Należy przy tym zauważyć, że poszczególne funkcje mogę pozostawać i bardzo często pozostaję ze sobą w sprzeczności w bieżącej polityce finansowej państwa, nie mówiąc już o tym, że samo rozumienie funkcji redystrybucyjnej dotacji może być różnorodne. Może mieć ono - wykorzystując arystotelesowskie rozważenia o sprawiedliwości - charakter zarówno sprawiedliwości rozdzielczej, jak i sprawiedliwości wyrównującej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Grim, Wieloletnie planowanie budżetowe w cysternie rad narodowych, Finanse 1971 nr 8.
 2. A. Jaroszyński, W sprawie zmiany ustawy o radach narodowych, Państwo i Prawo 1982 nr 1/2.
 3. A. Komar, Budżety terenowe, w: System Instytucji prawno-finansowych PRL, Warszawa 1982.
 4. C.D. Foster, R.A. Jackman i M. Perlman, Local Government in Unitary State, London 1981.
 5. E. Tegler, Uwagi i propozycje do projektu ustawy o prawie budżetowym, Finanse 1982 nr 3.
 6. Green Papers Alternatives to Domestic Rate, Presented to The Parliament by The Secretary of State, Local Government Finance Report of The Commitee of Enquiry, Chairman Prank Layfield, London 1981.
 7. Grundgesetze duer Bundesrepublik Deutschland vom 23 Mai 1949; w: Konstytucje Finlandii, Włoch, Niemieckiej Republiki Federalnej, Francji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.
 8. In Defence of local Government, Institute of Local Government Studies, University of Birmingham, Press, Birmingham 1981.
 9. J. Bielak, Założenia do projektu ustawy o prawie budżetowym, Finanse 1981 nr 9.
 10. J. Glumińska i A. Stach, Analiza systemu dochodów budżetów terenowych w latach 1976-1981, Studia Iuridica Sileslana 1983 nr 8.
 11. J. Jaśkiewicz, Finanse i prawo finansowe, Gdańsk 1980.
 12. J. Kaleta, Gospodarka budżetowa. Warszawa 1980.
 13. J. Wierzbicki, Budżety terenowe w systemie wieloletniego planowania budżetowego. Finanse 1973 nr 8.
 14. L. Kurowski, Uwagi w sprawie nowego prawa budżetowego, Finanse 1981 nr 10/11.
 15. Local Government finance In England and Wales, w: Economic Progress Report, 1980 nr 119.
 16. M. Longchamps, Wokół reformy władzy i administracji w terenie, Państwo i Prawo 1983 nr 5.
 17. M. Weralski, Zapoznawane aspekty ustrojowe prawa budżetowego, Finanse 1981 nr 12.
 18. N. Gajl, Budżet a skarb państwa. Warszawa 1974.
 19. N. Gajl, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1980.
 20. N. Gajl, Zagadnienia budżetów miejskich rad narodowych, w: Przebudowa systemu budżetowego - zagadnienia dyskusyjne. Warszawa 1974.
 21. T.K. Derry, The United Kingdom, London 1951.
 22. Ustawa budżetowa na rok 1976 z 19.12.1975, Dz.U. nr 44 poz. 225.
 23. Ustawa budżetowa na rok 1977 z 18.12.1976, Dz.U. nr 39 poz. 225.
 24. Ustawa budżetowa na rok 1978 z 17.12.1977, Dz.U. nr 37 poz. 221.
 25. Ustawa budżetowa na rok 1979 z 21.12.1978, Dz.U. nr 30 poz. 229.
 26. Ustawa budżetowa na rok 1980 z 21.12.1981, Dz.U. nr 28 poz. 162.
 27. Ustawa budżetowa na rok 1981 z 12.2.1981, Dz.U. nr 4 poz. 19.
 28. Ustawa budżetowa na rok 1982 z 6.2.1982, Dz.U. nr 20 poz. 148.
 29. Ustawa budżetowa na rok 1983 z 29.12.1982, Dz.U. nr 44 poz. 288.
 30. Ustawa o radach narodowych i samorządzie terytorialnym projekt wstępny, wersja czwarta. Warszawa marzec 1982.
 31. Ustawa o radach narodowych i samorządzie terytorialnym. Warszawa maj 1982.
 32. Ustawa z 20.7.1983 o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Diariusz Sejmowy 1983 nr 8.
 33. Ustawa z 25.11.1970. Prawo budżetowe, Dz.U. nr 29 poz. 244.
 34. W. Dawidowicz, Jeszcze jedna reforma rad narodowych, czy przywrócenie samorządu terytorialnego? Państwo i Prawo 1982 nr 3/4.
 35. W. Jaworski i H. Sochacka-Krysiak, Finanse krajów socjalistycznych, wyd. II, Warszawa 1982.
 36. Z. Pirożyński, Przesłanki i kierunki zmian w systemie funkcjonowania budżetów państwa. Finanse 1981 nr 9.
 37. Założenia do projektu ustawy o radach narodowych. Warszawa lipiec 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu