BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klamut Elżbieta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Nadużycia instytucji finansowych w kontekście gospodarstw domowych
Abuses of Financial Institutions in the Context of Households
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 27-42, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Terapia finansów
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Instytucje finansowe, Pokusa nadużycia, Pośrednictwo finansowe
Households, Financial institutions, Moral hazard, Financial intermediation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na potrzeby opracowania założono hipotezę: nadużycia instytucji finansowych wymuszają ochronę konsumentów usług, którą zweryfikowano poprzez wykorzystanie dostępnej literatury oraz badań pomagających uzyskać odpowiedź na następujące pytania: Na czym polega nadużycie instytucji finansowych? Czy gospodarstwa domowe mogą liczyć na pomoc i ochronę swoich interesów? Jakie sposoby ochrony konsumenta są najbardziej efektywne? Co to jest moral hazard? (fragment tekstu)

Does the problem high household indebtedness is the result incur obligations, does as a result of unethical conduct intermediaries financial institutions? The need to protect consumers against abuse of financial institutions is undeniable, but it has to look. However the most effective consumer protection will be efficient at the simultaneous appropriate financial education. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barembruch A. (2011), Hazard moralny w działalności pośredników finansowych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2011", nr 4/5.
 2. Bumcort C., Lin J., Lusardi A. (2011), The Geography of Financial Literacy: A Report, Financial Literacy Center, November.
 3. Emmons W.R. (2004), Consequences of the Consumer Lending Revolution, Federal Reserve Bank of St. Louis, Supervisory Policy Analysis, Working Paper.
 4. Deloitte (2010), Informacja prasowa, Warszawa.
 5. Drabik I., Smyczek S. (2007), Funkcjonowanie mikropodmiotów - przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - na jednolitym europejskim rynku, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice.
 6. Gorzeń-Mitka I. (2008), Teoria zachowania konsumenta [w:] E. Sitka (red.), Mikroekonomia. Materiały dydaktyczne, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 7. Good Practices for Financial Consumer Protection (2012), The World Bank, June.
 8. Holzer J.Z. (2003), Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Finansowy Barometr ING, Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec oszczędzania w Polsce i na świecie, [online], https://www.ingbank.pl/aktualnosci?news_id=1100305-oszczedzajacy-polacy-naleza-do-najbardziej-swiadomych-klintow-bankow-w-europie.
 10. International Gateway for Financial Education (2013) , OECD [online], http://www.financial-education.org/program.php, dostęp: 10 stycznia 2016.
 11. Iwanowicz-Drozdowska M. (2009), Edukacja finansowa i świadomość finansowa w Polsce. Próba oceny, Materiały z konferencji Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej: Edukacja finansowa szansą na wzrost świadomości ekonomicznej młodzieży.
 12. Klamut E. (2016), Zawodowe "dobre praktyki" w pośrednictwie finansowym [w:] E. Klamut (red.), Zawody pośrednictwa finansowego, "Studia i Monografie", SAN, Łodź.
 13. Lissowska M. (2010), Polityka konsumencka - podstawy teoretyczne, cele i narzędzia, "Gospodarka Narodowa", nr 10.
 14. Lusardi A., Mitchell O.S. (2007), Financial Literacy and Retirement Planning: New Evidence from the Rand American Life Panel, Pension Research Council Working Paper, No. 3.
 15. Nadużycia w sektorze finansowym (2015), Raport z badania, EY, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
 16. Narodowy Bank Polski, Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015 [online], http: //www.nbportal.pl/_Diagnoza-stanu-wiedzy-i-swiadomosci-ekonomicznej-Polakow-2015.
 17. Ostalecka A. (2012), Ochrona konsumenta jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego, Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska Lublin, vol. XLVI, 4, Sectio H.
 18. Pawłowicz L. (2010), Hazard moralny i ryzyko systemowe UE, wykład na temat moral hazard w biznesie i polityce gospodarczej, Sopot.
 19. Polityka ochrony konkurencji i konsumentów (2014), UOKiK, Warszawa. Rutledge S.L. (2010), Consumer Protection and Financial Literacy. Lessons from Nine Country Studies, Policy Research Working Paper, 5326, World Bank, Europe and Central Asia Region, Finance and Private Sector Department, June.
 20. Solarz J.K. (2008), Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, PWN, Warszawa.
 21. Xu L., Zia B. (2012), Financial Literacy around the World, Policy Research Working Paper 6107, The World Bank Development Research Group.
 22. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. 2011, nr 126 poz. 715.
 23. Waliszewski K. (2014), Zarządzanie finansami osobistymi w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu